UCHWAŁA NR 20/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego [ pdf ].

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach