Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 19 lutego 2020 roku

w sprawie wskazania miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.), w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 184), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

§ 1

Na obszarze gminy Busko-Zdrój na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. wyznaczam słupy ogłoszeniowe w mieście Busko-Zdrój w następujących lokalizacjach:

- ul. Poprzeczna,
- skrzyżowanie ulic Kilińskiego i Poprzecznej,
- ul. Bohaterów Warszawy na skwerze przy os. Marsz. Józefa Piłsudskiego,
- skrzyżowanie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika,
- skrzyżowanie ulicy Tadeusza Kościuszki i Al. Mickiewicza,
- skrzyżowanie ulic Stefana Batorego i ulicy Grotta,
- skrzyżowanie ulic 1-go Maja i Parkowej,
- Al. Mickiewicza,
- skrzyżowanie ulicy Waryńskiego i Al. Mickiewicza,
- Plac Zwycięstwa (strona południowo-wschodnia),
- Plac Zwycięstwa (strona północno-zachodnia).

§ 2

Obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędzie, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Busko-Zdrój
/-/
mgr Waldemar Sikora