POSTANOWIENIE NR 26/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 9 marca 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych [ pdf ].