POSTANOWIENIE NR 27/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 30 marca 2020 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].