Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wybory 2023

POSTANOWIENIE NR 102/2023
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [ pdf ].

POSTANOWIENIE NR 101/2023
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 22 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [ pdf ].

Kodeks wyborczy

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

Informacje Komisarzy Wyborczych w Kielcach o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

BUSKO-ZDRÓJ - Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach II

Zaświadczenia do głosowania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) wyborca który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenia wydawane są wyborcy na jego wniosek złożony osobiście w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Do odbioru zaświadczenia wyborca może pisemnie upoważnić inną osobę. W upoważnieniu należy wskazać: swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia. Upoważniona osoba składa wówczas wniosek podpisany przez wyborcę wraz ze sporządzonym przez niego upoważnieniem do odbioru zaświadczenia.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.

WAŻNE!
W PRZYPADKU UTRATY ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA NIE BĘDZIE MOŻLIWE OTRZYMANIE KOLEJNEGO ZAŚWIADCZENIA ANI WZIĘCIE UDZIAŁU W GŁOSOWANIU

ZARZĄDZENIE NR 108/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [ pdf ].

KOMUNIKAT WS. ZASAD ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBOWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M.P. 2019 poz.338 ze zmianami) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmieniona uchwałą nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej musi zostać dokonane na druku stanowiącym załącznik do ww. uchwały: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_uchwaly/51841

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [ pdf ].

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 6 września 2023 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

Obwieszczenie [ pdf ].

POSTANOWIENIE NR 88/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. [ pdf ].