logo RP

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś Priorytetowa 7 „Sprawne usługi publiczne”.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług społecznych poprzez powstanie mieszkań socjalnych w zdegradowanym budynku.

W ramach przedmiotowego projektu budynek mieszkalny, położony w Busku-Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy, został rozbudowany w kierunku północnym oraz nadbudowany o jedną kondygnację. Obiekt został dostosowany do obowiązujących w tego typu obiektach wymogów technicznych oraz potrzeb Gminy w zakresie uzupełnienia zasobów mieszkań socjalnych.

W wyniku realizacji projektu powstało 66 mieszkań socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 282,21 m2, w tym 56 mieszkań uwzględniających: 1 pokój dzienny, łazienkę i przedpokój z aneksem kuchennym oraz 10 mieszkań dwupokojowych z przedpokojem, aneksem kuchennym i łazienką.

Łączna wartość robót budowlanych wyniosła brutto: 7 015 200,27 złotych.

Wartość współfinansowania Unii Europejskiej – 6 035 624,75 zł, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.