Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2022

LISTOPAD

2022-11-28  nr 257

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 23 stycznia 2018 roku 

2022-11-25  nr 256

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań publicznych w 2023 r. 

2022-11-25  nr 255

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-11-25  nr 254

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-11-25  nr 253

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-11-24  nr 252

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 238/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój udzielanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie". 

2022-11-23  nr 251

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych. 

2022-11-23  nr 250

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-11-22  nr 249

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny budynków i obiektów budowlanych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2022-11-18  nr 248

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą choinkę pn. „Ubierzmy razem choinkę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2022-11-18  nr 247

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2022-11-17  nr 246

W sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Busku-Zdroju nieruchomości komunalnej do administrowania. 

2022-11-17  nr 245

W sprawie wyznaczenia na rok 2023 podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. 

2022-11-17  nr 244

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-11-16  nr 243

W sprawie ogłoszenia konkursu dla Gminnych Placówek Oświatowych pod hasłem: „Dbamy o klimat” IV edycja. 

2022-11-16  nr 242

W sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą choinkę pn. „Ubierzmy razem choinkę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-11-16  nr 241

W sprawie przekazania ławki solarnej. 

2022-11-16  nr 240

W sprawie przekazania ławek solarnych. 

2022-11-08  nr 239

W sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2022-11-07  nr 238

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-11-07  nr 237

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026. 

2022-11-07  nr 236

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Busko-Zdrój. 

2022-11-04  nr 235

W sprawie ustalenia wysokości „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2022/2023”. 
PAŹDZIERNIK

2022-10-28  nr 234

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-10-28  nr 233

W sprawie sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-10-28  nr 232

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-10-28  nr 231

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia wzoru Karty, wzorów wniosków, oświadczeń oraz wzoru porozumienia stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora. 

2022-10-26  nr 230

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-10-26  nr 229

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-10-24  nr 228

W sprawie ogłoszenia gminnego konkursu plastycznego o tematyce bezpieczeństwa pod nazwą „Bezpieczni w przestrzeni publicznej” dla uczniów klas I-VII publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój. 

2022-10-21  nr 227

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 5/2022 na realizację zadania pożytku publicznego. 

2022-10-21  nr 226

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-10-18  nr 225

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2022-10-14  nr 224

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-10-10  nr 222

W sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2022-10-07  nr 221

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 5/2022 na realizację zadania publicznego w 2022r. 

2022-10-03  nr 220

W sprawie zasad wykorzystywania środków transportu w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

2022-10-03  nr 219

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 214/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 27 września 2022 r. w sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

2022-10-03  nr 218

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-10-03  nr 217

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
WRZESIEŃ

2022-09-30  nr 216

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-09-30  nr 215

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 250/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-09-27  nr 214

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-09-27  nr 213

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych. 

2022-09-23  nr 212

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-09-23  nr 211

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2022-09-21  nr 210

W sprawie powołania zespołu powypadkowego. 

2022-09-20  nr 209

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 07.05.2009 roku. 

2022-09-20  nr 208

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

2022-09-20  nr 207

W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

2022-09-16  nr 206

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-09-16  nr 205

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-09-16  nr 204

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-09-15  nr 203

W sprawie powołania Komisji Wyborczej Rady w celu przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026. 

2022-09-12  nr 202

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-09-09  nr 201

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. 

2022-09-07  nr 200

W sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22. 

2022-09-07  nr 199

W sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Busku-Zdroju II kadencji na lata 2022-2026. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2022-09-07  nr 198

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nieruchomości komunalnej do administrowania. 

2022-09-06  nr 197

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku–Zdroju oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie miasta i gminy Busko–Zdrój. 

2022-09-06  nr 196

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022. 

2022-09-01  nr 195

W sprawie przekazania placu zabaw dla dzieci do lat 3-ech wraz z jego ogrodzeniem, przeznaczonego dla dzieci przebywających w Publicznym Żłobku "Malucholandia" w Busku-Zdroju. 
SIERPIEŃ

2022-08-31  nr 194

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-08-31  nr 193

W sprawie Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój. 

2022-08-31  nr 192

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-08-31  nr 191

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-08-30  nr 190

W sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostkę budżetową pobranych dochodów budżetowych. 

2022-08-30  nr 189

W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. 

2022-08-30  nr 188

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych". 

2022-08-30  nr 187

W sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Busko – Zdrój dla samorządowych instytucji kultury. 

2022-08-30  nr 186

W sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki budżetowe pobranych dochodów budżetowych. 

2022-08-29  nr 185

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

2022-08-24  nr 184

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-08-22  nr 183

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z 11 stycznia 2022r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-08-22  nr 182

W sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2022-08-19  nr 181

W sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. 

2022-08-19  nr 180

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2022-08-17  nr 179

Zmieniające Zarządzenie Nr 163/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-17  nr 178

Zmieniające Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-17  nr 177

Zmieniające Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2022-08-16  nr 176

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

2022-08-16  nr 175

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-08-16  nr 174

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-08-16  nr 173

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-08-08  nr 172

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach im. Batalionów Chłopskich, Kołaczkowice 122, 28-100 Busko-Zdrój. 

2022-08-08  nr 171

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-08  nr 170

Zmieniające Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-08  nr 169

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2023 rok. 

2022-08-05  nr 168

W sprawie zasad ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. 

2022-08-03  nr 167

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-03  nr 166

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-03  nr 165

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-03  nr 164

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2022-08-03  nr 163

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-08-03  nr 162

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-08-03  nr 161

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-08-01  nr 160

W sprawie przekazania kontenerowego budynku stanowiącego zaplecze socjalne przeznaczone do obsługi terenu o charakterze parkowo-leśnym zwanym „Małpim Gajem” wraz z wykonanymi przyłączami (wod. - kan. i eNn). 

2022-08-01  nr 159

W sprawie przekazania ciągu pieszo-jezdnego (deptak) na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej zrealizowany w ramach projektu pn. "Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne". 
LIPIEC

2022-07-29  nr 158

W sprawie wprowadzenia zasad płatności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Busko – Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych (budżetowych), objętych centralizacją podatku VAT. 

2022-07-29  nr 157

W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkach budżetowych. 

2022-07-28  nr 156

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku- Zdroju. 

2022-07-27  nr 155

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-07-27  nr 154

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-07-27  nr 153

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-07-25  nr 152

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-07-18  nr 151

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-07-18  nr 150

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-07-14  nr 149

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zbycia w formie nieruchomości zamiennej. 

2022-07-14  nr 148

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

2022-07-12  nr 147

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2022-07-12  nr 146

W sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2022-07-05  nr 145

Zmieniające Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-07-05  nr 144

W sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2022-07-01  nr 142

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-07-01  nr 141

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-07-01  nr 140

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 
CZERWIEC

2022-06-30  nr 139

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych”. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-06-30  nr 138

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-28  nr 137

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-06-28  nr 136

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-06-28  nr 135

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-06-28  nr 134

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-06-27  nr 132

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-06-27  nr 131

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-23  nr 130

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 134/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 01.10.2014 roku. 

2022-06-17  nr 129

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2022-06-17  nr 128

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. 

2022-06-15  nr 127

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty strażakom ratownikom OSP z gminy Busko-Zdrój ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

2022-06-15  nr 125

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-06-15  nr 124

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-13  nr 123

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28-100 Busko - Zdrój. 

2022-06-13  nr 122

W sprawie przekazania dwóch sztuk prefabrykowanych toalet kontenerowych, półautomatycznych, jednostanowiskowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, zespolonych wspólną częścią ażurową – łącznikiem (pergola) wraz z podłączeniem ich do istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznego. 

2022-06-10  nr 121

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

2022-06-10  nr 120

W sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolno żyjących, dokarmiania kotów wolno żyjących i wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. 

2022-06-06  nr 119

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-06-06  nr 118

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-06-06  nr 117

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 
MAJ

2022-05-31  nr 116

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 250/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2022-05-31  nr 115

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-05-31  nr 114

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-05-27  nr 113

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2022-05-27  nr 112

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

2022-05-27  nr 111

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-05-26  nr 110

W sprawie przekazania dwóch sztuk automatycznych toalet publicznych w formie gotowych budynków kontenerowych wraz z podłączeniem ich do istniejących przyłączy. 

2022-05-23  nr 109

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego związku międzygminnego KZC „Ponidzie" w Busku-Zdroju. 

2022-05-23  nr 108

W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Busko-Zdrój. 

2022-05-23  nr 107

W sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. 

2022-05-19  nr 106

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

2022-05-19  nr 105

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-05-16  nr 104

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-05-13  nr 103

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

2022-05-12  nr 102

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-05-10  nr 101

W sprawie ogłoszenia XX konkursu ekologicznego "Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT" dla uczniów klas I-III pod nazwą "Moje pomysły na ekologiczną Gminę". 

2022-05-10  nr 100

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2022-05-09  nr 99

W sprawie określenia wzoru Karty, wzorów wniosków, oświadczeń oraz wzoru porozumienia stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-05-06  nr 98

W sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku – Zdroju, ul. Srogiego 1, 28-100 Busko – Zdrój, prowadzonego przez Gminę Busko - Zdrój, na rok szkolny 2022/2023. 

2022-05-04  nr 97

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój. 

2022-05-04  nr 96

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

2022-05-04  nr 95

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2022-05-02  nr 94

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-05-02  nr 93

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. 
KWIECIEŃ

2022-04-29  nr 92

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój. 

2022-04-29  nr 91

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-29  nr 90

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-04-28  nr 89

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-04-28  nr 88

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-04-28  nr 87

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-04-26  nr 86

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju. 

2022-04-22  nr 85

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2022-04-22  nr 84

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025. 

2022-04-22  nr 83

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-22  nr 82

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-04-22  nr 81

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-04-21  nr 80

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-04-21  nr 79

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Kodeksu Dobrej Administracji. 

2022-04-21  nr 78

W sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 

2022-04-19  nr 77

W sprawie funkcjonowania, administrowania, obsługi i eksploatacji systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-04-19  nr 76

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa oraz Podinspektora w Biurze Rozwoju Strategicznego Gminy w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2022-04-14  nr 75

W sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój pod ogródki gastronomiczne, punkty promujące produkty regionalne oraz punkty gastronomiczne. 

2022-04-13  nr 74

W sprawie powołania członków Komitetu Monitorującego Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027. 

2022-04-13  nr 73

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. 

2022-04-12  nr 72

W sprawie ogłoszenia XX konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod nazwą "WIOSENNE KWIATY CHRONIONE" DLA UCZNIÓW KLAS 0-VIII. 

2022-04-11  nr 71

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

2022-04-08  nr 70

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-07  nr 69

W sprawie powołania członków Komitetu Monitorującego ZIT do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030. 

2022-04-05  nr 68

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz 1 stanowisko Podinspektora ds. kontroli w Wydziale Finansowo-Budżetowym. 

2022-04-04  nr 67

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-04-04  nr 66

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2022-04-01  nr 65

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29 marca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022r. 

2022-04-01  nr 64

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 
MARZEC

2022-03-31  nr 63

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-03-31  nr 62

W sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Busko-Zdrój do realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

2022-03-30  nr 61

W sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usług pn. "Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój o szczególnych potrzebach". 

2022-03-30  nr 60

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-03-30  nr 59

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

2022-03-29  nr 58

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-03-28  nr 57

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania pożytku publicznego. 

2022-03-25  nr 56

W sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

2022-03-22  nr 55

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-03-22  nr 54

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-03-21  nr 53

W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-03-21  nr 52

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój 

2022-03-21  nr 51

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-03-18  nr 50

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

2022-03-18  nr 49

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 2022 rok. 

2022-03-18  nr 48

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-03-16  nr 47

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-03-10  nr 46

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego. 

2022-03-10  nr 45

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2022-03-04  nr 44

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój. 
LUTY

2022-02-25  nr 43

W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2024. 

2022-02-25  nr 42

W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. ( uchylone zarządzeniem
)

2022-02-25  nr 41

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-02-21  nr 40

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-02-21  nr 39

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu. 

2022-02-18  nr 38

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-02-18  nr 37

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej”. 

2022-02-17  nr 36

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko – Zdrój obejmującego rok 2021 i określenia jego zadań. 

2022-02-17  nr 35

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-02-17  nr 34

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-02-15  nr 33

W sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdróju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2022-02-07  nr 32

W sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku- Zdroju. 

2022-02-02  nr 31

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2021". 
STYCZEŃ

2022-01-31  nr 30

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój na rok szkolny 2022/2023. 

2022-01-28  nr 29

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-01-28  nr 28

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-27  nr 27

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego związku międzygminnego KZC „Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-25  nr 26

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2022 roku. 

2022-01-24  nr 25

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny nieruchomości gruntowych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2022-01-24  nr 24

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-01-21  nr 23

Zmieniające Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. 

2022-01-20  nr 22

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-19  nr 21

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 

2022-01-19  nr 20

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-19  nr 19

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-14  nr 18

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-14  nr 17

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-14  nr 16

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2022-01-13  nr 15

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 

2022-01-13  nr 14

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia. 

2022-01-11  nr 13

W sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych będących na ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-11  nr 12

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-11  nr 11

W sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-11  nr 10

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 9

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-05  nr 8

W sprawie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2022 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-05  nr 7

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 2022 rok. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-05  nr 6

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 5

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-05  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2022-01-04  nr 3

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-04  nr 2

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-01-04  nr 1

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym.