Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2020

PAŹDZIERNIK

2020-10-05  nr 199

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-10-02  nr 198

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 
WRZESIEŃ

2020-09-30  nr 197

W sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-09-30  nr 196

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy. 

2020-09-22  nr 191

W sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2021 rok. 

2020-09-22  nr 190

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-09-17  nr 189

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-09-17  nr 188

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-09-17  nr 187

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-09-11  nr 185

W sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-09-11  nr 184

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej w sołectwie Widuchowa. 

2020-09-08  nr 183

W sprawie przekazania w administrację siłowni zewnętrznych oraz urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2020-09-01  nr 182

W sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
SIERPIEŃ

2020-08-31  nr 181

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022. 

2020-08-31  nr 180

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-08-31  nr 179

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-08-27  nr 177

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-08-27  nr 176

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2020-08-24  nr 175

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. 

2020-08-19  nr 174

W sprawie powierzenia stanowiska p.o. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

2020-08-18  nr 173

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 97/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. 

2020-08-18  nr 172

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-08-18  nr 171

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-08-18  nr 170

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-08-13  nr 168

W sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. 

2020-08-12  nr 167

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2020-08-11  nr 166

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku- Zdroju prowadzonej przez Gminę Busko- Zdrój na rok szkolny 2020/2021. 

2020-08-05  nr 165

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.; „Zadanie nr 1: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju etap II - przebudowa na deptak na odcinku od ul. Rzewuskiego do ul. Parkowej". Zadanie nr 2: „Przebudowa ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju" etap III - budowa utwardzonego placu z fontanną posadzkową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"". 

2020-08-05  nr 164

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-08-04  nr 163

W sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021". 
LIPIEC

2020-07-30  nr 162

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-07-30  nr 161

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-07-30  nr 160

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym w 2020 roku. 

2020-07-30  nr 159

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020r. 

2020-07-28  nr 158

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego, z późn.zm. 

2020-07-27  nr 157

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju. 

2020-07-27  nr 156

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2020-07-27  nr 155

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2020-07-27  nr 154

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2020-07-27  nr 153

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2020-07-27  nr 152

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2020-07-21  nr 151

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.  

2020-07-21  nr 150

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-07-21  nr 149

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-07-21  nr 148

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-07-17  nr 147

W sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z grupowych zajęć Aqua Aerobicu, Aqua Aerobicu Senior oraz Fitness na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju.  

2020-07-17  nr 146

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2020-07-16  nr 145

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2020-07-07  nr 143

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-07-07  nr 142

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-07-07  nr 141

W sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój treningu systemu alarmowania ludności. 

2020-07-06  nr 140

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

2020-07-06  nr 139

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-07-02  nr 138

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 r. 

2020-07-02  nr 137

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039". 

2020-07-02  nr 136

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-07-02  nr 135

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-07-01  nr 134

W sprawie ustalenia cennika opłat za 20 godzinny kurs nauki pływania oraz indywidualne kursy nauki pływania na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w związku z utrzymującym się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 
CZERWIEC

2020-06-30  nr 133

W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2020-06-30  nr 132

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-06-30  nr 131

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku.  

2020-06-29  nr 130

W sprawie ustalenia regulaminu użytkowania samochodów służbowych będących na ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-06-29  nr 129

W sprawie: planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko- Zdrój na II półrocze 2020 roku. 

2020-06-26  nr 128

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-06-26  nr 127

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-06-26  nr 126

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-06-26  nr 125

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-06-22  nr 123

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

2020-06-22  nr 122

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju. 

2020-06-19  nr 121

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 

2020-06-19  nr 120

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2020 r. 

2020-06-19  nr 119

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 

2020-06-17  nr 118

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Udzielenie Gminie Busko - Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 24.000.000,00 zł". 

2020-06-15  nr 117

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju.  

2020-06-15  nr 116

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2020 w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025. 

2020-06-10  nr 115

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 

2020-06-10  nr 114

W sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2020-06-10  nr 113

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  

2020-06-09  nr 112

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Busku-Zdroju. 

2020-06-09  nr 111

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-06-09  nr 110

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2020-06-08  nr 109

W sprawie odwołania Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2020-06-02  nr 108

W sprawie przekazania w administrację placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz urządzeń zabawowych i urządzeń sprawnościowych do ćwiczeń, stanowiących doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2020-06-01  nr 107

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-06-01  nr 106

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 
MAJ

2020-05-29  nr 104

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku-Zdroju. 

2020-05-22  nr 103

W sprawie określenia wzorów wniosków o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój. 

2020-05-22  nr 102

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-05-22  nr 101

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-05-22  nr 100

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-05-21  nr 99

W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

2020-05-21  nr 98

W sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolno żyjących, dokarmiania kotów wolno żyjących i wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. 

2020-05-12  nr 97

W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2020-05-11  nr 96

W sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku-Zdroju. 

2020-05-11  nr 95

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-05-11  nr 94

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-05-05  nr 93

zmieniające Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2020-05-05  nr 92

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. "Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne"". 
KWIECIEŃ

2020-04-30  nr 91

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2020-04-30  nr 90

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. 

2020-04-24  nr 89

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-04-24  nr 88

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-04-24  nr 87

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-04-23  nr 86

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-04-14  nr 85

W sprawie wprowadzenia zasad płatności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Busko - Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych (budżetowych), objętych centralizacją podatku VAT. 

2020-04-14  nr 84

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-04-14  nr 83

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-04-03  nr 82

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-04-03  nr 81

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020r. 

2020-04-02  nr 80

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-04-02  nr 79

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-04-01  nr 78a

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego ze zmianą. ( zmienione zarządzeniem nr
)
MARZEC

2020-03-31  nr 78

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-03-30  nr 77

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Busko-Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów nr 179/19 obręb 13 o powierzchni 0,7310 ha i nr 123/7 obręb 13 o powierzchni 2,8094 ha. 

2020-03-30  nr 76

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-03-30  nr 75

W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkach budżetowych. 

2020-03-26  nr 74

W sprawie wprowadzenia regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-03-24  nr 73

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-03-24  nr 72

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-03-23  nr 71

W sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku-Zdroju. 

2020-03-20  nr 70

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-03-12  nr 69

W sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój. 

2020-03-12  nr 68

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-03-12  nr 67

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-03-12  nr 66

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-03-11  nr 65

W sprawie odwołania Pani Stanisławy Kocjan ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

2020-03-09  nr 64

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2020-03-04  nr 62

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

2020-03-04  nr 61

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

2020-03-02  nr 60

W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2020-03-02  nr 59

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020 r. 

2020-03-02  nr 58

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-03-02  nr 57

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 
LUTY

2020-02-28  nr 56

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2020-02-27  nr 55

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

2020-02-26  nr 54

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Busko-Zdrój. 

2020-02-24  nr 52

W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

2020-02-21  nr 51

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 

2020-02-20  nr 50

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-02-20  nr 49

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-02-20  nr 48

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-02-18  nr 47

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2020-02-17  nr 46

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska: Podinspektora ds. gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami komunalnymi, Podinspektora ds. własnościowych, ewidencji i gospodarowania mieniem, nadzoru właścicielskiego oraz opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa. 

2020-02-17  nr 45

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2020-02-12  nr 44

W sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-02-12  nr 43

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2020-02-11  nr 42

W sprawie wyłączenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków Gminy Busko-Zdrój. 

2020-02-11  nr 41

W sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 

2020-02-10  nr 40

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2020-02-07  nr 39

W sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania, korzystania z karty identyfikacyjnej na potrzeby dostępu do pomieszczeń, systemu RCP (Rejestracja Czasu pracy) oraz identyfikatora służbowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-02-07  nr 38

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-02-06  nr 37

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu" w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" 

2020-02-05  nr 36

W sprawie przekazania w administrację budynku sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2020-02-05  nr 35

W sprawie powołania członków Rady Rozwoju wchodzącej w skład Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

2020-02-05  nr 34

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku 

2020-02-04  nr 33

W sprawie przekazania w administrację siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 109 w Ruczynowie wraz z elementami stanowiącymi doposażenie istniejącego placu zabaw. 

2020-02-04  nr 15

W sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025. ( zmienione zarządzeniem nr
)
STYCZEŃ

2020-01-31  nr 32

W sprawie przeprowadzenia sprawozdawczych Zebrań Wiejskich w 2020 roku w sołectwach z terenu gminy Busko-Zdrój. 

2020-01-31  nr 31

W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2020-01-29  nr 29

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2020-01-29  nr 28

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-01-29  nr 27

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-01-28  nr 26

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-01-28  nr 25

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2020/2021.  

2020-01-27  nr 24

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok. 

2020-01-23  nr 23

W sprawie powołania członków Zespołu Sterującego wchodzącego w skład Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. 

2020-01-23  nr 22

W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania projektu działań rozwojowych Buska-Zdroju do II etapu konkursu organizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz określenia jego zadań. 

2020-01-23  nr 21

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

2020-01-22  nr 20

W sprawie: planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój. 

2020-01-22  nr 19

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko - Zdrój obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań. 

2020-01-21  nr 18

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku.  

2020-01-21  nr 17

W sprawie wprowadzenia arkuszy dotyczących celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, jednostkach budżetowych oraz instytucjach kultury i SPZPOZ w Busku- Zdroju.  

2020-01-21  nr 16

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2020r. 

2020-01-17  nr 14

W sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2020-01-17  nr 13

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-17  nr 12

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-17  nr 11

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 174/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 19.08.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2020-01-14  nr 10

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2020 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

2020-01-09  nr 9

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu „Buskowianin Roku 2019". 

2020-01-08  nr 8

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2020-01-08  nr 7

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2020-01-07  nr 6

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2020-01-07  nr 5

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2020-01-07  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2020-01-07  nr 3

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2020-01-07  nr 2

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2020-01-02  nr 1

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.