Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2019

GRUDZIEŃ

2019-12-09  nr 277

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 

2019-12-09  nr 276

W sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Busko-Zdrój w 2020 roku. 

2019-12-04  nr 275

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-12-03  nr 274

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu, użyczenia i sprzedaży. 
LISTOPAD

2019-11-22  nr 266

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-11-14  nr 262

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10-07-2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 zmienionego Zarządzeniem Nr 72 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23-04-2018 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10-07-2014 r. 

2019-11-14  nr 260

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko - Zdrój na 2020 rok. 

2019-11-14  nr 259

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój. 

2019-11-13  nr 258

W sprawie wprowadzenia procedury określającej sposoby dostarczania dokumentów w postaci papierowej i elektronicznej do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-11-05  nr 257

W sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Stałego dyżuru w razie podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie gminy Busko-Zdrój. 
PAŹDZIERNIK

2019-10-31  nr 256

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-10-30  nr 252

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju. 

2019-10-21  nr 240

W sprawie wyznaczenia na rok 2020 podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. 

2019-10-18  nr 239

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-10-17  nr 238

W sprawie ustalenia terminów przekazywania przez jednostki budżetowe (oświatowe) pobranych dochodów budżetowych. 

2019-10-17  nr 237

W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. 

2019-10-17  nr 236

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju. 

2019-10-15  nr 233

W sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

2019-10-15  nr 232

W sprawie ustalenia wysokości "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2019/2020" 

2019-10-07  nr 231

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 226/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2019-10-07  nr 230

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

2019-10-07  nr 229

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-10-07  nr 228

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-10-07  nr 227

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-10-04  nr 226

w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2019-10-04  nr 225

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa. 

2019-10-03  nr 224

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Siesławice gm. Busko- Zdrój oznaczonych w ewidencji gruntów nr 282/3 obręb 0032 o powierzchni 0,1719 ha, nr 282/4 obręb 0032 o powierzchni 0,1719 ha, nr 282/5 obręb 0032 o powierzchni 0,1250 ha, nr 282/6 obręb 0032 o powierzchni 0,1250 ha, nr 282/12 obręb 0032 o powierzchni 0,1643 ha. 
WRZESIEŃ

2019-09-30  nr 223

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-30  nr 222

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-09-30  nr 221

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-09-25  nr 220

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-23  nr 219

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-17  nr 218

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2019-09-16  nr 217

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 

2019-09-16  nr 216

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2019-09-16  nr 215

W sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Straży Miejskiej w Busku-Zdroju. 

2019-09-12  nr 214

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 

2019-09-12  nr 213

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-12  nr 212

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-09-10  nr 211

W sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Busko - Zdrój i jej jednostkach budżetowych. 

2019-09-09  nr 210

W sprawie przekazania sołectwu Janina mienia komunalnego do korzystania. 

2019-09-09  nr 209

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. 

2019-09-09  nr 208

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

2019-09-09  nr 207

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, dla której organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2019-09-06  nr 206

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Udzielenie Gminie Busko - Zdrój kredytu długoterminowego do wysokości 20 000 000,00 zł". 

2019-09-05  nr 205

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-04  nr 204

W sprawie przeprowadzenia szacowania ryzyka i analizy zagrożeń dla danych osobowych oraz dokonanie oceny skutków dla przetwarzania danych (DPIA) przez zespół pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie i ochronę systemów teleinformatycznych oraz Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-09-04  nr 203

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-04  nr 202

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-09-04  nr 201

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-09-04  nr 200

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

2019-09-02  nr 199

Zmieniające Zarządzenie nr 149/2018 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-09-02  nr 198

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-09-02  nr 197

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-09-02  nr 196

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 
SIERPIEŃ

2019-08-30  nr 195

Zmieniające Zarządzenie nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2019-08-28  nr 194

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa. 

2019-08-28  nr 193

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Radcy prawnego. 

2019-08-26  nr 192

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-08-22  nr 191

W sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-08-22  nr 190

W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

2019-08-22  nr 189

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. 

2019-08-22  nr 188

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

2019-08-22  nr 187

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju. 

2019-08-22  nr 186

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju. 

2019-08-22  nr 185

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju. 

2019-08-22  nr 184

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku - Zdroju. 

2019-08-22  nr 183

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. 

2019-08-22  nr 182

W sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego Samorządowego Gimnazjum w Podgajach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Samorządowe Gimnazjum w Podgajach było ostatnim miejscem pracy. 

2019-08-22  nr 181

W sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanego Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju było ostatnim miejscem pracy. 

2019-08-22  nr 180

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-08-22  nr 179

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wzorów wniosków, oświadczeń, formularzy oraz wzoru umowy stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora.  

2019-08-19  nr 178

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z późniejszymi zmianami. 

2019-08-19  nr 177

W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju.  

2019-08-19  nr 176

W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu rejestrowania rozmów telefonicznych obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.  

2019-08-19  nr 175

W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.  

2019-08-19  nr 174

W sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-08-16  nr 173

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-08-16  nr 172

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-08-16  nr 171

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-08-12  nr 170

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-08-12  nr 169

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-08-12  nr 168

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2020 rok. 

2019-08-12  nr 167

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-08-08  nr 166

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki - obecnie Sanatorium MARCONI)". 

2019-08-07  nr 165

W sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania systemu monitorowania GPS w samochodach służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-08-02  nr 164

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"  
LIPIEC

2019-07-31  nr 163

W sprawie: planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój II półrocze 2019 roku. 

2019-07-31  nr 162

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-07-30  nr 161

W sprawie zmiany instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-07-30  nr 160

W sprawie zatrudnienia od 1 sierpnia 2019 roku Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju i wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki. 

2019-07-26  nr 159

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2019-07-26  nr 158

W sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój treningu systemu alarmowania ludności. 

2019-07-24  nr 157

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2019-07-24  nr 156

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2019-07-23  nr 155

W sprawie powołania Komisji do spraw nazewnictwa ulic i określenia jej kompetencji. 

2019-07-19  nr 154

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2019-07-19  nr 153

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-07-16  nr 152

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju. 

2019-07-16  nr 151

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku-Zdroju. 

2019-07-10  nr 150

W sprawie przekazania w administrację boiska sportowego o nawierzchni trawiastej, zlokalizowanego w miejscowości Kostki Małe na działce o nr ewid. 285, w Kostkach Małych. 

2019-07-10  nr 149

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-07-10  nr 148

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-07-10  nr 147

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-07-08  nr 146

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2019-07-04  nr 145

W sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021". 

2019-07-04  nr 144

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym w 2019 roku. 

2019-07-03  nr 143

W sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-07-03  nr 142

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2019-07-03  nr 141

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 
CZERWIEC

2019-06-28  nr 140

W sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. 

2019-06-28  nr 139

W sprawie: planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko- Zdrój na II półrocze 2019 roku. 

2019-06-28  nr 138

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-06-28  nr 137

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-06-28  nr 136

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-06-18  nr 135

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju od 1 lipca 2019 roku Z-cy Dyrektora ZUK i wprowadzenia procedury przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki. 

2019-06-18  nr 134

W sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-06-18  nr 133

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2019-06-17  nr 132

W sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-06-13  nr 131

W sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2019-06-12  nr 130

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę pawilonów handlowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6. 

2019-06-03  nr 129

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju. 

2019-06-03  nr 129a

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-06-03  nr 129b

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-06-03  nr 128

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko:
- Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka" w Busku-Zdroju,
- Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
- Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu
 
MAJ

2019-05-31  nr 127

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki - obecnie Sanatorium MARCONI)". ( uchylone zarządzeniem nr
)

2019-05-31  nr 126

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-05-31  nr 125

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-05-31  nr 124

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-05-28  nr 123

W sprawie powołania Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój znajdujących się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-05-28  nr 122

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-05-28  nr 121

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-05-28  nr 120

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-05-27  nr 119

W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-05-24  nr 118

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 83/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju z późniejszymi zmianami. 

2019-05-24  nr 117

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-05-23  nr 116

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  

2019-05-21  nr 115

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 r. 

2019-05-21  nr 114

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2019-05-20  nr 113

W sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. 

2019-05-14  nr 112

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

2019-05-14  nr 111

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Siesławicach. 

2019-05-14  nr 110

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju. 

2019-05-14  nr 109

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju. 

2019-05-14  nr 108

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju. 

2019-05-14  nr 107

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju. 

2019-05-13  nr 106

W sprawie przekazania sołectwu Dobrowoda mienia komunalnego do korzystania. 

2019-05-13  nr 105

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-05-13  nr 104

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-05-13  nr 103

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-05-13  nr 102

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

2019-05-08  nr 101

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: 1. Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
2. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
3. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
4. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka" w Busku-Zdroju,
5. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
6. Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
 

2019-05-07  nr 100

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

2019-05-07  nr 99

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 

2019-05-06  nr 98

W sprawie Regulaminu dowozu uczniów do jednostek oświatowych w Gminie Busko - Zdrój. 

2019-05-06  nr 97

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 
KWIECIEŃ

2019-04-30  nr 95

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-04-30  nr 94

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-04-29  nr 93

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-04-29  nr 92

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-04-29  nr 91

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-04-23  nr 90

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2019-04-23  nr 89

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2019-04-23  nr 88

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. 

2019-04-18  nr 87

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2019-04-18  nr 86

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2019-04-18  nr 85

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-04-17  nr 84

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko:
1.Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju, 2.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
3.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
4.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka" w Busku-Zdroju,
5.Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
6.Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój.
 ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-04-17  nr 83

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.  

2019-04-12  nr 81

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

2019-04-11  nr 80

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju- etap II" Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" 

2019-04-10  nr 78

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-04-10  nr 77

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2019 r. 

2019-04-01  nr 76

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo -księgowych" z późniejszymi zmianami 

2019-04-01  nr 75

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2019-04-01  nr 74

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 
MARZEC

2019-03-25  nr 73

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko - Zdrój obejmującego rok 2018 i określenia jego zadań. 

2019-03-25  nr 72

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2019-03-22  nr 71

W sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z terenów stanowiących własność Gminy Busko - Zdrój. 

2019-03-19  nr 70

W sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26 maja 2019r. 

2019-03-19  nr 69

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2019-03-19  nr 68

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów pisemnych nieograniczonych na:
a) najem 3 miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 40/44 położonej w Busku-Zdroju os. gen. Andersa obręb 10,
b) na dzierżawę pawilonów handlowych położonych w Busku-Zdroju przy ul. 1 Maja na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 413/6,
c) dzierżawę 16 pawilonów handlowych zlokalizowanych w Hali Targowej przy ulicy Stefana Batorego w Busku-Zdroju obręb 06, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów 455.
 

2019-03-19  nr 67

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju - etap I - dokończenie robót". 

2019-03-15  nr 66

w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów sołtysa w sołectwie Zbrodzice. 

2019-03-11  nr 65

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-03-11  nr 64

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-03-08  nr 63

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-03-07  nr 62

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 r. 

2019-03-07  nr 61

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-03-07  nr 60

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny budynków i obiektów budowlanych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2019-03-05  nr 59

W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 29 A, 28-100 Busko-Zdrój. 
LUTY

2019-02-27  nr 58

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją: Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój, Samorządowego Gimnazjum w Podgajach, Podgaje 92 A, 28-100 Busko-Zdrój. 

2019-02-25  nr 57

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2019-02-25  nr 56

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15.02.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2019-02-25  nr 55

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2019-02-22  nr 54

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-02-21  nr 53

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-02-20  nr 52

W sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwoju strategicznego Gminy Busko - Zdrój. 

2019-02-20  nr 51

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-02-20  nr 51a

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 31.01.2019r. ze zm. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2019-02-20  nr 50

W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-20  nr 49

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-02-18  nr 48

W sprawie odwołania drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-15  nr 47

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-02-14  nr 46

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Głównego specjalisty ds. inwestycji. 

2019-02-14  nr 45

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-14  nr 44

W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2021. 

2019-02-14  nr 43

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością łub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-07  nr 42

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.01.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, uchylone zarządzeniem nr
)

2019-02-07  nr 41

W sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-07  nr 40

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju" w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju". 

2019-02-04  nr 39

W sprawie: planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój I półrocze 2019 roku. 

2019-02-04  nr 38

W sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-04  nr 37

W sprawie przekazania w administrację siłowni zewnętrznej, zlokalizowanej na terenie parku „Małpi Gaj" na działce o nr ewid. 123/4, obr. 13 Busko-Zdrój. 

2019-02-01  nr 36

W sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju.  

2019-02-01  nr 35

W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-02-01  nr 34

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)
STYCZEŃ

2019-01-31  nr 33

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-01-31  nr 32

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, uchylone zarządzeniem nr
)

2019-01-31  nr 31

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-01-31  nr 30

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-01-30  nr 29

W sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz do podpisywania pism i dokumentów w tym zakresie. 

2019-01-25  nr 28

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-01-23  nr 27

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2019/2020. 

2019-01-23  nr 26

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-01-23  nr 25

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-01-22  nr 24

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2019 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2019-01-21  nr 23

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-01-17  nr 21

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 w Busku-Zdroju i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 427/3 obr.09 w Busku-Zdroju. 

2019-01-16  nr 20

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2019-01-16  nr 19

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-16  nr 18

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-10  nr 17

W sprawie zasad użytkowania systemu informatycznego służącego do zarządzania i rejestrowania rozmów telefonicznych przy połączeniach obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-01-10  nr 16

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-08  nr 15

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu „Buskowianin Roku 2018". 

2019-01-07  nr 14

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2019-01-07  nr 13

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)

2019-01-07  nr 12

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2019-01-07  nr 10

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

2019-01-07  nr 9

W sprawie powołania Komisji do spraw nazewnictwa ulic i określenia jej kompetencji. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2019-01-04  nr 8

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-01-04  nr 7

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-01-04  nr 6

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2019-01-04  nr 5

W sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Busko-Zdrój 

2019-01-02  nr 4

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/82018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo -księgowych". ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-01-02  nr 3

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-02  nr 2

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2019-01-02  nr 1

W sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)