Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2024

MAJ

2024-05-27  nr 100

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-05-21  nr 99

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych”. 

2024-05-17  nr 98

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój, dla której organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2024-05-16  nr 97

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-05-10  nr 95

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-05-10  nr 94

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 

2024-05-06  nr 93

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 

2024-05-06  nr 92

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2024-05-06  nr 91

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 
KWIECIEŃ

2024-04-30  nr 90

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-04-30  nr 89

W sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2024-04-29  nr 88

W sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego realizowanego w Publicznym Żłobku „Malucholandia” w Busku-Zdroju. 

2024-04-26  nr 87

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku. 

2024-04-26  nr 86

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2024-04-26  nr 85

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

2024-04-25  nr 84

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-04-24  nr 83

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku. 

2024-04-24  nr 82

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku. 

2024-04-24  nr 81

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2024 r. 

2024-04-22  nr 80

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2024-04-17  nr 79

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

2024-04-16  nr 78

W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2024-04-12  nr 77

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-04-11  nr 76

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami podczas przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, w dniu 21 kwietnia 2024 r. 

2024-04-11  nr 75

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25.03.2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

2024-04-11  nr 74

W sprawie warunków sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

2024-04-09  nr 73

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-04-04  nr 72

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

2024-04-04  nr 71

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 
MARZEC

2024-03-26  nr 70

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-03-25  nr 69

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2024-03-25  nr 68

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2024-03-22  nr 67

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie określenia wzoru Karty, wzorów wniosków, oświadczeń oraz wzoru porozumienia stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora. 

2024-03-22  nr 66

W sprawie powołania Komisji Likwidacyjno-Kasacyjnej środków trwałych, wyposażenia i innych przedmiotów stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój znajdujących się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2024-03-20  nr 65

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-03-20  nr 64

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

2024-03-20  nr 63

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

2024-03-20  nr 62

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska. 

2024-03-20  nr 61

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej. 

2024-03-12  nr 60

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju. 

2024-03-12  nr 59

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju. 

2024-03-12  nr 58

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

2024-03-12  nr 57

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. 

2024-03-12  nr 56

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju. 

2024-03-12  nr 55

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju. 

2024-03-11  nr 54

W sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku administracyjno – biurowego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój. 

2024-03-11  nr 53

W sprawie ogłoszenia II edycji konkursu pn.„Przygotujmy razem wielkanocną pisankę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój oraz do Publicznego Żłobka „Malucholandia" w Busku-Zdroju. 

2024-03-11  nr 52

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój pod ogródki gastronomiczne, punkty promujące produkty regionalne oraz punkty gastronomiczne. 

2024-03-06  nr 51

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 

2024-03-05  nr 50

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych. 

2024-03-04  nr 49

W sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój:
  1. 1. Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
  2. 2. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
  3. 3. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
  4. 4. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju,
  5. 5. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
  6. 6. Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
 

2024-03-01  nr 48

W sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania systemu monitorowania GPS w samochodach służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
LUTY

2024-02-28  nr 47

W sprawie przekazania sołectwu Widuchowa mienia komunalnego do korzystania. 

2024-02-28  nr 46

W sprawie zmiany planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2024-02-26  nr 45

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zamiany. 

2024-02-26  nr 44

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2024-02-26  nr 43

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-02-23  nr 42

W sprawie zasad wykorzystywania środków transportu w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

2024-02-23  nr 41

W sprawie wprowadzenia Regulaminu stosowania systemu monitorowania GPS w samochodach służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2024-02-21  nr 40

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko-Zdrój obejmującego rok 2023 i określenia jego zadań. 

2024-02-16  nr 39

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-02-14  nr 38

W sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych będących na ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2024-02-14  nr 37

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku. 

2024-02-12  nr 36

W sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2024-02-12  nr 35

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-02-09  nr 34

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

2024-02-09  nr 33

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju. 

2024-02-09  nr 32

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach. 

2024-02-09  nr 31

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju. 

2024-02-09  nr 30

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju. 

2024-02-09  nr 29

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju. 

2024-02-08  nr 28

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

2024-02-06  nr 27

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2023/2024” 

2024-02-06  nr 26

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z 11 stycznia 2022 r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2024-02-05  nr 25

W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 18/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój:
1. Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
3. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
4. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju,
5. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
6. Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
 

2024-02-02  nr 24

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2024 roku. 
STYCZEŃ

2024-01-31  nr 23

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty strażakom ratownikom OSP oraz kandydatom na strażaków ratowników OSP z terenu gminy Busko-Zdrój ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

2024-01-31  nr 22

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2024-01-31  nr 21

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian treści Statutów sołectw Gminy Busko-Zdrój. 

2024-01-30  nr 20

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2024-01-30  nr 19

W sprawie planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój I półrocze 2024. 

2024-01-29  nr 18

W sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój:
1. Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju,
2. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju,
3. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju,
4. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju,
5. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siesławicach,
6. Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu i Publiczne Przedszkole im. Jana Olrycha Szanieckiego w Szańcu
 ( zmienione zarządzeniem nr
)

2024-01-26  nr 17

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2023" 

2024-01-26  nr 16

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

2024-01-25  nr 15

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2024 roku. 

2024-01-24  nr 14

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2024 na realizację zadań publicznych w 2024 r. 

2024-01-19  nr 13

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 

2024-01-19  nr 12

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2024/2025. 

2024-01-19  nr 11

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2024-01-17  nr 10

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku. 

2024-01-17  nr 9

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku. 

2024-01-15  nr 8

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2024-01-12  nr 6

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na realizację priorytetowych zadań publicznych. 

2024-01-12  nr 5

w sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2024 roku 

2024-01-09  nr 4

W sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. 

2024-01-03  nr 3

W sprawie ustalenia zasad zajęcia i korzystania z nieruchomości i obiektów będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 

2024-01-02  nr 2

W sprawie prowadzenia i udostępniania Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Busko-Zdrój, określenia wzorów wniosków o dokonanie zmian wpisu w rejestrze oraz o wydanie odpisu z księgi rejestrowej, a także wzorów odpisu pełnego i skróconego. 

2024-01-02  nr 1

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.