Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2021

CZERWIEC

2021-06-18  nr 107

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. 

2021-06-15  nr 106

W sprawie powołania Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2021-06-10  nr 105

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-06-10  nr 104

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-06-10  nr 103

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-06-09  nr 102

W sprawie przekazania w administrację urządzeń zabawowych posadowionych w ramach doposażenia istniejących placów zabaw w Galowie, Kostkach Dużych, Kostkach Małych i w Wełczu. 

2021-06-07  nr 101

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 
MAJ

2021-05-28  nr 100

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok. 

2021-05-28  nr 99

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-05-28  nr 98

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-05-28  nr 97

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-05-28  nr 96

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok. 

2021-05-20  nr 95

W sprawie przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Busku-Zdroju nieruchomości komunalnej do administrowania. 

2021-05-17  nr 94

W sprawie wprowadzenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których Gmina Busko-Zdrój jest właścicielem lub samoistnym posiadaczem. 

2021-05-14  nr 93

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2021-05-14  nr 92

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2021-05-13  nr 91

W sprawie ogłoszenia XX Gminnego Konkursu Ekologicznego dla uczniów klas 0-III szkół Gminy Busko-Zdrój pod nazwą "Ziemia w moich rękach". 
KWIECIEŃ

2021-04-30  nr 90

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2021-04-30  nr 89

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2021-04-30  nr 88

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

2021-04-30  nr 87

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2021-04-30  nr 86

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-04-30  nr 85

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-04-26  nr 84

W sprawie podjęcia działań związanych ze zwalczaniem stwierdzonej na terenie gminy Busko-Zdrój wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 

2021-04-26  nr 83

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-04-23  nr 82

W sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania na terenie gminy Busko-Zdrój, zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu. 

2021-04-23  nr 81

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 

2021-04-22  nr 80

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 211/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu akcji edukacyjnej promującej segregację odpadów pod nazwą "Świat bez odpadów – recyklomaty w gminie Busko-Zdrój" 

2021-04-22  nr 79

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2021-04-21  nr 78

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-04-21  nr 77

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-04-20  nr 76

W sprawie ogłoszenia XVIII konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod nazwą "ŁĄKA I JEJ MIESZKAŃCY" dla uczniów klas 0-VIII. 

2021-04-16  nr 75

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2021-04-16  nr 74

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2021-04-16  nr 73

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-04-09  nr 72

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-04-09  nr 71

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-04-09  nr 70

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-04-01  nr 69

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-04-01  nr 68

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
MARZEC

2021-03-31  nr 67

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-03-31  nr 66

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2021 roku. 

2021-03-31  nr 65

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2021 roku. 

2021-03-31  nr 64

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2021r. 

2021-03-30  nr 63

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-03-26  nr 62

W sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2021-03-26  nr 61

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2021-03-26  nr 60

W sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2021-03-26  nr 59

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok 

2021-03-26  nr 58

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok. 

2021-03-26  nr 57

W sprawie wysokości opłat za zajęcie lub korzystanie z nieruchomości będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby infrastruktury technicznej. 

2021-03-23  nr 56

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2021-03-23  nr 55

W sprawie przekazania do użytkowania wytwornicy solanki wraz z związanymi z nią przyłączami 

2021-03-23  nr 54

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2021-03-19  nr 53

W sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-03-12  nr 52

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2021 roku 

2021-03-11  nr 51

W sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne, socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe. 

2021-03-04  nr 50

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-03-04  nr 49

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-03-03  nr 48

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 r. 

2021-03-01  nr 47

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-03-01  nr 46

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
LUTY

2021-02-24  nr 45

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-02-24  nr 44

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2021 roku. 

2021-02-24  nr 43

W sprawie powołania koordynatora gminnego oraz organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ( COVID-19). 

2021-02-24  nr 42

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-02-23  nr 41

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2021-02-23  nr 40

W sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2021-02-22  nr 39

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-02-19  nr 38

W sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2021-02-17  nr 37

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-02-17  nr 36

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-02-16  nr 35

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-02-15  nr 34

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-02-15  nr 33

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku. 

2021-02-08  nr 32

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2021-02-04  nr 31

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko-Zdrój obejmującego rok 2020 i określenia jego zadań. 

2021-02-03  nr 30

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2020" 

2021-02-01  nr 29

W sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
STYCZEŃ

2021-01-28  nr 28

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2021 roku. 

2021-01-27  nr 26

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 

2021-01-27  nr 25

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, najmu i użyczenia. 

2021-01-27  nr 24

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2021-01-25  nr 23

W sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2021-01-22  nr 22

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój. 

2021-01-21  nr 21

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-01-21  nr 20

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-01-20  nr 19

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. 

2021-01-20  nr 18

W sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Busko-Zdrój w 2021 roku. 

2021-01-20  nr 17

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-01-15  nr 16

W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto jest mniejsza niż 130 000 złotych. 

2021-01-15  nr 15

W sprawie przekazania sołectwu Kołaczkowice mienia komunalnego do korzystania. 

2021-01-15  nr 14

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2021 rok. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2021-01-14  nr 13

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2021-01-14  nr 12

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok. 

2021-01-13  nr 11

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2021/2022. 

2021-01-12  nr 10

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-01-12  nr 9

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2021-01-11  nr 8

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny budynków i obiektów budowlanych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2021-01-11  nr 7

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny nieruchomości gruntowych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2021-01-11  nr 6

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2021-01-08  nr 5

W sprawie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2021 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2021-01-05  nr 4

W sprawie planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój I półrocze 2021. 

2021-01-04  nr 3

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2021-01-04  nr 2

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2021-01-04  nr 1

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.