Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2023

GRUDZIEŃ

2023-12-08  nr 158

W sprawie udostępniania infrastruktury technicznej, zajęcia lub korzystania z pasów drogowych dróg gminnych wewnętrznych, nieruchomości i obiektów będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń telekomunikacyjnych oraz prowadzenia robót w zbliżeniach i skrzyżowaniach z infrastrukturą telekomunikacyjną będących własnością Gminy Busko-Zdrój. 

2023-12-08  nr 157

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2/2024 na realizację priorytetowych zadań publicznych w 2024 r. 

2023-12-07  nr 156

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-12-07  nr 155

W sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą choinkę pn. „Ubierzmy razem choinkę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój oraz do Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju. 

2023-12-07  nr 154

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-12-06  nr 153

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na realizację zadania publicznego w 2024 r. 

2023-12-05  nr 152

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia w dniu 15 grudnia 2023 r. negocjacji warunków umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

2023-12-04  nr 151

W sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój udzielanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

2023-12-04  nr 150

W sprawie wprowadzenia Regulaminu wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Gminę Busko-Zdrój. 

2023-12-01  nr 149

W sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

2023-12-01  nr 148

W sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zwierzyńcu gmina Busko-Zdrój, któremu uległ 17.11.2023 roku w trakcie szkolenia pożarniczego. 

2023-12-01  nr 147

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju nieruchomości komunalnej do administrowania. 
LISTOPAD

2023-11-29  nr 146

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku. 

2023-11-29  nr 145

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-11-28  nr 144

W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-11-28  nr 143

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 139/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 czerwca 2022 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych” z późniejszymi zmianami. 

2023-11-21  nr 142

W sprawie ogłoszenia konkursu na najpiękniejszą choinkę pn. "Ubierzmy razem choinkę" adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2023-11-21  nr 141

W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-11-20  nr 140

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2023-11-20  nr 139

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2023-11-20  nr 138

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2023-11-20  nr 137

W sprawie ustalenia wysokości "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2023/2024". 

2023-11-16  nr 136

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-11-15  nr 135

W sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2023-11-15  nr 134

W sprawie wyznaczenia na rok 2024 podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. 
PAŹDZIERNIK

2023-10-30  nr 133

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-10-30  nr 132

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-10-27  nr 131

W sprawie unieważnienia głosowania internetowego oraz zmiany harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko – Zdrój na 2024 rok. 

2023-10-26  nr 130

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-10-25  nr 129

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-10-17  nr 128

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

2023-10-16  nr 127

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-10-16  nr 126

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

2023-10-13  nr 125

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-10-11  nr 124

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-10-09  nr 123

W sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko – Zdrój na 2024 rok. 

2023-10-09  nr 122

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-10-09  nr 121

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

2023-10-06  nr 120

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-10-04  nr 119

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2023-10-04  nr 118

W sprawie wprowadzenia Regulaminu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
WRZESIEŃ

2023-09-29  nr 117

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-09-26  nr 116

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-09-25  nr 115

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-09-25  nr 114

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-09-21  nr 113

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Busko-Zdrój. 

2023-09-19  nr 112

W sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-09-15  nr 111

W sprawie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Palonkach. 

2023-09-15  nr 110

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-09-14  nr 109

W sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. 

2023-09-08  nr 108

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

2023-09-08  nr 107

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-09-07  nr 106

W sprawie ogłoszenia XXI konkursu ekologicznego dla klas III szkoły podstawowej „Z ekologią za pan brat”. 

2023-09-07  nr 105

W sprawie ogłoszenia XXI konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod nazwą „Flora i fauna chroniona na terenach Gminy Busko-Zdrój” dla uczniów klas 0-VIII. 

2023-09-01  nr 104

W sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025. 
SIERPIEŃ

2023-08-31  nr 103

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-08-28  nr 102

W sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. 

2023-08-28  nr 101

W sprawie powołania zespołu informatycznego dla zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku. 

2023-08-25  nr 100

W sprawie wykonania uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania. 

2023-08-25  nr 99

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-08-18  nr 98

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 50/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31 marca 2023 r. udostępniania infrastruktury technicznej, zajęcia lub korzystania z pasów drogowych dróg gminnych wewnętrznych, nieruchomości i obiektów będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń telekomunikacyjnych oraz prowadzenia robót w zbliżeniach i skrzyżowaniach z infrastrukturą telekomunikacyjną będących własnością Gminy Busko-Zdrój. 

2023-08-11  nr 97

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym. 

2023-08-08  nr 96

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok 

2023-08-04  nr 95

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój. 

2023-08-02  nr 94

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok. 

2023-08-01  nr 93

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 
LIPIEC

2023-07-31  nr 92

W sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój treningu systemu alarmowania ludności. 

2023-07-31  nr 91

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-07-27  nr 90

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z 11 stycznia 2022 r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2023-07-27  nr 89

W sprawie udostępnienia nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w Palonkach. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2023-07-26  nr 88

W sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. 

2023-07-26  nr 87

W sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektu rocznego programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.  

2023-07-25  nr 86

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-07-21  nr 85

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2023-07-13  nr 84

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-07-10  nr 83

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 
CZERWIEC

2023-06-30  nr 82

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-06-29  nr 81

W sprawie planu kontroli wewnętrznych na II półrocze 2023 roku. 

2023-06-26  nr 80

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2023-06-26  nr 79

W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-06-26  nr 78

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-06-23  nr 77

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 4/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-06-20  nr 76

W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2023-06-15  nr 75

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. 

2023-06-14  nr 74

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-06-07  nr 73

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 4/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-06-01  nr 72

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 242/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15.12.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylone zarządzeniem nr
)
MAJ

2023-05-29  nr 71

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-05-29  nr 70

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28 -100 Busko-Zdrój. 

2023-05-11  nr 69

W sprawie przekazania do administrowania Cmentarza Komunalnego położonego przy ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 

2023-05-09  nr 68

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie. 

2023-05-04  nr 67

W sprawie aktualizacji kart adresowych zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Busko-Zdrój. 

2023-05-04  nr 66

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 
KWIECIEŃ

2023-04-28  nr 65

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2023-04-28  nr 64

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2023-04-28  nr 63

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

2023-04-27  nr 62

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-04-27  nr 61

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-04-27  nr 60

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-04-24  nr 59

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-04-24  nr 58

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-04-24  nr 57

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2023 r. 

2023-04-19  nr 56

W sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolno żyjących, dokarmiania kotów wolno żyjących i wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. 

2023-04-17  nr 55

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie, Dobrowoda 26, 28-100 Busko-Zdrój. 

2023-04-14  nr 54

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2023-04-06  nr 53

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-04-06  nr 52

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-04-05  nr 51

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój pod ogródki gastronomiczne, punkty promujące produkty regionalne oraz punkty gastronomiczne. 
MARZEC

2023-03-31  nr 50

W sprawie udostępniania infrastruktury technicznej, zajęcia lub korzystania z pasów drogowych dróg gminnych wewnętrznych, nieruchomości i obiektów będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń telekomunikacyjnych oraz prowadzenia robót w zbliżeniach i skrzyżowaniach z infrastrukturą telekomunikacyjną będących własnością Gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2023-03-31  nr 49

W sprawie ustalenia zasad zajęcia i korzystania z nieruchomości i obiektów będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 

2023-03-31  nr 48

W sprawie ustalenia zasad zajęcia i korzystania z pasów drogowych dróg gminnych wewnętrznych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój na potrzeby umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej. 

2023-03-31  nr 47

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-03-30  nr 46

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-03-21  nr 45

W sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Przygotujmy razem wielkanocną pisankę” adresowanego do jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2023-03-20  nr 44

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert nr 3/2023 na realizację zadań publicznych. 

2023-03-20  nr 43

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-03-17  nr 42

W sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-03-17  nr 41

w sprawie odwołania Pani Barbary Guzińskiej ze stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie 

2023-03-08  nr 40

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-03-03  nr 39

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r. 

2023-03-02  nr 38

W sprawie zasad publikacji i aktualizacji informacji publicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, udostępniania informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2023-03-01  nr 37

W sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
, zmienione zarządzeniem nr
)
LUTY

2023-02-23  nr 36

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2023-02-23  nr 35

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2023-02-22  nr 34

W sprawie przekazania w administrację placu zabaw o pow. 250,00 m2 wraz z ogrodzeniem, położonego przy świetlicy wiejskiej na działce nr 679, obręb 27 w miejscowości Palonki, gmina Busko-Zdrój. 

2023-02-22  nr 33

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2023-02-20  nr 32

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zasad wykorzystywania środków transportu w celu wykonywania obowiązków służbowych. 

2023-02-20  nr 31

W sprawie przekazania sołectwu Palonki mienia komunalnego do korzystania. 

2023-02-20  nr 30

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2023-02-20  nr 29

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-02-16  nr 28

W sprawie przekazania Galerii Sztuki „Zielona” zrealizowanej w ramach projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działanie rewitalizacyjne” zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 443 obręb 06 w Busku-Zdroju. 

2023-02-10  nr 27

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2023-02-07  nr 26

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko-Zdrój obejmującego rok 2022 i określenia jego zadań. 

2023-02-07  nr 25

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej. 

2023-02-07  nr 24

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2023-02-03  nr 23

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2022". 

2023-02-03  nr 22

W sprawie przeprowadzenia sprawozdawczych Zebrań Wiejskich w 2023 roku w sołectwach z terenu gminy Busko-Zdrój. 
STYCZEŃ

2023-01-30  nr 21

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-01-27  nr 20

W sprawie planu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój I półrocze 2023. 

2023-01-27  nr 19

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2023 roku. 

2023-01-27  nr 18

W sprawie wprowadzenia Regulaminu monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2023-01-20  nr 17

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2023 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2023-01-19  nr 16

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2023/2024. 

2023-01-19  nr 15

W sprawie przekazania budynku administracyjno – szatniowego wraz z pozostałymi elementami zrealizowanymi w ramach zadania „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap 2”, usytuowanego na działce nr ewid. gruntu 110 obręb 0010 Busko-Zdrój. 

2023-01-19  nr 14

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-19  nr 13

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-13  nr 12

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-12  nr 11

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2023-01-11  nr 10

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2023 rok. 

2023-01-11  nr 9

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2023 roku. 

2023-01-09  nr 8

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2023-01-05  nr 7

W sprawie przekazania parku linowego na terenie „Małpiego Gaju” w Busku-Zdroju, zlokalizowanego na działce nr 123/5, obręb nr 13 Busko-Zdrój oraz boiska rekreacyjnego do gry w piłkę siatkową o wymiarach 9,00 x18,00 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, zasypanej piaskiem kwarcowym, w miejscowości Galów – dz. nr 502 w Galowie. 

2023-01-05  nr 6

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2023-01-05  nr 5

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2023-01-05  nr 4

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2023-01-05  nr 3

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na realizację zadań pożytku publicznego. 

2023-01-03  nr 2

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. 

2023-01-02  nr 1

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na realizację zadania publicznego w 2023 r.