Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2018

GRUDZIEŃ

2018-12-13  nr 213

W sprawie odwołania pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
LISTOPAD

2018-11-26  nr 199

W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. 

2018-11-23  nr 198

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku-Zdroju. 

2018-11-20  nr 197

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 09.12.2011r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-11-20  nr 196

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-11-19  nr 195

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia w dniu 04 grudnia 2018 r. negocjacji warunków umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

2018-11-15  nr 194

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-11-15  nr 193

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-11-15  nr 192

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-11-14  nr 191

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2018-11-14  nr 190

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój. 

2018-11-13  nr 189

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2018-11-13  nr 188

W sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotów, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne. 

2018-11-08  nr 187

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-11-06  nr 186

W sprawie przekazania w administrację stawu gminnego wraz z elementami małej architektury w Broninie. 
PAŹDZIERNIK

2018-10-31  nr 185

W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-10-31  nr 184

W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-10-30  nr 183

W sprawie wprowadzenia zmian w pianie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-10-30  nr 182

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-10-29  nr 181

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-10-26  nr 180

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 

2018-10-19  nr 179

W sprawie zlecenia realizacji zadań własnych gminy w zakresie programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021". 

2018-10-19  nr 178

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2018-10-18  nr 177

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania „Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych". 

2018-10-17  nr 175

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-10-17  nr 174

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-10-17  nr 173

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-10-16  nr 176

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 172/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

2018-10-16  nr 172

W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-10-12  nr 171

W sprawie ustalenia wysokości „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2018/2019". 

2018-10-10  nr 170

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-10-05  nr 169a

W sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

2018-10-02  nr 169

W sprawie nadania Regulaminu amatorskiego połowu ryb w Zbiorniku Retencyjno - Rekreacyjnym w Radzanowie gmina Busko - Zdrój. 

2018-10-01  nr 168

W sprawie przekazania w administrację placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Piłsudskiego w Busku-Zdroju oraz siłowni zewnętrznej wielostanowiskowej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Widuchowa, gm. Busko-Zdrój. 

2018-10-01  nr 167

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-10-01  nr 167a

W sprawie określenia szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Busko - Zdrój w zakresie wydatków budżetowych. 

2018-10-01  nr 166

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
WRZESIEŃ

2018-09-28  nr 165

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-09-28  nr 164

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju oraz pozostałych środków trwałych znajdujących się na terenie miasta i gminy Busko - Zdrój. 

2018-09-28  nr 163a

W sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-09-26  nr 163

W sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym inwentaryzacji majątku i jej rozliczenia. 

2018-09-26  nr 162

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju "Instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych". 

2018-09-26  nr 161

W sprawie ogłoszenia Konkursu Ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021". 

2018-09-26  nr 160

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-09-26  nr 159

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-09-26  nr 158

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-09-26  nr 158a

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-09-17  nr 157

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-09-14  nr 156

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-09-14  nr 155

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-09-14  nr 154

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-09-14  nr 153

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-09-14  nr 152

W sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2019 rok. 

2018-09-12  nr 151

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do glosowania. 

2018-09-12  nr 150

W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-09-12  nr 149

W sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-09-05  nr 148

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na działkach komunalnych nie będących drogami publicznymi, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 

2018-09-05  nr 147

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na działce komunalnej nie będącej drogą publiczną, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wysokości stawek opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania. 

2018-09-03  nr 146

W sprawie organizacji systemu Stałego dyżuru oraz powołania służby Stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 
SIERPIEŃ

2018-08-30  nr 145

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-08-30  nr 144

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-08-30  nr 143

W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Busko - Zdrój na 2019 rok. 

2018-08-27  nr 142

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-08-23  nr 141

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu. 

2018-08-23  nr 140

W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju. 

2018-08-21  nr 139

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej. 

2018-08-21  nr 138

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym. 

2018-08-17  nr 137

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-08-16  nr 136

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2018-08-14  nr 135

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-08-10  nr 134

W sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-08-10  nr 133

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2018-08-10  nr 132

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2018-08-09  nr 131

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój - etap III". 

2018-08-08  nr 130

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-08-08  nr 129

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-08-07  nr 128

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 w Busku -Zdroju i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 427/3 obr.09 w Busku-Zdroju. 

2018-08-07  nr 127

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 21.05. 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2018-08-06  nr 126

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 
LIPIEC

2018-07-31  nr 125

W sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2018-07-30  nr 124

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia publicznego przetargu pisemnego nieograniczony na dzierżawę budynku usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/2 położonej w Busku-Zdroju przy ul. Kopernika obręb 10 z przeznaczeniem na prowadzenie toalety publicznej z możliwością wykorzystania pomieszczenia socjalno-administracyjnego na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, o łącznej powierzchni użytkowej 52,16m2. 

2018-07-30  nr 123

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 19-02-2016r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt w Urzędzie Miasta i Gminy Busko - Zdrój. 

2018-07-25  nr 122

W sprawie określenia wzorów wniosków o przydział lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój.  

2018-07-24  nr 121

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2018-07-24  nr 120

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

2018-07-23  nr 119

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-07-23  nr 118

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-07-23  nr 117

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-07-19  nr 116

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela oraz wzoru oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu i wzoru oświadczenia w sprawie korzystania z pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

2018-07-16  nr 115

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-07-13  nr 114

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 17 lipca 2018 r. 

2018-07-13  nr 113

W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

2018-07-12  nr 111

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-07-12  nr 110

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-07-10  nr 109

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-07-09  nr 108

W sprawie regulaminu funkcjonowania i korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2018-07-02  nr 107

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-07-02  nr 106

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 
CZERWIEC

2018-06-29  nr 105

W sprawie ustalenia imiennego składu Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2018-06-29  nr 104

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-06-28  nr 101

W sprawie: planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko- Zdrój na II półrocze 2018 roku. 

2018-06-26  nr 103

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 169/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza i powołania drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2018-06-26  nr 102

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza i powołania pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2018-06-21  nr 100

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania "Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych"". 

2018-06-21  nr 99

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 26 września 2016 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój. 

2018-06-13  nr 98

W sprawie przekazania w administrację placów zabaw dla dzieci. 

2018-06-07  nr 97

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 08 czerwca 2018 r. 

2018-06-06  nr 96

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. 

2018-06-06  nr 95

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-06-01  nr 94

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. 

2018-06-01  nr 93

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 
MAJ

2018-05-28  nr 92

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju. 

2018-05-28  nr 91

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-05-25  nr 90

W sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdróju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2018-05-25  nr 89

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-05-24  nr 88

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-05-21  nr 87

W sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-05-18  nr 86

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r.  

2018-05-14  nr 85

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym w 2018 roku. 

2018-05-10  nr 84

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu technicznego ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą oraz fontann na terenie miasta. 

2018-05-08  nr 83

W sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.  

2018-05-07  nr 82

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2018-05-07  nr 81

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. 
KWIECIEŃ

2018-04-30  nr 80

W sprawie wprowadzenia do stosowania Miejsko-Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2018-04-30  nr 79

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-04-30  nr 78

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-04-27  nr 77

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju. 

2018-04-27  nr 76

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-04-27  nr 75

W sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-04-26  nr 74

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-04-26  nr 73

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018r. 

2018-04-23  nr 72

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 10-07-2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko - Zdrój na lata 2015-2025. 

2018-04-23  nr 71

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-04-20  nr 70

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-04-17  nr 69

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018r. 

2018-04-09  nr 68

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-04-09  nr 67

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-04-09  nr 66

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-04-06  nr 65

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2018 r. 

2018-04-06  nr 64

W sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025. 

2018-04-05  nr 63

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich. 
MARZEC

2018-03-30  nr 62

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-03-30  nr 61

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-03-30  nr 60

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-03-28  nr 58

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-03-28  nr 57

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-03-27  nr 56

W sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2018-03-27  nr 55

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2018-03-20  nr 54

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 r. 

2018-03-15  nr 53

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-03-15  nr 51

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 220/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

2018-03-06  nr 50

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 196/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko- Zdrój na I półrocze 2018 roku. 

2018-03-05  nr 49

W sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób z roczników 1996,1997 i 1999 zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2018-03-05  nr 48

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2018-03-05  nr 47

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2018-03-05  nr 46

W sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-03-02  nr 45

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektora w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych. 

2018-03-01  nr 44

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-03-01  nr 43

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-03-01  nr 42

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań pożytku publicznego w 2018 roku. 
LUTY

2018-02-28  nr 41

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-02-22  nr 40

W sprawie: planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Busku -Zdroju na 2018 rok. 

2018-02-19  nr 39

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-02-19  nr 38

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-02-16  nr 37

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2018-02-16  nr 36

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.  

2018-02-13  nr 35

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2018-02-12  nr 34

Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie określenia lokali przeznaczonych na wynajem jako lokale mieszkalne. 

2018-02-12  nr 33

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Busko - Zdrój. 

2018-02-08  nr 32

W sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko - Zdrój. 

2018-02-06  nr 31

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2018-02-01  nr 30

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju- etap I". Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019". 
STYCZEŃ

2018-01-30  nr 29

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-01-30  nr 28

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-30  nr 27

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-01-26  nr 26

W sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

2018-01-26  nr 25

W sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. 

2018-01-25  nr 24

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. 

2018-01-25  nr 23

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-25  nr 22

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-25  nr 21

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-24  nr 20

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2018/2019.  

2018-01-23  nr 19

W sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

2018-01-19  nr 18

W sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań z jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój. 

2018-01-19  nr 17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2018-01-19  nr 16

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2018r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-01-18  nr 15

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2018-01-16  nr 14

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonywania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój na 2018 rok. 

2018-01-12  nr 13

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2017". 

2018-01-12  nr 12

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2018-01-12  nr 11

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2018-01-10  nr 10

W sprawie wykonania Uchwały nr XXXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

2018-01-10  nr 9

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2018 roku. 

2018-01-08  nr 8

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2018-01-08  nr 7

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2018-01-08  nr 6

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-04  nr 5

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2018-01-04  nr 5a

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2018-01-04  nr 4

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2018-01-04  nr 2

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2018 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.  

2018-01-03  nr 3

W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do likwidacji złomu złożonego na bazie przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju. 

2018-01-02  nr 1

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.