Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2022

STYCZEŃ

2022-01-27  nr 27

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego związku międzygminnego KZC „Ponidzie" w Busku-Zdroju. 

2022-01-25  nr 26

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2022 roku. 

2022-01-24  nr 25

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny nieruchomości gruntowych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2022-01-24  nr 24

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-01-21  nr 23

Zmieniające Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. 

2022-01-20  nr 22

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-19  nr 21

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 

2022-01-19  nr 20

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-19  nr 19

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-14  nr 18

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-14  nr 17

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Busko-Zdrój. 

2022-01-14  nr 16

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-13  nr 15

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 

2022-01-13  nr 14

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia. 

2022-01-11  nr 13

W sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych będących na ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-11  nr 12

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-11  nr 11

W sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-11  nr 10

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 9

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-05  nr 8

W sprawie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2022 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-05  nr 7

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2022 rok. 

2022-01-05  nr 6

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 5

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-05  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2022-01-04  nr 3

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-04  nr 2

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-01-04  nr 1

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym.