Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2022

LIPIEC

2022-07-05  nr 144

W sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2022-07-01  nr 142

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-07-01  nr 141

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-07-01  nr 140

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 
CZERWIEC

2022-06-30  nr 139

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych”. 

2022-06-30  nr 138

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-28  nr 137

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-06-28  nr 136

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-06-28  nr 135

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-06-28  nr 134

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-06-27  nr 132

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-06-27  nr 131

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-23  nr 130

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 134/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój z dnia 01.10.2014 roku. 

2022-06-17  nr 129

W sprawie zakresu rzeczowego i finansowego ulg adresowanych do beneficjentów Programu Buska Karta Seniora przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju. 

2022-06-17  nr 128

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. 

2022-06-15  nr 127

W sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty strażakom ratownikom OSP z gminy Busko-Zdrój ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

2022-06-15  nr 125

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-06-15  nr 124

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-06-13  nr 123

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28-100 Busko - Zdrój. 

2022-06-13  nr 122

W sprawie przekazania dwóch sztuk prefabrykowanych toalet kontenerowych, półautomatycznych, jednostanowiskowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, zespolonych wspólną częścią ażurową – łącznikiem (pergola) wraz z podłączeniem ich do istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznego. 

2022-06-10  nr 121

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 

2022-06-10  nr 120

W sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji społecznych karmicieli kotów wolno żyjących, dokarmiania kotów wolno żyjących i wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji oraz zasady kontroli. 

2022-06-06  nr 119

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-06-06  nr 118

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-06-06  nr 117

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 
MAJ

2022-05-31  nr 116

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 250/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-05-31  nr 115

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-05-31  nr 114

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-05-27  nr 113

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-05-27  nr 112

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach. 

2022-05-27  nr 111

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-05-26  nr 110

W sprawie przekazania dwóch sztuk automatycznych toalet publicznych w formie gotowych budynków kontenerowych wraz z podłączeniem ich do istniejących przyłączy. 

2022-05-23  nr 109

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego związku międzygminnego KZC „Ponidzie" w Busku-Zdroju. 

2022-05-23  nr 108

W sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Busko-Zdrój. 

2022-05-23  nr 107

W sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok. 

2022-05-19  nr 106

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

2022-05-19  nr 105

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-05-16  nr 104

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-05-13  nr 103

W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

2022-05-12  nr 102

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-05-10  nr 101

W sprawie ogłoszenia XX konkursu ekologicznego "Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT" dla uczniów klas I-III pod nazwą "Moje pomysły na ekologiczną Gminę". 

2022-05-10  nr 100

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2022-05-09  nr 99

W sprawie określenia wzoru Karty, wzorów wniosków, oświadczeń oraz wzoru porozumienia stosowanych w Programie Buska Karta Seniora, a także wzoru naklejki informującej o honorowaniu Programu Buska Karta Seniora. 

2022-05-06  nr 98

W sprawie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku – Zdroju, ul. Srogiego 1, 28-100 Busko – Zdrój, prowadzonego przez Gminę Busko - Zdrój, na rok szkolny 2022/2023. 

2022-05-04  nr 97

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 122, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój. 

2022-05-04  nr 96

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku – Zdroju. 

2022-05-04  nr 95

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku - Zdroju. 

2022-05-02  nr 94

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-05-02  nr 93

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 4/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. 
KWIECIEŃ

2022-04-29  nr 92

W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój. 

2022-04-29  nr 91

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-29  nr 90

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-04-28  nr 89

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-04-28  nr 88

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-04-28  nr 87

W sprawie udzielenia dotacji dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w 2022 r. 

2022-04-26  nr 86

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju. 

2022-04-22  nr 85

W sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. 

2022-04-22  nr 84

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitorowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2025. 

2022-04-22  nr 83

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-22  nr 82

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-04-22  nr 81

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-04-21  nr 80

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 3/2022 na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-04-21  nr 79

W sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Kodeksu Dobrej Administracji. 

2022-04-21  nr 78

W sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" 

2022-04-19  nr 77

W sprawie funkcjonowania, administrowania, obsługi i eksploatacji systemem monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-04-19  nr 76

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Podinspektora w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa oraz Podinspektora w Biurze Rozwoju Strategicznego Gminy w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa. 

2022-04-14  nr 75

W sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych położonych w strefie A ochrony uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój pod ogródki gastronomiczne, punkty promujące produkty regionalne oraz punkty gastronomiczne. 

2022-04-13  nr 74

W sprawie powołania członków Komitetu Monitorującego Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027. 

2022-04-13  nr 73

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. 

2022-04-12  nr 72

W sprawie ogłoszenia XX konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod nazwą "WIOSENNE KWIATY CHRONIONE" DLA UCZNIÓW KLAS 0-VIII. 

2022-04-11  nr 71

W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

2022-04-08  nr 70

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-04-07  nr 69

W sprawie powołania członków Komitetu Monitorującego ZIT do spraw przygotowania, prowadzenia i oceny Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030. 

2022-04-05  nr 68

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym oraz 1 stanowisko Podinspektora ds. kontroli w Wydziale Finansowo-Budżetowym. 

2022-04-04  nr 67

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-04-04  nr 66

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym. 

2022-04-01  nr 65

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 29 marca 2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022r. 

2022-04-01  nr 64

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 
MARZEC

2022-03-31  nr 63

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-03-31  nr 62

W sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy Busko-Zdrój do realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. 

2022-03-30  nr 61

W sprawie wprowadzenia regulaminu świadczenia usług pn. "Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój o szczególnych potrzebach". 

2022-03-30  nr 60

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-03-30  nr 59

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu. 

2022-03-29  nr 58

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2022 r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-03-28  nr 57

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na realizację zadania pożytku publicznego. 

2022-03-25  nr 56

W sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. 

2022-03-22  nr 55

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-03-22  nr 54

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-03-21  nr 53

W sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-03-21  nr 52

W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku - Zdroju, ul. Srogiego 1, 28 -100 Busko - Zdrój, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Busko - Zdrój 

2022-03-21  nr 51

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-03-18  nr 50

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 225/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

2022-03-18  nr 49

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko–Zdrój z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 2022 rok. 

2022-03-18  nr 48

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-03-16  nr 47

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. 

2022-03-10  nr 46

W sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego. 

2022-03-10  nr 45

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia. 

2022-03-04  nr 44

W sprawie realizacji planu kontroli problemowych wykonania zadań w zakresie obronności w Mieście i Gminie Busko-Zdrój. 
LUTY

2022-02-25  nr 43

W sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2024. 

2022-02-25  nr 42

W sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

2022-02-25  nr 41

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-02-21  nr 40

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

2022-02-21  nr 39

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu. 

2022-02-18  nr 38

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-02-18  nr 37

W sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej”. 

2022-02-17  nr 36

W sprawie powołania zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Busko – Zdrój obejmującego rok 2021 i określenia jego zadań. 

2022-02-17  nr 35

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-02-17  nr 34

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-02-15  nr 33

W sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdróju oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2022-02-07  nr 32

W sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku- Zdroju. 

2022-02-02  nr 31

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu "Buskowianin Roku 2021". 
STYCZEŃ

2022-01-31  nr 30

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój na rok szkolny 2022/2023. 

2022-01-28  nr 29

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-01-28  nr 28

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-27  nr 27

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Busku-Zdroju poprzez wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zlikwidowanego związku międzygminnego KZC „Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-25  nr 26

W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za udział nauczycieli w formach kształcenia i doskonalenia w 2022 roku. 

2022-01-24  nr 25

W sprawie powołania zespołu ds. wyceny nieruchomości gruntowych na potrzeby ewidencji środków trwałych. 

2022-01-24  nr 24

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok. 

2022-01-21  nr 23

Zmieniające Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. 

2022-01-20  nr 22

W sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania kontroli stanu nieruchomości gruntowych będących własnością lub pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-19  nr 21

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 

2022-01-19  nr 20

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-19  nr 19

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. 

2022-01-14  nr 18

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań pożytku publicznego. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-14  nr 17

W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Busko-Zdrój. 

2022-01-14  nr 16

W sprawie harmonogramu czynności nadzorczych w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Busko-Zdrój w 2022 roku. ( uchylone zarządzeniem nr
)

2022-01-13  nr 15

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 

2022-01-13  nr 14

W sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia. 

2022-01-11  nr 13

W sprawie ustalenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych będących na ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-11  nr 12

W sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie/refundację dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-11  nr 11

W sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-11  nr 10

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych i administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 9

W sprawie realizowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-05  nr 8

W sprawie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2022 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2022-01-05  nr 7

W sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na 2022 rok. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2022-01-05  nr 6

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2022-01-05  nr 5

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-05  nr 4

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2022-01-04  nr 3

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2022-01-04  nr 2

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2022-01-04  nr 1

W sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym.