Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2019

LUTY

2019-02-18  nr 48

W sprawie odwołania drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-14  nr 45

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-07  nr 42

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.01.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-02-07  nr 41

W sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz jednostkach organizacyjnych gminy Busko-Zdrój. 

2019-02-01  nr 34

W sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Busko-Zdrój. ( zmienione zarządzeniem nr
)
STYCZEŃ

2019-01-31  nr 32

W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmienione zarządzeniem nr
)

2019-01-30  nr 29

W sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy oraz do podpisywania pism i dokumentów w tym zakresie. 

2019-01-25  nr 28

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok. 

2019-01-23  nr 27

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko - Zdrój na rok szkolny 2019/2020. 

2019-01-23  nr 26

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-01-23  nr 25

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

2019-01-22  nr 24

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie w roku 2019 prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój. 

2019-01-21  nr 23

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 198/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 23.11.2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Busku-Zdroju. 

2019-01-17  nr 21

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 179/19 obr. 13 w Busku-Zdroju i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 427/3 obr.09 w Busku-Zdroju. 

2019-01-16  nr 20

W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem mienia komunalnego. 

2019-01-16  nr 18

W sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, dla Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-10  nr 17

W sprawie zasad użytkowania systemu informatycznego służącego do zarządzania i rejestrowania rozmów telefonicznych przy połączeniach obsługiwanych przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

2019-01-10  nr 16

W sprawie wydania zaleceń do działalności w dziedzinie obrony cywilnej Miasta i Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-08  nr 15

W sprawie powołania Kapituły nagrody-tytułu „Buskowianin Roku 2018". 

2019-01-07  nr 14

W sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-01-07  nr 13

W sprawie opracowania planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-01-07  nr 12

W sprawie opracowania planu finansowego wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. 

2019-01-07  nr 10

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

2019-01-07  nr 9

W sprawie powołania Komisji do spraw nazewnictwa ulic i określenia jej kompetencji. 

2019-01-04  nr 8

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. 

2019-01-04  nr 7

W sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

2019-01-04  nr 6

W sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Audytora wewnętrznego. 

2019-01-04  nr 5

W sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Busko-Zdrój 

2019-01-02  nr 4

W sprawie zmiany Zarządzenia nr 162/82018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój z dnia 26 września 2018 roku, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo -księgowych". 

2019-01-02  nr 3

W sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Busko-Zdrój w 2019 roku. 

2019-01-02  nr 2

W sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. 

2019-01-02  nr 1

W sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.