Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj zarządzenie


-

Zarządzenia z roku 2002

GRUDZIEŃ

2002-12-31  nr 22

W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ( uchylone zarządzeniem nr
)

2002-12-31  nr 21

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 roku 

2002-12-30  nr 20

W sprawie zmiany budżetu na 2002 rok 

2002-12-30  nr 19

W sprawie ceny skupu żyta do celów obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Busko-Zdrój na 2003 r. 

2002-12-30  nr 18

W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna do celów obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Busko-Zdrój na 2003 r. 

2002-12-18  nr 17

W sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu technicznego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju 

2002-12-16  nr 16

W sprawie zasad rachunkowości, wykazu ksiąg rachunkowych oraz okresu ich przechowywania 

2002-12-16  nr 15

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości komunalnych 

2002-12-12  nr 14

W sprawie zmiany w planie finansowym zakładów budżetowych 

2002-12-11  nr 13

W sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

2002-12-10  nr 12

W sprawie zmiany budżetu na 2002 rok 

2002-12-05  nr 11

W sprawie odwołania niektórych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, nadawania nowych upoważnień, określenia zasad podpisywania decyzji, kontaktu z radnymi i z sołtysami oraz udziału pracowników Urzędu w posiedzeniach Rady Miejskiej i jej Komisji 
LISTOPAD

2002-11-29  nr 10

W sprawie zmiany budżetu na 2002 rok 

2002-11-29  nr 7

W sprawie określenia liczby i powołania zastępców Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylone zarządzeniem nr
)

2002-11-26  nr 9

W sprawie zmiany budżetu na 2002 rok 

2002-11-25  nr 8

W sprawie rozbudowania jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych 
PAŹDZIERNIK

2002-10-25  nr 6

W sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju" 

2002-10-21  nr 5

W sprawie powołania komisji do odbioru zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji kotłowni wodnej opalanej gazem GZ-50 w budynku Urzędu Miasta i gminy w Busku-Zdroju 

2002-10-02  nr 3

W sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 
WRZESIEŃ

2002-09-14  nr 4

W sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego ( uchylone zarządzeniem nr
)
LIPIEC

2002-07-24  nr 2a

W sprawie zasad sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

2002-07-24  nr 2b

W sprawie określenia zakładowego planu kont w zakresie kasowego wykonania budżetu gminy, a także w zakresie ewidencji operacji gospodarczych zachodzących w Urzędzie Miasta i Gminy jako jednostce budżetowej ( uchylone zarządzeniem nr
)
CZERWIEC

2002-06-11  nr 1

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działań specjalnych produkcji rolnej powstałych na terenie gminy Busko-Zdrój na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych 

2002-06-06  nr 39

W sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego