Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2024

I - sesja z dnia 2024-05-07
MAJ

I/12/2024

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/11/2024

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencje w latach 2024 - 2029.   wynik z głosowania

I/10/2024

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024 -2029.   wynik z głosowania

I/9/2024

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdrój na kadencje w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/8/2024

W sprawie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024 -2029.   wynik z głosowania

I/7/2024

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/6/2024

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

I/5/2024

Stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/4/2024

Stwierdzająca wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/3/2024

W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/2/2024

Stwierdzająca wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania

I/1/2024

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań w wyborach na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na kadencję w latach 2024-2029.   wynik z głosowania
LXXIV - sesja z dnia 2024-04-24
KWIECIEŃ

LXXIV/898/2024

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXXIV/897/2024

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok.   wynik z głosowania

LXXIV/896/2024

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024 – 2040.   wynik z głosowania

LXXIV/895/2024

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ł. N. na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku- Zdroju.   wynik z głosowania

LXXIV/894/2024

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Łukasza Nowaka z dnia 20 i 21 marca 2024 r.   wynik z głosowania

LXXIV/893/2024

W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Łukasza Nowaka na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 19 marca 2024 r.   wynik z głosowania

LXXIV/892/2024

W sprawie przekazania ponaglenia Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LXXIV/891/2024

W sprawie przekazania wniosku Państwa R.W., L.M. oraz T.B. według właściwości.   wynik z głosowania
LXXIII - sesja z dnia 2024-03-14
MARZEC

LXXIII/890/2024

W sprawie rozpatrzenia skargi Pani T.D. z dnia 22 stycznia 2024 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXIII/889/2024

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/515/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu.   wynik z głosowania

LXXIII/888/2024

W sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.   wynik z głosowania

LXXIII/887/2024

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w mieszkaniach treningowych oraz w mieszkaniach wspomaganych, z wyłączeniem ośrodków wsparcia typu klub seniora.   wynik z głosowania

LXXIII/886/2024

W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Busko – Zdrój na lata 2024-2028.   wynik z głosowania

LXXIII/885/2024

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027.   wynik z głosowania

LXXIII/884/2024

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój na 2024 rok".   wynik z głosowania

LXXIII/883/2024

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXXIII/882/2024

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LXXIII/881/2024

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXIII/880/2024

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.   wynik z głosowania

LXXIII/879/2024

W sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025.   wynik z głosowania

LXXIII/878/2024

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok.   wynik z głosowania

LXXIII/877/2024

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024 – 2040.   wynik z głosowania
LXXII - sesja z dnia 2024-02-08
LUTY

LXXII/876/2024

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Złota dotyczącego uruchomienia linii komunikacyjnej łączącej obszar gminy Złota z obszarem gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXII/875/2024

W sprawie zamiany nieruchomości.   wynik z głosowania

LXXII/874/2024

W sprawie przekazania skargi Pani T.D. z dnia 15 stycznia 2024 r. według właściwości.   wynik z głosowania

LXXII/873/2024

W sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalności Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdoju.   wynik z głosowania

LXXII/872/2024

W sprawie rozpatrzenia skargi Radnego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXXII/871/2024

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LXXII/870/2024

W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXII/869/2024

W sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/803/2023 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXII/868/2024

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXXII/867/2024

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXXII/866/2024

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LXXII/865/2024

W sprawie zamiany nieruchomości.   wynik z głosowania

LXXII/864/2024

W sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.   wynik z głosowania

LXXII/863/2024

W sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży tych nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych.   wynik z głosowania

LXXII/862/2024

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.   wynik z głosowania

LXXII/861/2024

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LXXII/860/2024

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXXII/859/2024

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

LXXII/858/2024

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok.   wynik z głosowania

LXXII/857/2024

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024 – 2040.   wynik z głosowania