Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2020

XIX - sesja z dnia 2020-03-19
MARZEC

XIX/234/2020

W sprawie rozpatrzenia wniosku.   wynik z głosowania

XIX/233/2020

W sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Busko-Zdrój do Związku Miast Polskich.   wynik z głosowania

XIX/232/2020

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2, B3, B4, B5, B6) na działkach ew. nr 50, 51/4, 49/4 położonych w obrębie 10 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XIX/231/2020

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XIX/230/2020

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok".   wynik z głosowania

XIX/229/2020

W sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r.w sprawie targowisk i pasażu uzdrowiskowego.   wynik z głosowania

XIX/228/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Skorzowie.   wynik z głosowania

XIX/227/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Małych.   wynik z głosowania

XIX/226/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XIX/225/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

XIX/224/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu.   wynik z głosowania

XIX/223/2020

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   wynik z głosowania

XIX/222/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania

XIX/221/2020

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2020 – 2040.   wynik z głosowania
XVIII - sesja z dnia 2020-02-13
LUTY

XVIII/220/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.   wynik z głosowania

XVIII/219/2020

W sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.   wynik z głosowania

XVIII/218/2020

W sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Busko-Zdrój pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XVIII/217/2020

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/376/2017 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.   wynik z głosowania

XVIII/216/2020

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XVIII/215/2020

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XVIII/214/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych położonych w Busku -Zdroju obr.12.   wynik z głosowania

XVIII/213/2020

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

XVIII/212/2020

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

XVIII/211/2020

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok.   wynik z głosowania