Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2019

IV - sesja z dnia 2019-01-31
STYCZEŃ

IV/66/2019

W sprawie przekazania według właściwości petycji grupy mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w dniu 28 stycznia 2019 r.  wynik z głosowania

IV/65/2019

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2018 i 2019 rok.  wynik z głosowania

IV/64/2019

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju  wynik z głosowania

IV/63/2019

W sprawie przyjęcia regulaminu udzielania w 2019 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko-Zdrój.  wynik z głosowania

IV/62/2019

W sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu "Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039".  wynik z głosowania

IV/61/2019

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowościach Dobrowoda, Młyny, Wełecz i Kostki Małe.  wynik z głosowania

IV/60/2019

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  wynik z głosowania

IV/59/2019

W sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stawek procentowych.  wynik z głosowania

IV/58/2019

W sprawie zobowiązania Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie Busko-Zdrój nieruchomości Skarbu Państwa.  wynik z głosowania

IV/57/2019

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój.  wynik z głosowania

IV/56/2019

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.  wynik z głosowania

IV/55/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  wynik z głosowania

IV/54/2019

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju.  wynik z głosowania

IV/53/2019

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.  wynik z głosowania

IV/52/2019

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok.  wynik z głosowania

IV/51/2019

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2019 – 2040.  wynik z głosowania

IV/50/2019

W sprawie określenia wysokości, zasad wypłacania i obliczania diet dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Busko-Zdrój.  wynik z głosowania

IV/49/2019

W sprawie zarządzenia w sołectwach gminy Busko-Zdrój wyborów sołtysów i rad sołeckich.  wynik z głosowania

IV/48/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój.  wynik z głosowania

IV/47/2019

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.  wynik z głosowania

IV/46/2019

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok  wynik z głosowania

IV/45/2019

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.  wynik z głosowania

IV/44/2019

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.  wynik z głosowania

IV/43/2019

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2019 rok.  wynik z głosowania

IV/42/2019

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2018-2023 oraz sposoby realizacji zadań Rady.  wynik z głosowania

IV/41/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/11/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  wynik z głosowania

IV/40/2019

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  wynik z głosowania

IV/39/2019

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.  wynik z głosowania

IV/38/2019

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju  wynik z głosowania