Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2021

XXXII - sesja z dnia 2021-03-25
MARZEC

XXXII/380/2021

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/379/2021

W sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z członkostwa w Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/378/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r.   wynik z głosowania

XXXII/377/2021

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój   wynik z głosowania

XXXII/376/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/585/2018 Rady Miejskiej w Busku -Zdroju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w wieku 65+ na lata 2018-2021.   wynik z głosowania

XXXII/375/2021

W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXII/374/2021

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXII/373/2021

W sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój do 2024 roku"   wynik z głosowania

XXXII/372/2021

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok"   wynik z głosowania

XXXII/371/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Owczarach oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu.   wynik z głosowania

XXXII/370/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Baranowie.   wynik z głosowania

XXXII/369/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/368/2021

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/367/2021

W sprawie nadania nazwy "Miętowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/366/2021

W sprawie nadania nazwy "Rumiankowa" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/365/2021

W sprawie nadania nazwy "Janiny Czarneckiej" ulicy położonej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXII/364/2021

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.   wynik z głosowania

XXXII/363/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXII/362/2021

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 – 2040.   wynik z głosowania
XXXI - sesja z dnia 2021-02-11
LUTY

XXXI/361/2021

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.   wynik z głosowania

XXXI/360/2021

W sprawie zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

XXXI/359/2021

W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

XXXI/358/2021

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia nagrody tytułu „Buskowianin Roku”.   wynik z głosowania

XXXI/357/2021

W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2025".   wynik z głosowania

XXXI/356/2021

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2020 i 2021 rok.   wynik z głosowania

XXXI/355/2021

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

XXXI/354/2021

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury.   wynik z głosowania

XXXI/353/2021

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

XXXI/352/2021

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.   wynik z głosowania