Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2023

LXI - sesja z dnia 2023-06-02
CZERWIEC

LXI/733/2023

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji komorniczej prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LXI/732/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania
LX - sesja z dnia 2023-05-25
MAJ

LX/731/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LX/730/2023

W sprawie zmiany uchwały nr XIX/228/2020 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Skorzowie.   wynik z głosowania

LX/729/2023

W sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych.   wynik z głosowania

LX/728/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.   wynik z głosowania

LX/727/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LX/726/2023

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

LX/725/2023

W sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Zbludowicach.   wynik z głosowania

LX/724/2023

W sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LX/723/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LX/722/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040.   wynik z głosowania
LIX - sesja z dnia 2023-04-20
KWIECIEŃ

LIX/721/2023

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Chmielnik w Ukrainie.   wynik z głosowania

LIX/720/2023

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2026.   wynik z głosowania

LIX/719/2023

W sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/718/2023

W sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Busko-Zdrój do Stowarzyszenia Polskie Tężnie.   wynik z głosowania

LIX/717/2023

W sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój"   wynik z głosowania

LIX/716/2023

W sprawie wyrażenia woli przystąpienia Miasta Busko-Zdrój do opracowania i wdrożenia Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/715/2023

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych.   wynik z głosowania

LIX/714/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LIX/713/2023

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/712/2023

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat.   wynik z głosowania

LIX/711/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LIX/710/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LIX/709/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania
LVIII - sesja z dnia 2023-03-16
MARZEC

LVIII/708/2023

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ł.N. z dnia 22.02.2023 roku.   wynik z głosowania

LVIII/707/2023

W sprawie przekazania pism Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVIII/706/2023

W sprawie przekazania pisma Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVIII/705/2023

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVIII/704/2023

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku „Malucholandia” w Busku – Zdroju oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat.   wynik z głosowania

LVIII/703/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/515/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu.   wynik z głosowania

LVIII/702/2023

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVIII/701/2023

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego.   wynik z głosowania

LVIII/700/2023

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok".   wynik z głosowania

LVIII/699/2023

W sprawie nadania nazwy "Fiołkowa" ulicy w Busku-Zdroju.   wynik z głosowania

LVIII/698/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVIII/697/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040.   wynik z głosowania
LVII - sesja z dnia 2023-02-09
LUTY

LVII/696/2023

W sprawie przekazania wniosku Pani T.D. według właściwości.   wynik z głosowania

LVII/695/2023

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVII/694/2023

W sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za 2022 i 2023 rok.   wynik z głosowania

LVII/693/2023

W sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.   wynik z głosowania

LVII/692/2023

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.   wynik z głosowania

LVII/691/2023

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia niepieniężne w formie gorącego posiłku wydawanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju na lata 2019 – 2023.   wynik z głosowania

LVII/690/2023

W sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu zwracanej za dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej.   wynik z głosowania

LVII/689/2023

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania.   wynik z głosowania

LVII/688/2023

W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Busko-Zdrój.   wynik z głosowania

LVII/687/2023

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju".   wynik z głosowania

LVII/686/2023

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych.   wynik z głosowania

LVII/685/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVII/684/2023

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej.   wynik z głosowania

LVII/683/2023

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)
 
wynik z głosowania

LVII/682/2023

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.   wynik z głosowania

LVII/681/2023

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok.   wynik z głosowania

LVII/680/2023

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023 – 2040.   wynik z głosowania