Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1990

XI - sesja z dnia 1990-12-14
GRUDZIEŃ

XI/59/1990

W sprawie określenia aktów prawa miejscowego wydanych przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i Naczelnika Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Do dnia 27 maja 1990 roku i nadal obowiązujących na terenie gminy Busko-Zdrój. 

XI/58/1990

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Buszko-Zdrój. 

XI/57/1990

W sprawie upoważnienia do dokonania przeniesienia wydatków budżetowych. 

XI/56/1990

W sprawie rozwoju rolnictwa ekologicznego i produkcji zbiorowej żywności na terenie Gminy Busko-Zdrój. 
IX - sesja z dnia 1990-11-14
LISTOPAD

IX/54/1990

W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Chmielnik części majątku Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

IX/53/1990

W sprawie utworzenia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. 
VIII - sesja z dnia 1990-10-25
PAŹDZIERNIK

VIII/52/1990

W sprawie wyboru sołtysa we wsi Organów. 

VIII/51/1990

W sprawie wyrażenia opinii odnośnie wniosku o nadanie urzędowej nazwy "Nowy Błoniec" dla miejscowości Błoniec i Nowa Wieś tworzących jeden zespół osadniczy – wieś w gminie Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VIII/50/1990

W sprawie zmiany Statutu Urzędu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/13/90 Rady Miejskiej z dnia 16.08.1990 r. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/49/1990

W sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru. 

VIII/48/1990

W sprawie wyrażenia opinii o projekcie wykorzystania gruntów stanowiących mienie gminy pod tymczasowe obiekty usługowo handlowe. 

VIII/47/1990

W sprawie zrzeczenia się części dotyczącej ogólnej za 1990r. 

VIII/46/1990

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Busku-Zdroju. 

VIII/45/1990

W sprawie wyboru członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju. 

VIII/44/1990

W sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego i Sądu pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach na okres Kadencji 1991-1994. 
VI - sesja z dnia 1990-09-27
WRZESIEŃ

VI/42/1990

W sprawie wynagrodzenia sołtysów z tytułu świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 
V - sesja z dnia 1990-09-19
WRZESIEŃ

V/41/1990

W sprawie wyrażenia zgody na najem budynku przy Placu Zwycięstwa 30. 

V/40/1990

W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

V/39/1990

W sprawie powołania skarbnika miasta i gminy Busko-Zdrój. 

V/38/1990

W sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

V/37/1990

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

V/36/1990

W sprawie konieczności kontynuowania budowy Oczyszczalni Ścieków w Busku-Zdroju. 

V/35/1990

W sprawie potrzeby podjęcia prac nad zmianami w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój. 
IV - sesja z dnia 1990-08-28
SIERPIEŃ

IV/34/1990

Brak tytułu sprawy. 

IV/33/1990

W sprawie odmowy obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla przeprowadzenia usług Socjalnych Budownictwa i Kielcach. 

IV/32/1990

W sprawie wyrażenia opinii o podziale organów wspólnych miasta i gminy Busko-Zdrój. 

IV/31/1990

W sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania kandydatów na ławników. 

IV/30/1990

W sprawie przystąpienia do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Miast i Gmin Uzdrowiskowych. 

IV/29/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 

IV/28/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

IV/27/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Lecznictwa Uzdrowiskowego i Spraw Socjalnych. 

IV/26/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego. 

IV/25/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu oraz Ładu Publicznego. 

IV/24/1990

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo Finansowej. 

IV/23/1990

W sprawie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. ( uchylona uchwałą
)
III - sesja z dnia 1990-08-16
SIERPIEŃ

III/22/1990

W sprawie wyrażenia opinii ustalającej lokalizację siedziby Rejonu Rządowej Administracji ogólnej. 

III/21/1990

W sprawie wyrażenia zgody na korzystanie do celów służbowych samochodu marki "Polonez" przez Burmistrza Miasta. 

III/20/1990

W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

III/19/1990

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza. 

III/17/1990

W sprawie uzupełnienia dokumentacji projektowej wysypiska w Dobrowodzie o opinię rzeczoznawcy Instytutu Ochrony Środowiska. 

III/16/1990

W sprawie nabycia na rzecz Gminy niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem pod wysokie budownictwo mieszkaniowe. 

III/15/1990

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

III/14/1990

W sprawie ustalenia niektórych elementów Statusu Gminy. 

III/13/1990

W sprawie statutu gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
II - sesja z dnia 1990-06-18
CZERWIEC

II/12/1990

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla spisu mienia ogólnonarodowego. 

II/11/1990

W sprawie wyborów przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Busku-Zdroju. 

II/10/1990

W sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych Komisji Rady Gminy w Busku-Zdroju. 

II/9/1990

W sprawie wyboru członków Zarządu Gminy w Busku-Zdroju. 

II/8/1990

W sprawie ustalenia liczby członków Zarządu. 

II/7/1990

W sprawie powołania komisji Statutowo Regulaminowej. 

II/6/1990

W sprawie wyboru Burmistrza Gminy Busko-Zdrój. 
I - sesja z dnia 1990-06-06
CZERWIEC

I/5/1990

W sprawie ustalenia terminu wyboru burmistrza miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

I/4/1990

W sprawie wyboru dwóch delegatów do Sejmiku Samorządowego. 

I/3/1990

W sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Rady Gminy w Busku-Zdroju. 

I/2/1990

W sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Gminy w Busku-Zdroju. 

I/1/1990

W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Busku-Zdroju.