Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1995

X - sesja z dnia 1995-12-28
GRUDZIEŃ

X/163/1995

Zmian w podziale na obwody głosowania oraz ustalenia siedzib Obwodowych Komisji ds. Spraw Referendum w związku przeprowadzeniem w dniu 18 lutego 1996 roku referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. 

X/162/1995

W sprawie zmiany budżetu na 1995 rok. 

X/161/1995

Zmieniająca uchwałę rady Miejskiej Nr VII/109/95 z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach miasta Busko-Zdrój. 

X/160/1995

W sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

X/159/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale-sprawie budżetu Gminy na 1995 rok. 

X/158/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. 

X/157/1995

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

X/156/1995

W sprawie budżetu na rok 1996 r. 
IX - sesja z dnia 1995-11-10
LISTOPAD

IX/155/1995

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy pożyczki w kwocie do 18.000 złotych na budowę kolektora sanitarnego w ulicy Partyzantów w Busku-Zdroju. 

IX/154/1995

W sprawie zmiany Budżetu na 1995 rok. 

IX/153/1995

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/124/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 1995 roku.  

IX/152/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skorzowie. 

IX/151/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój. 

IX/150/1995

W sprawie wniesienia (przekazania) do Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju kotłowni kontenerowej Kr-80. 

IX/149/1995

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie na rzecz Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" majątku Gminy. 

IX/148/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

IX/147/1995

W sprawie ochrony indywidualnej obiektu przyrodniczego. 

IX/146/1995

W sprawie Zmian Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

IX/145/1995

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/21/94 z dnia 30 sierpnia 1994r. ( uchylona uchwałą
)

IX/144/1995

W sprawie powołania Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół. ( zmieniona uchwałą
)
VIII - sesja z dnia 1995-09-29
WRZESIEŃ

VIII/143/1995

Zmieniająca uchwałę Nr VII/108/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/142/1995

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr II/38/94 dotyczącej określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej. ( uchylona uchwałą
)

VIII/141/1995

W sprawie propozycji składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 5.11.1995r. 

VIII/140/1995

W sprawie zmiany budżetu na 1995 rok. 

VIII/139/1995

W sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. 

VIII/138/1995

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VIII/137/1995

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VIII/136/1995

W sprawie targowisk miejskich. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/135/1995

W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VIII/134/1995

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności. ( uchylona uchwałą
)

VIII/133/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

VIII/132/1995

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI /83/95 z dnia 28 marca 1995 roku.  

VIII/131/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

VIII/130/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Busku-Zdrój nieruchomości od Skarbu Państwa. 

VIII/129/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

VIII/128/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

VIII/127/1995

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( uchylona uchwałą
)

VIII/126/1995

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/113/95 z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( uchylona uchwałą
)

VIII/125/1995

W sprawie ewidencjonowania dostawców złomu metali niezależnych. 

VIII/124/1995

W sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych niektórych osób. ( zmieniona uchwałą
)
VII - sesja z dnia 1995-06-29
CZERWIEC

VII/123/1995

W sprawie powołania radnego w skład Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Rekreacji. 

VII/122/1995

W sprawie wniosku o nabycie mienia komunalnego. 

VII/121/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój. 

VII/120/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)

VII/119/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice. 

VII/118/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "B8.MN" na obszarze miasta Busko-Zdrój. 

VII/117/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "B25-MP" na obszarze miasta Busko-Zdrój. 

VII/116/1995

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice. 

VII/115/1995

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr II/21/94 w dniu 30 sierpnia 1994r. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/114/1995

W sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

VII/113/1995

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/112/1995

W sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę bankową. 

VII/111/1995

W sprawie zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska na 1995 rok. 

VII/110/1995

W sprawie zmiany budżetu na 1995 rok. 

VII/109/1995

W sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)

VII/108/1995

W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/107/1995

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do wydawania decyzji o przyznaniu i odmowie przyznania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

VII/106/1995

W sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. 

VII/105/1995

W sprawie opłat za wodę pobierana z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
)

VII/104/1995

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Gminy pożyczki w kwocie 100.00,00 zł. Na budowę kolektorów sanitarnych "G" i "H" w ulicy Młyńskiej w Busku-Zdroju. 

VII/103/1995

W sprawie koncepcji rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój, wraz z wnioskami. 

VII/102/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

VII/101/1995

W sprawie opinii na temat utworzenia na terenie Gminy Busko-Zdrój cmentarza komunalnego. 

VII/100/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

VII/99/1995

W sprawie ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych kandydatów do spółdzielni mieszkaniowych objętych listami prowadzonymi przez wojewodów oraz w sprawie przekazania tychże gruntów w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju w trybie bezprzetargowym. 

VII/98/1995

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. 
VI - sesja z dnia 1995-03-28
MARZEC

VI/97/1995

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Gminy pożyczki w kwocie 100.000 złotych na budowę kolektora sanitarnego G i H w ulicy Młyńskiej. ( zmieniona uchwałą
)

VI/96/1995

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Gospodarstwa Zaopatrzeniowo-Spedycyjnego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

VI/95/1995

W sprawie nadania statutu Buskiemu Domowi Kultury im. Wojciecha Belona w Busku-Zdroju. 

VI/94/1995

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr II/38/94 z dnia 30 sierpnia 1994 r. w sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych i zryczałtowanej diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/93/1995

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

VI/92/1995

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

VI/91/1995

W sprawie zmiany w regulaminie Organizacyjnym urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr II/21/94 z dnia 30 sierpnia 1994 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

VI/90/1995

W sprawie likwidacji przedsiębiorstwa komunalnego p. n. Buskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Busku-Zdroju w celu jego prywatyzacji. 

VI/89/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

VI/88/1995

W sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustalenie kryteriów wyboru osób z którymi będą zawierane umowy najmu lokali. ( uchylona uchwałą
)

VI/87/1995

W sprawie zmian budżetu na 1995 rok. 

VI/86/1995

W sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytkowników rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. ( uchylona uchwałą
)

VI/85/1995

W sprawie przyjęcia działalności finansowej Gminy za 1994 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 

VI/84/1995

W sprawie ustalenia Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

VI/83/1995

W sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)
V - sesja z dnia 1995-01-28
STYCZEŃ

V/82/1995

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 1995 rok. 

V/81/1995

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

V/80/1995

W sprawie wniosku o nabycie mienia komunalnego. 

V/79/1995

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

V/78/1995

W sprawie wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

V/77/1995

W sprawie Określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

V/76/1995

W sprawie Statutu Uzdrowiska. 

V/75/1995

W sprawie zmiany uchwały Nr III/46/94 z dnia 28 października 1994 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
)

V/74/1995

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 1995 rok.