Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2003

XII - sesja z dnia 2003-12-30
GRUDZIEŃ

XII/148/2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny 

XII/147/2003

Zmieniająca Uchwałę Nr X/124/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza protestu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój obejmującego obszar w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

XII/146/2003

Zmieniająca Uchwałę Nr X/112/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.10.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Siesławice, w obszarze działki usytuowanej przy ul. Kolejowej 

XII/145/2003

Zmieniająca Uchwałę Nr X/111/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.10.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Kostki Duże i Oleszki 

XII/144/2003

Zmieniająca Uchwałę Nr X/110/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28.10.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wełecz 

XII/143/2003

W sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

XII/142/2003

W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "BUSKO I", położonego w Gminie Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XII/141/2003

W sprawie Budżetu Gminu Busko-Zdrój na 2004 r. ( traci moc 4 paragraf uchylony uchwałą
)

XII/140/2003

Zmieniająca uchwałę Nr XI/130/2003 z dnia 05.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XII/139/2003

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

XII/138/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 
XI - sesja z dnia 2003-12-05
GRUDZIEŃ

XI/137/2003

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/136/2003

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnej 

XI/135/2003

W sprawie zmiany uchwały Nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.12.2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XI/134/2003

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku 

XI/133/2003

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ( uchylona uchwałą
)

XI/132/2003

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XI/131/2003

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności ( uchylona uchwałą
)

XI/130/2003

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/129/2003

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 

XI/128/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 
X - sesja z dnia 2003-10-28
PAŹDZIERNIK

X/127/2003

W sprawie przyjęcia BWA w Kielcach przez Samorząd Województwa 

X/126/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Pawła Zaparta do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

X/125/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza protestu wniesionego przez Pana Jerzego Tomczyka do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/124/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza protestu wniesionego przez Spółdzielnię Mieszkaniową do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój obejmującego obszar w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego ( zmieniona uchwałą
)

X/123/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez P. P. Annę i Adama Gradzików do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/122/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. Janusza Fijałkowskiego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/121/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. P. Danutę i Józefa Przyłudzkich do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/120/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. P. Jakuba i Łukasza Wolińskich oraz P. Małgorzatę Zagórską do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/119/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez Pana Tomasza Lewińskiego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój obejmującego obszar w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/118/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. Alicję Lewińską-Matusik oraz P. Iwonę Barbarę Lewińską, do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/117/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. Grażynę Podsiadło do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/116/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez Panią Barbarę Skibę do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój obejmującego obszar w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/115/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez P. Józefa Maja do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/114/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez P. Janinę Wawrzynek do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/113/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. Jerzego Tomczyka do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego 

X/112/2003

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Siesławice, w obszarze działki usytuowanej przy ul. Kolejowej ( zmieniona uchwałą
)

X/111/2003

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Kostki Duże i Oleszki ( zmieniona uchwałą
)

X/110/2003

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wełecz ( zmieniona uchwałą
)

X/109/2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

X/108/2003

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój 

X/107/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

X/106/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

X/105/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

X/104/2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w formie darowizny 

X/103/2003

W sprawie wyboru ławników 

X/102/2003

W sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na ławników, spełniających wymogi określone ustawą i dopuszczonych do uczestnictwa w głosowaniu 

X/101/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 
IX - sesja z dnia 2003-09-23
WRZESIEŃ

IX/100/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. Monikę Mieczyńską do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część nieruchomości miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Langiewicza, Polnej, Sienkiewicza, osiedla Piłsudskiego i ul. Dmowskiego 

IX/99/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. P. Jacka i Justynę Trelińskich do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, obejmującego obszar wsi Łagiewniki, Bronina 

IX/98/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez Panią Wiesławę Fiuk do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, obejmującego obszar wsi Łagiewniki, Bronina 

IX/97/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez Pana Andrzeja Kamińskiego do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, obejmującego obszar wsi Łagiewniki, Bronina 

IX/96/2003

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza zarzutu wniesionego przez P. P. Beatę i Janusza Kopała do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój, obejmującego obszar wsi Łagiewniki, Bronina 

IX/95/2003

W sprawie wniosku do Ministra Zdrowia, dotyczącego minimalnej wielkości działki budowlanej w strefie B ochrony uzdrowiskowej na terenie miasta Busko-Zdrój 

IX/94/2003

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy, obejmującego obszar zachodniej części sołectwa Siesławice 

IX/93/2003

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek i Radzanów 

IX/92/2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

IX/91/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

IX/90/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

IX/89/2003

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w formie darowizny 

IX/88/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 

IX/87/2003

W sprawie nawiązania współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw 
VIII - sesja z dnia 2003-06-27
CZERWIEC

VIII/86/2003

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wydłużenie systemu kanalizacyjnego dla Gminy Busko-Zdrój w ramach programu PHARE 2001 

VIII/85/2003

W sprawie powołania zespołu do spraw opinii o kandydatach na ławników do sądów powszechnych 

VIII/84/2003

W sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów za ochronne na terenie gminy Busko-Zdrój 

VIII/83/2003

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju 

VIII/82/2003

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

VIII/81/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

VIII/80/2003

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

VIII/79/2003

W sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczalni wód deszczowych, a także kanalizacji sanitarnej 

VIII/78/2003

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 

VIII/77/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 
VII - sesja z dnia 2003-06-05
CZERWIEC

VII/76/2003

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr I/12/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku ( uchylona uchwałą
)

VII/75/2003

W sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych I II instancji, orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 

VII/74/2003

Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za w/w czynności ( uchylona uchwałą
)

VII/73/2003

W sprawie procedury uchwalania Budżetu Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

VII/72/2003

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wydłużenie systemu kanalizacyjnego dla Gminy Busko-Zdrój w ramach programu PHARE 2001 ( uchylona uchwałą
)

VII/71/2003

W sprawie wyrażenia opinii nt. projektu Regulaminu Organizacyjnego Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju 

VII/70/2003

W sprawie zmiany Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

VII/69/2003

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXVIII/324/2002 z dnia 25.06.2002 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VII/68/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej ( uchylona uchwałą
)

VII/67/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

VII/66/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

VII/65/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

VII/64/2003

W sprawie zmiany Uchwały Nr II/27/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002 r. o przyjęciu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Busko-Zdrój i wsi Zbludowice, Siesławice, Wełecz oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy, obejmujących tereny w Busku-Zdroju przy ulicy Jabłonowej i przy ulicy Ks. Kard. S. Wyszyńskiego oraz w obszarze zachodniej części sołectwa Siesławice 

VII/63/2003

W sprawie pozbawienia części drogi w Busku-Zdroju kategorii drogi gminnej 

VII/62/2003

Zmieniająca uchwałę nr XVII/200/2000 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19.10.2000 r. w sprawie zwrotu kosztów służbowych radnym rady Miejskiej w Busku-Zdroju 

VII/61/2003

W sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 
VI - sesja z dnia 2003-04-25
KWIECIEŃ

VI/60/2003

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządom na dzień 7 i 8 czerwca 2003 roku 

VI/59/2003

W sprawie zmian w podziale Gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
V - sesja z dnia 2003-03-28
MARZEC

V/58/2003

W sprawie nadania nazwy placówki w Busku-Zdroju 

V/57/2003

W sprawie nadania nazwy ulicom w Owczarach, Zbludowicach i w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

V/56/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych 

V/55/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

V/54/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

V/53/2003

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych 

V/52/2003

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

V/51/2003

W sprawie uchylenia uchwał Zebrania Wiejskiego w Baranowie dotyczących wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Baranów 

V/50/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 

V/49/2003

O zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

V/48/2003

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2002 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu 
IV - sesja z dnia 2003-01-30
STYCZEŃ

IV/47/2003

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2003 rok 

IV/46/2003

W sprawie rozwiązania umowy użytkownika wieczystego gruntu oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IV/45/2003

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr I/12/2002 z dnia 19.XI.2002 r. ( uchylona uchwałą
)

IV/44/2003

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2003 rok 

IV/43/2003

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2003 rok 

IV/42/2003

W sprawie kierunków pracy Rady Miejskiej na okres kadencji 2002-2006 

IV/41/2003

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2003 rok