Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2010

II - sesja z dnia 2010-12-28
GRUDZIEŃ

II/27/2010

W sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/497/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej- Miejskiego Dworca Autobusowego w Busku-Zdroju. 

II/26/2010

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

II/25/2010

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej 

II/24/2010

W sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

II/23/2010

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok. 

II/22/2010

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

II/21/2010

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

II/20/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/486/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

II/19/2010

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

II/18/2010

W sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/482/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

II/17/2010

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok - Uchwała uzupełniona o brakujący załącznik nr 11 

II/16/2010

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
I - sesja z dnia 2010-12-13
GRUDZIEŃ

I/15/2010

w sprawie poparcia apelu gminy Morawica dotyczącego przebudowy drogi krajowej pomiędzy Kielcami a Morawicą. 

I/14/2010

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości-UCHYLONA 

I/13/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/481/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego ( uchylona uchwałą
)

I/12/2010

w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

I/11/2010

w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

I/10/2010

w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

I/9/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/8/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Polityki Społecznej ( uchylona uchwałą
)

I/7/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Strategicznego ( uchylona uchwałą
)

I/6/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej ( uchylona uchwałą
)

I/5/2010

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

I/4/2010

w sprawie określenia rodzaju komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

I/3/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

I/2/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

I/1/2010

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)
XLIII - sesja z dnia 2010-11-04
LISTOPAD

XLIII/498/2010

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o. w Busku-Zdroju obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XLIII/497/2010

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej-Miejskiego Dworca Autobusowego w Busku-Zdroju  ( uchylona uchwałą
)

XLIII/496/2010

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995r. w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

XLIII/495/2010

W sprawie współdziałania międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" 

XLIII/494/2010

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/429/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.04.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2010-2012 i po 2012 roku ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLIII/493/2010

W sprawie zmiany uchwały Nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom w Owczarach, Zbludowicach i w Busku-Zdroju. 

XLIII/492/2010

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XLIII/491/2010

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok 

XLIII/490/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/425/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XLIII/489/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/453/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju" 

XLIII/488/2010

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok 

XLIII/487/2010

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( uchylona uchwałą
)

XLIII/486/2010

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLIII/485/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/402/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XLIII/484/2010

W sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia ( uchylona uchwałą
)
XLII - sesja z dnia 2010-09-23
WRZESIEŃ

XLII/483/2010

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

XLII/482/2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ( uchylona uchwałą
)

XLII/481/2010

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLII/480/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/398/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku, podjętej dnia 28 stycznia 2010 roku 

XLII/479/2010

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/436/10 Rady Miejskiej w Busku -Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 

XLII/478/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąbin 

XLII/477/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia 

XLII/476/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

XLII/475/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Korczyn 

XLII/474/2010

w sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką na 2011 rok. 

XLII/473/2010

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Województwa Świętokrzyskiego w celu wspólnej realizacji zadania 

XLII/472/2010

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok 

XLII/471/2010

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu ( uchylona uchwałą
)

XLII/470/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XLII/469/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. 

XLII/468/2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XLII/467/2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XLII/466/2010

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

XLII/465/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/230/08 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 października 2008r.w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylone uchwałą
)
XLI - sesja z dnia 2010-06-24
CZERWIEC

XLI/464/2010

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XLI/463/2010

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "Busko II", położonego w Gminie Busko-Zdrój. 

XLI/462/2010

w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "Busko - Północ", położonego w gminie Busko-Zdrój. 

XLI/461/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XLI/460/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XLI/459/2010

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości komunalnej na rzecz Powiatu Buskiego. 

XLI/458/2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XLI/457/2010

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

XLI/456/2010

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej. 

XLI/455/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/416/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XLI/454/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XLI/453/2010

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju". ( zmieniona uchwałą
)

XLI/452/2010

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok. 

XLI/451/2010

w sprawie udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider". 

XLI/450/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/421/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia. ( uchylona uchwałą
)

XLI/449/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/322/2002 z dnia 25.06.2002 r. Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie podziału Miasta i Gminy Busko-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XLI/448/2010

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/78/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.06.2007 r. w sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Gadawa 

XLI/447/2010

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 
XL - sesja z dnia 2010-05-27
MAJ

XL/446/2010

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planu odnowy miejscowości Szaniec" przedłożonego przez Radę Sołecką wsi Szaniec. 

XL/445/2010

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w formie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Powiatu Buskiego w celu wspólnej realizacji zadania. 

XL/444/2010

W sprawie utworzenia zakładu budżetowego: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XL/443/2010

W sprawie wyrażenia woli przeniesienia własności nieruchomości gminnej. ( uchylona uchwałą
)
XXXIX - sesja z dnia 2010-04-29
KWIECIEŃ

XXXIX/442/2010

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

XXXIX/441/2010

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" 

XXXIX/440/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych. ( uchylona uchwałą
)

XXXIX/439/2010

w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania. ( zmieniona uchwałą
)

XXXIX/438/2010

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko - Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Busko - Zdrój za 2009 rok 

XXXIX/437/2010

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

XXXIX/436/2010

w sprawie emisji obligacji komunalnych ( uchylona uchwałą
)

XXXIX/435/2010

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok. 

XXXIX/434/2010

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

XXXIX/433/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/387/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój. 

XXXIX/432/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/405/10 Rady Miejskiej w Busku – Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( uchylona uchwałą
)

XXXIX/431/2010

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010 - 2015 

XXXIX/430/2010

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2015 

XXXIX/429/2010

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2010- 2012 i po 2012 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XXXVII - sesja z dnia 2010-03-25
MARZEC

XXXVII/428/2010

w sprawie zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Busku-Zdroju wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/293/09z dnia 26.03.2009 roku. ( uchylona uchwałą
)

XXXVII/427/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

XXXVII/426/2010

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XXXVII/425/2010

w sprawie: ustalenia zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVII/424/2010

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25.06.2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych oraz sposobu ich pobierania ( uchylona uchwałą
)

XXXVII/423/2010

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok 

XXXVII/422/2010

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku 

XXXVII/421/2010

w sprawie wskazania jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój, które tworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXVII/420/2010

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

XXXVII/419/2010

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia inkasentów ( uchylona uchwałą
)
XXXVI - sesja z dnia 2010-02-26
LUTY

XXXVI/418/2010

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej: Zarządu Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/417/2010

W sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2006 roku Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku - Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXXVI/416/2010

W sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
XXXV - sesja z dnia 2010-01-28
STYCZEŃ

XXXV/415/2010

W sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Orzeszkowej w Busku - Zdroju na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój. 

XXXV/414/2010

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2010 rok. 

XXXV/413/2010

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2010 rok. 

XXXV/412/2010

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok. 

XXXV/411/2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

XXXV/410/2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury. 

XXXV/409/2010

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na zakup samochodu mikrobus. 

XXXV/408/2010

W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/407/2010

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2008 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Busko - Zdrój w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". ( zmieniona uchwałą
)

XXXV/406/2010

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych osób prawnych za I półrocze roku budżetowego. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/405/2010

W sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXV/404/2010

W sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko - Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXV/403/2010

W sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2010 rok. 

XXXV/402/2010

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Busko - Zdrój. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXXV/401/2010

W sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu udzielania dotacji z budżetu Gminy Busko-Zdrój na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych. ( uchylona uchwałą
)

XXXV/400/2010

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość II" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

XXXV/399/2010

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. "ww. Wykluczamy Wykluczenie" w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

XXXV/398/2010

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą: "Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju" ( zmieniona uchwałą
)