Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1992

XXXV - sesja z dnia 1992-12-18
GRUDZIEŃ

XXXV/209/1992

W sprawie powołania rady nadzorczej Żłobka Miejskiego w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XXXV/208/1992

W sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa komunalnego p.n. Państwowy Ośrodek Maszynowy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XXXV/207/1992

W sprawie zmiany uchwały nr XXXI/171/92 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lipca w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej opartych na stosowanych przepisach ogólnych w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXV/206/1992

W sprawie zmiany statutu gospodarstwa pomocniczego "Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju". 

XXXV/205/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXV/204/1992

W sprawie stawek podatku od nieruchomości na 1993 rok. 

XXXV/203/1992

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XXXV/202/1992

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

XXXV/201/1992

W sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Gospodarstwo Zaopatrzeniowo-Spedycyjne Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju". 

XXXV/200/1992

W sprawi udzielenia gwarancji kredytowej dla Buskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Busku-Zdroju. 

XXXV/199/1992

W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXV/198/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXV/197/1992

W sprawie zatwierdzenia miejscowego uproszczonego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego dla terenu ograniczonego –ul. Bohaterów Warszawy, ogrodzeniem szpitala, projektowana ulica 12Lw, ulicą Młyńską i kanałem Maskalis. 
XXXIV - sesja z dnia 1992-10-29
PAŹDZIERNIK

XXXIV/196/1992

W sprawie udzielenia gwarancji kredytowej dla Komunalnego Związku Ciepłownictwa w Busku-Zdroju. 

XXXIV/195/1992

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

XXXIV/194/1992

W sprawie konieczności wprowadzenia zmian w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Busku-Zdroju i wsi Siesławice, Wełecz, Zbludowice zatwierdzonych uchwała nr XXVII/148/92 Rady Miejskiej Gminy Busko-Zdrój z dnia 31.03.1992r. 

XXXIV/193/1992

W sprawie powołania sekretarza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/192/1992

W sprawi ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXIV/191/1992

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
XXXIII - sesja z dnia 1992-10-08
PAŹDZIERNIK

XXXIII/190/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXIII/189/1992

W sprawie wyboru na stanowisko Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXIII/188/1992

W sprawie wyboru na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXIII/187/1992

W sprawie odwołania Sekretarza Gminy Busko-Zdrój. 

XXXIII/186/1992

W sprawi odwołania Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXIII/185/1992

W sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
XXXII - sesja z dnia 1992-09-16
WRZESIEŃ

XXXII/184/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXII/183/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXII/182/1992

W sprawie potrzeby podjęcia prac nad opracowaniem zmian w planie szczegółowym osiedla "Niwa" zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego dla terenu ograniczonego w planie symbolami A18.MN, A49.ZP, A79.K A91.Kx, A19.MN. 

XXXII/181/1992

W sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXXII/180/1992

W sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Busku-Zdroju. 

XXXII/179/1992

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowania wieczyste. 

XXXII/178/1992

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż kotłowni. 

XXXII/177/1992

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanej reorganizacji struktury administracyjnej kraju. 

XXXII/176/1992

W sprawie likwidacji Przedszkola nr 3 na Oś. Pułaskiego w Busku-Zdroju. 

XXXII/175/1992

W sprawie przekazania na majątek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju wodociągu w Wolicy. 
XXXI - sesja z dnia 1992-07-10
LIPIEC

XXXI/174/1992

W sprawie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. 

XXXI/173/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXI/172/1992

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

XXXI/171/1992

W sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej opartych na stosowanych na przepisach ogólnych w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXXI/170/1992

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

XXXI/169/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXXI/168/1992

W sprawie reprezentowania Miasta i Gminy Busko-Zdrój w Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych z siedzibą w Busku-Zdroju. 

XXXI/167/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 
XXIX - sesja z dnia 1992-05-20
MAJ

XXIX/166/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXIX/165/1992

W sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 1991 rok. 

XXIX/164/1992

W sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXIX/163/1992

W sprawie potrzeby podjęcia prac nad opracowaniem szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego dla terenu organicznego ulicą Boh. Warszawy, organizowaniem szpitala, projektowaną ulicą o symbolu 12 Lm, ulicą Młyńską i kanałem Maskalia. 

XXIX/162/1992

W sprawie nadania imienia Przedszkola Nr 1 przy ul. Nowotki 7 w Busku-Zdroju. 

XXIX/161/1992

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z przeznaczenia pod budownictwo usługowo-handlowe. 

XXIX/160/1992

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 
XXVIII - sesja z dnia 1992-04-15
KWIECIEŃ

XXVIII/159/1992

W sprawie zmiany budżetu na 1992 rok. 

XXVIII/158/1992

W sprawie odwołania Zarządu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXVIII/157/1992

W sprawie nie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy Busko-Zdrój i nie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z tego tytułu. 

XXVIII/156/1992

W sprawie programu gospodarczego miasta i gminy Busko-Zdrój na 1992 rok. 

XXVIII/155/1992

W sprawie utworzenia na bazie mienia pozostałego po likwidacji Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. 

XXVIII/154/1992

W sprawie nadania statutu Gospodarstwu Pomocniczemu "Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju". ( zmieniona uchwałą
)

XXVIII/153/1992

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 
XXVII - sesja z dnia 1992-03-31
MARZEC

XXVII/152/1992

W sprawie demontażu pomnika usytuowanego przed budynkiem Policji w Busku-Zdroju. 

XXVII/151/1992

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 

XXVII/150/1992

W sprawie przekazania sołectwu Galów składników mienia komunalnego do korzystania. 

XXVII/149/1992

Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/133/91 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 grudnia 1991 roku w sprawie zasad działania niektórych jednostek organizacyjnych Gminy. 
XIV - sesja z dnia 1992-02-28
LUTY

XIV/74/1992

W sprawie wniosku o przekazanie na przecz gminy nieruchomości położonej we wsi Galów gm. Busko-Zdrój będącej w zarządzie ZPD "Electa". 
XXVI - sesja z dnia 1992-02-20
LUTY

XXVI/147/1992

W sprawie Budżetu Miasta i Gminy na 1992 rok. 

XXVI/146/1992

W sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budownictwa mieszkaniowego w mieście Busko i wsiach Siesławice, Zbludowice i Wełecz. 

XXVI/145/1992

Brak tytułu sprawy. 

XXVI/144/1992

Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/99/91 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 maja 1991 roku w sprawie uznania za nieodzowne zastosowanie nowej firmy organizacyjno prawnej dla przedsiębiorstwa, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, oraz połączenia przeformowanego RPGKiM i Zakładu remontowo – budowlanego przy Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

XXVI/143/1992

W sprawie Porozumienia Komunalnego. 
XXV - sesja z dnia 1992-01-22
STYCZEŃ

XXV/142/1992

W sprawie powołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Busku-Zdroju. 

XXV/141/1992

W sprawie ustalenia wysokości dodatku służbowego i funkcyjnego dla Burmistrza MiG oraz Z-cy Burmistrza. 

XXV/140/1992

W sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXV/139/1992

W sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

XXV/138/1992

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XXV/138/1992

W sprawie określenia siedziby Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych.