Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2000

XVIII - sesja z dnia 2000-12-21
GRUDZIEŃ

XVIII/221/2000

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2001 r. 

XVIII/220/2000

W sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 

XVIII/219/2000

W sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( uchylona uchwałą
)

XVIII/218/2000

W sprawie wprowadzenia opłaty admninistracyjnej ( uchylona uchwałą
)

XVIII/217/2000

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

XVIII/216/2000

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności 

XVIII/215/2000

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XVIII/214/2000

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XVIII/213/2000

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

XVIII/212/2000

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001 r. 

XVIII/211/2000

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice, obejmującej część gruntów wsi Wełecz 

XVIII/210/2000

W sprawie zmiany statusu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XVIII/209/2000

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XVIII/208/2000

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XVIII/207/2000

W sprawie zmiany budżetu na 2000 rok 
XVII - sesja z dnia 2000-10-19
PAŹDZIERNIK

XVII/206/2000

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

XVII/205/2000

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój kredytu na sfinansowanie skutków wdrożenia karty nauczyciela 

XVII/204/2000

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok 

XVII/203/2000

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zbludowice 

XVII/202/2000

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego 

XVII/201/2000

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale w sprawie budżetu gminy na 2000 rok 

XVII/200/2000

W sprawie zwrotu kosztów służbowych radnym Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

XVII/199/2000

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju 

XVII/198/2000

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników gimnazjów, szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami ( uchylona uchwałą
)
XVI - sesja z dnia 2000-08-22
SIERPIEŃ

XVI/197/2000

W sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego" 

XVI/196/2000

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok 

XVI/195/2000

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości komunalnej w formie darowizny 

XVI/194/2000

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego ( uchylona uchwałą
)

XVI/193/2000

W sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na 8 października 2000 roku 

XVI/192/2000

W sprawie zmian w podziale Gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/191/2000

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XVI/190/2000

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnych 

XVI/189/2000

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju 
XV - sesja z dnia 2000-06-15
CZERWIEC

XV/188/2000

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

XV/187/2000

W sprawie współdziałania pomiędzy Gminami Busko-Zdrój i Gnojno w zakresie zaopatrzenia w wodę miejscowości Palonki 

XV/186/2000

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli ( uchylona uchwałą
)

XV/185/2000

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok 

XV/184/2000

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XV/183/2000

W sprawie zmiany Statusu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół ( uchylona uchwałą
)

XV/182/2000

W sprawie zmiany postanowień Uchwały Nr V/81/99 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 22.04.1999 r. dot. zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Siesławice, gmina Busko-Zdrój 

XV/181/2000

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Bohaterów Warszawy i Witosa w Busku-Zdroju 

XV/180/2000

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Terenu Górniczego "Dolina Nidy II" ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XV/179/2000

W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XV/178/2000

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XV/177/2000

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XV/176/2000

W sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 73 

XV/175/2000

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XV/174/2000

W sprawie nadania nazwy ulicom w Zbludowicach gm. Busko-Zdrój 

XV/173/2000

W sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom w Busku-Zdroju 
XIV - sesja z dnia 2000-03-30
MARZEC

XIV/172/2000

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu oraz zabezpieczenia przyznanych środków w formie weksla "in blanco" 

XIV/171/2000

W sprawie wyrażenia opinii o przyjęciu wewnątrzosiedlowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na majątek komunalny Gminy Busko-Zdrój 

XIV/170/2000

W sprawie wyrażenia zgody na lokalizację na gruncie komunalnym pamiątkowego obelisku 

XIV/169/2000

W sprawie zmiany planu sieci placówek oświatowych ( zmieniona uchwałą
)

XIV/168/2000

W sprawie likwidacji placówki oświatowej 

XIV/167/2000

W sprawie likwidacji placówki oświatowej 

XIV/166/2000

W sprawie likwidacji placówki oświatowej 

XIV/165/2000

W sprawie gminnych terenów rekreacyjnych w Radzanowie oraz zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń na nich się znajdujących 

XIV/164/2000

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XIV/163/2000

W sprawie ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką na 2000 rok 

XIV/162/2000

W sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom ( uchylona uchwałą
)

XIV/161/2000

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2000 rok 

XIV/160/2000

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1999 rok i udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu 
XIII - sesja z dnia 2000-01-20
STYCZEŃ

XIII/159/2000

W sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój 

XIII/158/2000

W sprawie określenia wysokości diet i kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju i członków Komisji nie będących radnymi ( uchylona uchwałą
)

XIII/157/2000

W sprawie określenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej ( uchylona uchwałą
)

XIII/156/2000

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2000 rok 

XIII/155/2000

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2000 rok 

XIII/154/2000

W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Uzdrowiskowej 

XIII/153/2000

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000 roku 

XIII/152/2000

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2000 rok 

XIII/151/2000

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2000 rok