Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2004

XXIII - sesja z dnia 2004-12-30
GRUDZIEŃ

XXIII/246/2004

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

XXIII/245/2004

W sprawie obsadzenia mandatu radnego 

XXIII/244/2004

Zmieniająca uchwałę Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.XII.2002 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 

XXIII/243/2004

W sprawie zmiany uchwały Nr III/38/2002 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 20.12.2002 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XXIII/242/2004

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju 

XXIII/241/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie darowizny użytkowania wieczystego nieruchomości 

XXIII/240/2004

W sprawie uchylenia uchwały własnej 

XXIII/239/2004

W sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

XXIII/238/2004

W sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

XXIII/237/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 
XXII - sesja z dnia 2004-12-09
GRUDZIEŃ

XXII/236/2004

W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Burmistrza oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy Burmistrza 

XXII/235/2004

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku 

XXII/234/2004

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. ( uchylona uchwałą
)

XXII/233/2004

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności ( uchylona uchwałą
)

XXII/232/2004

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ( uchylona uchwałą
)

XXII/231/2004

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XXII/230/2004

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 

XXII/229/2004

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XXII/228/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 

XXII/227/2004

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 
XXI - sesja z dnia 2004-10-26
PAŹDZIERNIK

XXI/226/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XXI/225/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego 

XXI/224/2004

W sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

XXI/223/2004

W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2005 rok 

XXI/222/2004

W sprawie zmiany uchwały Nr XV/163/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XXI/221/2004

W sprawie zmiany Uchwały Nr XV/162/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2004-2006 ( uchylona uchwałą
)

XXI/220/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 

XXI/219/2004

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego 
XX - sesja z dnia 2004-10-06
PAŹDZIERNIK

XX/218/2004

W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w przedterminowych wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
XIX - sesja z dnia 2004-10-06
PAŹDZIERNIK

XIX/217/2004

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Stefana Komendy 
XVIII - sesja z dnia 2004-09-09
WRZESIEŃ

XVIII/216/2004

W sprawie zmiany uchwały Nr XV/163/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
)

XVIII/215/2004

W sprawie zmiany uchwały NR XV/162/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2004-2006 ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVIII/214/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 

XVIII/213/2004

Zmieniająca uchwałę NR IV/56/99 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12.03.1999 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój zmienioną uchwałą Nr XIV/169/00 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.03.2000 r. w sprawie zmiany planu sieci placówek oświatowych 

XVIII/212/2004

W sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny mianowanych pracowników samorządowych 

XVIII/211/2004

W sprawie zmiany w uchwale Nr XII/143/2003 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.12.2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju 

XVIII/210/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój protestu wniesionego przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Busku-Zdroju do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego 

XVIII/209/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój protestu wniesionego przez Pana Waldemara Sikorę do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego 

XVIII/208/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Panią Alicję Szumilas do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Wolica Siesławska 

XVIII/207/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Państwa Marzenę i Andrzeja Lackorzyńskich do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/206/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Radosława Krzaka do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/205/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Zbigniewa Ignaczaka do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/204/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Kazimierza Gorczycę do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/203/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Wiesława Kojsa do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/202/2004

W sprawie rozpatrzenia nie uwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój zarzutu wniesionego przez Pana Jana Matusika do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina 

XVIII/201/2004

W sprawie udzielenia na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej bonifikaty od ceny sprzedaży, prawa własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 

XVIII/200/2004

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

XVIII/199/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XVIII/198/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XVIII/197/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny ( uchylona uchwałą
)

XVIII/196/2004

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju 
XVII - sesja z dnia 2004-06-29
CZERWIEC

XVII/195/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę dróg 

XVII/194/2004

W sprawie zmiany uchwały Nr XV/163/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XVII/193/2004

W sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2004-2006 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XV/162/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.03.2004 ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/192/2004

W sprawie zasad postępowania o zlecenie zadania i udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w związku z realizacją zadań publicznych 

XVII/191/2004

W sprawie akceptacji "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" przedłużonego przez Radę Sołecką wsi Siesławice ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVII/190/2004

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska ( uchylona uchwałą
)

XVII/189/2004

W sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ( uchylona uchwałą
)

XVII/188/2004

W sprawie regulaminu składowania odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XVII/187/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

XVII/186/2004

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

XVII/185/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XVII/184/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XVII/183/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

XVII/182/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 
XVI - sesja z dnia 2004-05-27
MAJ

XVI/181/2004

W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr I/12/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku 

XVI/180/2004

W sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XVI/179/2004

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XVI/178/2004

W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ( uchylona uchwałą
)

XVI/177/2004

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr VII/69/2003 z dnia 05.06.2003 r. w sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo - dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli  ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/176/2004

W sprawie udzielenia na rzecz spółdzielni mieszkaniowej bonifikaty od ceny sprzedaży, prawa własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni 

XVI/175/2004

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XVI/174/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XVI/173/2004

O zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/172/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

XVI/171/2004

W sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości komunalnej 

XVI/170/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 

XVI/169/2004

W sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
XV - sesja z dnia 2004-03-31
MARZEC

XV/168/2004

W sprawie zmian w podziale Gminy Busko-Zdrój na obwody głosowania 

XV/167/2004

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej 

XV/166/2004

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XV/165/2004

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2004 rok 

XV/164/2004

W sprawie konkursu na Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju 

XV/163/2004

W sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

XV/162/2004

W sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2004-2006 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XV/161/2004

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu 
XIV - sesja z dnia 2004-02-26
LUTY

XIV/160/2004

W sprawie ustalenia maksymalnej powierzchni sprzedażowej dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój i część sołectw Siesławice i Zbludowice 

XIV/159/2004

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wybrania kandydata na stanowisko Z-cy Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

XIV/158/2004

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

XIV/157/2004

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym 
XIII - sesja z dnia 2004-01-29
STYCZEŃ

XIII/156/2004

Zmieniająca uchwałę Nr XI/130/2003 z dnia 05.12.2003 i uchwałę Nr XII/140/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2004 r. ( uchylona uchwałą
)

XIII/155/2004

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą "Pływalnia Miejska" 

XIII/154/2004

W sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla przedszkoli publicznych działających na zasadach zakładów budżetowych 

XIII/153/2004

W sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/152/2004

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej na 2004 rok 

XIII/151/2004

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2004 rok 

XIII/150/2004

W sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2004 rok 

XIII/149/2004

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój, dla obszarów sołectw Radzanów, Siesławice, Zbludowice oraz część obszaru miasta Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)