Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1999

XII - sesja z dnia 1999-12-22
GRUDZIEŃ

XII/150/1999

W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XII/149/1999

W sprawie nadania nazwy nowopowstałym ulicom w Busku-Zdroju 

XII/148/1999

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 1999 r. 

XII/147/1999

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XII/146/1999

W sprawie określenia stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XII/145/1999

W sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru oraz terminów płatności 

XII/144/1999

W sprawie opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectwa miejsca pochodzenia 

XII/143/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XII/142/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XII/141/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XII/140/1999

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

XII/139/1999

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000 r. 
XI - sesja z dnia 1999-12-02
GRUDZIEŃ

XI/138/1999

W sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Busko-Zdrój dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ( uchylona uchwałą
)

XI/137/1999

W sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków ( uchylona uchwałą
)

XI/136/1999

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 1999 r. 

XI/135/1999

W sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego 

XI/134/1999

W sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego 

XI/133/1999

W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu komunalnych lokali mieszkaniowych ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/132/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

XI/131/1999

W sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2000-2020" 
X - sesja z dnia 1999-10-28
PAŹDZIERNIK

X/130/1999

W sprawie wystąpienia Gminy Busko-Zdrój z Turystycznego Związku Gmin Świętokrzyskich w Kielcach 

X/129/1999

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kolektora "G" w Busku-Zdroju 

X/128/1999

W sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość 

X/127/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych 

X/126/1999

W sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju na okres kadencji 2000-2003 

X/125/1999

W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Busku-Zdroju na okres kadencji 2000-2003 

X/124/1999

W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach na okres kadencji 2000-2003 

X/123/1999

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 1999 rok 
IX - sesja z dnia 1999-09-30
WRZESIEŃ

IX/122/1999

W sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Busko-Zdrój" ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

IX/121/1999

W sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice oraz uproszczonego, szczegółowego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju, w rejonie Parafii Bożego Ciała ( zmieniona uchwałą
)

IX/120/1999

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice 

IX/119/1999

W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian planów: miejscowego ogólnego planu zagospodarowania miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice oraz uproszczonego, szczegółowego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju, w rejonie Parafii Bożego Ciała 

IX/118/1999

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

IX/117/1999

W sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości komunalnej 

IX/116/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IX/115/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

IX/114/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

IX/113/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IX/112/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IX/111/1999

W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników ludowych na okres kadencji 2000-2003 rok 

IX/110/1999

W sprawie zmiany Uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 grudnia 1994 r. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

IX/109/1999

W sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych 

IX/108/1999

W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku 

IX/107/1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie niektórych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku, rozliczania świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz stawek za te usługi ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

IX/106/1999

W sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju 

IX/105/1999

W sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju 

IX/104/1999

W sprawie rozwiązania porozumień z Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Busku-Zdroju o powierzenie Burmistrzowi prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości 

IX/103/1999

W sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne ( uchylona uchwałą
)
VIII - sesja z dnia 1999-06-30
CZERWIEC

VIII/102/1999

W sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/101/1999

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ( zmieniona uchwałą
)

VIII/100/1999

W sprawie zmiany uchwały Nr XII/211/96 z dnia 28 marca 1996 roku w sprawie tworzenia spółki handlowej Giełda Rolna S.A. w Kielcach 

VIII/99/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

VIII/98/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

VIII/97/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

VIII/96/1999

W sprawie nadania pierwszych statutów gimnazjom utworzonym na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

VIII/95/1999

W sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy na 1999 r. 
VII - sesja z dnia 1999-05-20
MAJ

VII/94/1999

W sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zmiany budżetu Miasta i Gminy na 1999 r. 

VII/93/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

VII/92/1999

W sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju 

VII/91/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

VII/90/1999

W sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice oraz uproszczonego, szczegółowego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju, w rejonie Parafii Bożego Ciała ( zmieniona uchwałą
)

VII/89/1999

W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu zmian planów: miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice oraz uproszczonego, szczegółowego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju, w rejonie Parafii Bożego Ciała 
V - sesja z dnia 1999-04-22
KWIECIEŃ

V/88/1999

W sprawie przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami na terenach wiejskich Gminy Busko-Zdrój 

V/87/1999

W sprawie konkursu na dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju 

V/86/1999

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju 

V/85/1999

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Siesławicach 

V/84/1999

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach 

V/83/1999

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej. 

V/82/1999

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka" w Busku-Zdroju 

V/81/1999

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Siesławice ( zmieniona uchwałą
)

V/80/1999

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kolektorów sanitarnych na terenie Miasta Busko-Zdrój 

V/79/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

V/78/1999

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/264/96 z dnia 23.12.1996 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zakazu sprzedaży tych napojów w danych miejscach ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

V/77/1999

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę przepompowni ścieków w Busku-Zdroju 

V/76/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań ponad kwotę ustaloną w uchwale w sprawie budżetu gminy na 1999 rok 

V/75/1999

W sprawie przyjęcia opieki nad kwaterami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

V/74/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych 

V/73/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

V/72/1999

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1998 rok i udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy absolutorium z tego tytułu 
IV - sesja z dnia 1999-03-12
MARZEC

IV/71/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

IV/70/1999

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

IV/69/1999

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

IV/68/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IV/67/1999

W sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

IV/66/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami 

IV/65/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Zespołu Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju 

IV/64/1999

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

IV/63/1999

W sprawie nadania Straży Miejskiej w Busku-Zdroju regulaminu ( uchylona uchwałą
)

IV/62/1999

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój 

IV/61/1999

W sprawie zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska w 1999 r. 

IV/60/1999

W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej ( uchylona uchwałą
)

IV/59/1999

W sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką i ustalenia limitu wydawania nowych zezwoleń na przewóz osób taksówką 

IV/58/1999

W sprawie utworzenia gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

IV/57/1999

W sprawie określenia sieci gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

IV/56/1999

W sprawie planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

IV/55/1999

W sprawie likwidacji oraz przekształceń szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
III - sesja z dnia 1999-01-28
STYCZEŃ

III/54/1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr I/6/98 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej 

III/53/1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr I/8/98 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej 

III/52/1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr I/5/98 z dnia 29.10.1998 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej, Ochrony Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji 

III/51/1999

W sprawie wyboru członka Zarządu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

III/50/1999

W sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa z Zarządzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju 

III/49/1999

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VIII/136/95 z dnia 29 września 1995 r. w sprawie targowisk miejskich ( uchylona uchwałą
)

III/48/1999

W sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego 

III/47/1999

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy 

III/46/1999

W sprawie powołania Komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 

III/45/1999

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 1999 rok 

III/44/1999

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 1999 r. 

III/43/1999

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 1999 rok 

III/42/1999

W sprawie kierunków pracy Rady Miejskiej na okres kadencji 1998-2002 r. 

III/41/1999

W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz postępowania z nimi po wyłapaniu ( uchylona uchwałą
)

III/40/1999

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli ( uchylona uchwałą
)

III/39/1999

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

III/38/1999

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1999 roku 

III/37/1999

W sprawie zalecenia sposobu postępowania w stosunku do roszczeń odszkodowawczych za nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków