Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1997

XXVII - sesja z dnia 1997-12-29
GRUDZIEŃ

XXVII/379/1997

W sprawie przyśpieszenia prac legislacyjnych nad ustawą o gminach uzdrowiskowych. 

XXVII/378/1997

W sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.25 MP w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącego terenu przy ul. Grotta. 

XXVII/377/1997

W sprawie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącej terenu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Parafii Bożego Ciała. 

XXVII/376/1997

W sprawie sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze oznaczonym symbolem B.8 MN i B.102 RP w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącego terenu przy ul. Ceglanej w Zbludowicach. 

XXVII/375/1997

Zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr XVII/262/96 z dnia 23 grudnia 1996r w sprawie opłat za wodę odbieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych. ( uchylona uchwałą
)

XXVII/374/1997

W sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XXVII/373/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
XXVI - sesja z dnia 1997-12-18
GRUDZIEŃ

XXVI/372/1997

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXVI/371/1997

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na I-sze półrocze 1998 roku. 

XXVI/370/1997

W sprawie wniesienia skargi do naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze WOJEWODY KIELECKIEGO. 

XXVI/369/1997

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XXVI/368/1997

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XXVI/365/1997

W sprawie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 1998r. 

XXVI/364/1997

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XXVI/363/1997

W sprawie określenia stawek opłaty targowej , zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXVI/362/1997

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

XXVI/361/1997

W sprawie wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 1998r. 

XXVI/360/1997

W sprawi zmiany budżetu na rok 1997. 

XXVI/367/1997

W sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy w Busku-Zdroju. 

XXVI/366/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 
XXIV - sesja z dnia 1997-10-24
PAŹDZIERNIK

XXIV/359/1997

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 

XXIV/358/1997

W sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego. 

XXIV/357/1997

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę przepompownie ścieków w Busku-Zdroju. 

XXIV/356/1997

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Radzanowie. 

XXIV/355/1997

W sprawie zmiany uchwały Nr XL/262/93 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27.08.1993r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXIV/354/1997

W sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XXIV/353/1997

W sprawie sposobu i trybu postępowania przy zmianie nazw ulic. 

XXIV/352/1997

W sprawie ustalenia czasu zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstaw programowych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój oraz ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli. ( uchylona uchwałą
)

XXIV/351/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XXIV/350/1997

W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości punktu dla pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Komunalnego w Busku-Zdroju. 

XXIV/349/1997

W sprawie pozyskania gruntów na budowę przejścia pieszego. 

XXIV/348/1997

W sprawie określenia obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasad utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub iw poszczególnych nieruchomościach, wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. ( uchylona uchwałą
)

XXIV/347/1997

W sprawie rozwiązania użytkownika wieczystego gruntu. 

XXIV/346/1997

W sprawie zakupu akcji emisji "B" Kieleckiej Giełdy Rolnej S.A. 

XXIV/345/1997

W sprawie zmiany nr 7 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej całego obszaru miasta Gminy Busko-Zdrój. 

XXIV/344/1997

W sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowanie przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa SKORZÓW. 

XXIV/343/1997

W sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa MIKUŁOWICE. 

XXIV/342/1997

W sprawie zmiany nr 4 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa ŁAGIEWNIKI. 

XXIV/341/1997

W sprawie zmiany nr 3 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa KAMEDUŁY. 

XXIV/340/1997

W sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa BUDZYŃ. 

XXIV/339/1997

W sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa BINIĄTKI. 

XXIV/338/1997

W sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

XXIV/337/1997

W sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej. 

XXIV/336/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełcz, Zbludowice, Siesławice oraz uproszczonego planu szczegółowego planu zagospodarowania terenu osiedla Sikorskiego w Busku-Zdroju. 

XXIV/335/1997

W sprawie zmiany budżetu na 1997 rok. 
XXIII - sesja z dnia 1997-08-01
SIERPIEŃ

XXIII/334/1997

W sprawie utworzenia obwodów głosowania, określenia ich granic. Numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
XXII - sesja z dnia 1997-06-24
CZERWIEC

XXII/333/1997

W sprawie zmian w statucie Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XI/164/96 w dniu 30 stycznia 1996 r. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXII/332/1997

W sprawie wniesienia środków odwoławczych od rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Kieleckiego. 

XXII/331/1997

Zmieniająca uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XX/295/97, XX/296/97, XX/297/97, XX/298/97, XX/299/97 z dn. 30 kwietnia w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój. 

XXII/330/1997

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXII/329/1997

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XXII/328/1997

W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

XXII/327/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczące ul. Partyzantów. 

XXII/326/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczące ul. Bohaterów Warszawy. 

XXII/325/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowanie przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczące ul. Ładnej. 

XXII/324/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącej Sołectwa Wełecz. 

XXII/323/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącej ul. Szanieckiej i Gwardii Ludowej. 

XXII/322/1997

W sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdroju i wsi Wełecz, Zbludowice, Siesławice – dotyczącej terenu przy ul. Świerczewskiego. 

XXII/321/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju. 

XXII/320/1997

W sprawie zmiany budżetu na rok 1997 rok. 

XXII/319/1997

Zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu, trybu przyznawania i zasad odpłatności przez świadczeniobiorcę za usługi i świadczenia rzeczowe przyznawane klientom MGOPS w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XXII/318/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XXII/317/1997

W sprawie powołanie komisji dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników samorządowych mianowanych. 

XXII/316/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Przedszkola Nr 2 w Busku-Zdroju. 
XX - sesja z dnia 1997-04-30
KWIECIEŃ

XX/315/1997

W sprawie wyboru składu Komisji Statutowo-Samorządowej Rady miejskiej w Busku-Zdroju. 

XX/314/1997

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XII/196/96 z dnia 28 marca 1996 r. ( uchylona uchwałą
)

XX/313/1997

W sprawie zmiany Statutu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XX/312/1997

W sprawie realizacji budowy wodociągu dla wsi Ruczynów z obiektami towarzyszącymi. 

XX/311/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XX/310/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XX/309/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XX/308/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XX/307/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Słabkowiach. 

XX/306/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej w Skarysławicach. 

XX/305/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola w Skotnikach D. 

XX/304/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola w Dobrowodzie. 

XX/303/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola i Żłobka w Busku-Zdroju. 

XX/302/1997

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju. 

XX/301/1997

W sprawie zmiany nr 7 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej całego obszaru miasta Gminy Busko-Zdrój. 

XX/300/1997

W sprawie zmiany nr 6 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowanie przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa SKORZÓW. 

XX/299/1997

W sprawie zmiany nr 5 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa MIKUŁOWICE. ( zmieniona uchwałą
)

XX/298/1997

W sprawie zmiany nr 4 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa ŁAGIEWNIKI. ( zmieniona uchwałą
)

XX/297/1997

W sprawie zmiany nr 3 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa KAMEDUŁY. ( zmieniona uchwałą
)

XX/296/1997

W sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa BUDZYŃ. ( zmieniona uchwałą
)

XX/295/1997

W sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Busko-Zdrój dotyczącej sołectwa BINIĄTKI. ( zmieniona uchwałą
)
XIX - sesja z dnia 1997-03-24
MARZEC

XIX/294/1997

W sprawie upoważnienia Zarządu Miasta i Gminy Busko-Zdrój do zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wodociągu dla wsi Ruczynów. 

XIX/293/1997

W sprawie zmiany nazwy osiedla w Busku-Zdroju. 

XIX/292/1997

W sprawie zmiany nazwy osiedla w Busku-Zdroju. 

XIX/291/1997

W sprawie zmiany nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

XIX/290/1997

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XIX/289/1997

W sprawie zaciągnięcia przez Zarząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na zakup kontenerów na odpady komunalne. 

XIX/288/1997

W sprawie reorganizacji sieci szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy. 

XIX/287/1997

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 1996 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu. 
XVIII - sesja z dnia 1997-02-20
LUTY

XVIII/286/1997

W sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/285/1997

W sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej. 

XVIII/284/1997

W sprawie opłaty miejscowej na terenie miasta Busko-Zdrój. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/283/1997

W sprawie niektórych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku, rozliczenia świadczonych usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz stawek opłat za te usługi. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, traci moc paragraf 12 uchylony uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVIII/282/1997

W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr /XI/164/96 z dnia 30 stycznia 1996 roku. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVIII/281/1997

W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/280/1997

Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/220/96 z dnia 26 czerwca 1996 roku w sprawie zaciągnięcia przez Zarząd miasta i Gminy Busko-Zdrój pożyczki na budowę kolektora na ulicy Rokosza, kolektora na ulicy Waryńskiego w Busku, kotłowni opalanej olejem w szkole podstawowej w Wełczu. 

XVIII/279/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

XVIII/278/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XVIII/277/1997

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 

XVIII/276/1997

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój. 

XVIII/275/1997

W sprawie nabycia na rzecz Gminy Busko-Zdrój składników mienia komunalnego. 

XVIII/274/1997

W sprawie zatwierdzenia planów pracy na 1997 rok stałych komisji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XVIII/273/1997

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 1997 rok.