Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 2011

XIII - sesja z dnia 2011-12-29
GRUDZIEŃ

XIII/166/2011

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju 

XIII/165/2011

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. ( zmieniona uchwałą
)

XIII/164/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku. 

XIII/163/2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku Zdroju. 

XIII/162/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr XI/136/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( uchylona uchwałą
)

XIII/161/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce na realizację zadań z zakresu kultury 

XIII/160/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 

XIII/159/2011

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok ( zmieniona uchwałą
)

XIII/158/2011

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2012-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIII/157/2011

W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

XIII/156/2011

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

XIII/155/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025 ( uchylona uchwałą
)

XIII/154/2011

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju oraz likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

XIII/153/2011

W sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)
XII - sesja z dnia 2011-12-15
GRUDZIEŃ

XII/152/2011

W sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Turystyki Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2020". 
XI - sesja z dnia 2011-11-24
LISTOPAD

XI/151/2011

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

XI/150/2011

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku od nieruchomości ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/149/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/318/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XI/148/2011

W sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

XI/147/2011

W sprawie ogłoszenia roku 2012 "Rokiem dr Szymona Starkiewicza" 

XI/146/2011

W sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2012-2016. 

XI/145/2011

W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia punktów sprzedaży w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XI/144/2011

W sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy Busko-Zdrój pod nazwą: Zarząd Zieleni Miejskiej oraz w sprawie restrukturyzacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XI/143/2011

W sprawie restrukturyzacji, zmiany nazwy oraz statutu zakładu budżetowego pod nazwą: Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
)

XI/142/2011

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju 

XI/141/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/75/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko-Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku - Zdroju" ( zmieniona uchwałą
)

XI/140/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego 

XI/139/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju" 

XI/138/2011

W sprawie dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 

XI/137/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr X/129/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

XI/136/2011

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XI/135/2011

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( uchylona uchwałą
)

XI/134/2011

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2012 rok 

XI/133/2011

W sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso ( uchylona uchwałą
)

XI/132/2011

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

XI/131/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025 ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)
X - sesja z dnia 2011-09-29
WRZESIEŃ

X/130/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

X/129/2011

w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

X/128/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/404/10 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych ( uchylona uchwałą
)

X/127/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku dotyczącej udzielenia przez Gminę Busko - Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju, zmienionej Uchwałą Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku ( uchylona uchwałą
)

X/126/2011

w sprawie udzielenia przez Gminę Busko–Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Buską Lokalną Grupę Działania „Słoneczny Lider” 

X/125/2011

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 

X/124/2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

X/123/2011

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

X/122/2011

w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania ( uchylona uchwałą
)

X/121/2011

w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie gminy Busko-Zdrój 

X/120/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/353/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" 

X/119/2011

w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 
IX - sesja z dnia 2011-08-18
SIERPIEŃ

IX/118/2011

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej. 

IX/117/2011

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny. 

IX/116/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. ( uchylona uchwałą
)

IX/115/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku - Zdroju", zmienionej Uchwałą Nr VIII/90/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 czerwca 2011 roku 

IX/114/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego ( zmieniona uchwałą
)

IX/113/2011

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

IX/112/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/439/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Busko-Zdrój na stałe obwody głosowania. 

IX/111/2011

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

IX/110/2011

W sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 

IX/109/2011

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Schorzeń Metabolicznych w Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej w Kielcach. 
VIII - sesja z dnia 2011-06-21
CZERWIEC

VIII/108/2011

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej - Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku - Zdroju 

VIII/107/2011

W sprawie powołania zespołu ds zaopiniowania kandydatów na ławników 

VIII/106/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

VIII/105/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 11 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na przebudowę dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Busko - Zdrój w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" 

VIII/104/2011

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/471/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu 

VIII/103/2011

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju polegającego na likwidacji Oddziału Urologicznego. 

VIII/102/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/188/2004 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.06.2004 r. w sprawie regulaminu składowiska odpadów komunalnych w Dobrowodzie oraz wysokości cen za korzystanie z tego składowiska 

VIII/101/2011

W sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ( uchylona uchwałą
)

VIII/100/2011

W sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2032. 

VIII/99/2011

W sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. 

VIII/98/2011

W sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru rezerwatu przyrody "Owczary". 

VIII/97/2011

W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej. 

VIII/96/2011

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/95/2011

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

VIII/94/2011

W sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ( uchylona uchwałą
)

VIII/93/2011

W sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach 

VIII/92/2011

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku leśnego ( uchylona uchwałą
)

VIII/91/2011

W sprawie określenia wzorów formularzy do celów wymiaru podatku rolnego ( uchylona uchwałą
)

VIII/90/2011

W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w Busku - Zdroju z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku-Zdroju" ( zmieniona uchwałą
)

VIII/89/2011

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

VIII/88/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VIII/87/2011

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

VIII/86/2011

W sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z wykonania budżetu za 2010 rok 

VIII/85/2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Busko-Zdrój za 2010 rok 
VII - sesja z dnia 2011-06-02
CZERWIEC

VII/84/2011

W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach poprzez likwidację Poradni Logopedycznej i Foniatrycznej w Kielcach przy ul. Artwińskiego 3A. 
VI - sesja z dnia 2011-04-28
KWIECIEŃ

VI/83/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej - Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju  

VI/82/2011

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy poprzez likwidację Oddziału Neurologii, Poradni Neurologicznej oraz Działu Fizjoterapii.  

VI/81/2011

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Busko-Zdrój 

VI/80/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju.  

VI/79/2011

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej 

VI/78/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Busku–Zdroju z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku.  ( zmieniona uchwałą
)

VI/77/2011

w sprawie wyrażenia woli zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych ulic 

VI/76/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Busko- Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Reymonta w Busku- Zdroju"  ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

VI/75/2011

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie "Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej na terenie gminy Busko-Zdrój - budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w ul. Lipowej w Busku-Zdroju"  ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

VI/74/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Szczucin  

VI/73/2011

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011 - 2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/72/2011

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

VI/71/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Busko-Zdrój poręczenia kredytu zaciąganego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunlanej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju  ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

VI/70/2011

w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia za inkaso  ( uchylona uchwałą
)

VI/69/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/39/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Dworzec Autobusowy w Busku – Zdroju" ( zmieniona uchwałą
)
V - sesja z dnia 2011-03-24
MARZEC

V/68/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój ( uchylona uchwałą
)

V/67/2011

w sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju. ( zmieniona uchwałą
)

V/66/2011

w sprawie odwołania przedstawiciela gminy Busko-Zdrój z członkostwa w Zgromadzeniu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju i wyznaczenia innego przedstawiciela. 

V/65/2011

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie dróg publicznych i dworca, znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój. 

V/64/2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

V/63/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/43/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: „Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju”. 

V/62/2011

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów ( uchylona uchwałą
)

V/61/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. 

V/60/2011

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku. 

V/59/2011

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

V/58/2011

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 

V/57/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok. ( uchylona uchwałą
)
IV - sesja z dnia 2011-02-24
LUTY

IV/56/2011

W sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej-Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju. 

IV/55/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/334/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad udzielania "Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój". ( uchylona uchwałą
)

IV/54/2011

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój 

IV/53/2011

W sprawie określenia głównych kierunków pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na okres kadencji 2010-2014 oraz sposobów ich realizacji. 

IV/52/2011

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

IV/51/2011

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025 ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

IV/50/2011

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok 
III - sesja z dnia 2011-01-27
STYCZEŃ

III/49/2011

W sprawie zarządzenia wyborów organów samorządowych w jednostkach pomocniczych gminy-sołectwach 

III/48/2011

W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego, utworzonego w związku z eksploatacją wód leczniczych w obszarze górniczym "Dobrowoda", położonego w Gminie Busko-Zdrój. 

III/47/2011

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z lodowiska "Biały Orlik" w Busku-Zdroju. 

III/46/2011

W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik-2012" 

III/45/2011

W sprawie wyrażenia zgody na darowiznę użytkowania wieczystego nieruchomości. 

III/44/2011

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -2015 

III/43/2011

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Pływalnia Miejska imienia Stefana Komendy w Busku-Zdroju". ( zmieniona uchwałą
)

III/42/2011

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. 

III/41/2011

W sprawie współdziałania międzygminnego w sprawie przygotowania Kompletnej Propozycji Projektu pod nazwą: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" 

III/40/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/429/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29.04.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2010-2012 i po 2012 roku ( uchylona uchwałą
)

III/39/2011

W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Dworzec Autobusowy w Busku-Zdroju" ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
)

III/38/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - UCHYLONA 

III/37/2011

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Kielce na realizację zadań z zakresu kultury 

III/36/2011

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2011 rok. ( uchylona uchwałą
)

III/35/2011

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2011 rok. ( uchylona uchwałą
)

III/34/2011

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok. ( zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

III/33/2011

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Busko-Zdrój do Zgromadzenia Komunalnego Związku Ciepłownictwa "PONIDZIE" w Busku-Zdroju. 

III/32/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/353/09 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia "LGR Świętokrzyski Karp" ( zmieniona uchwałą
)

III/31/2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XII/165/2008 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 31.01.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do tworzonego Stowarzyszenia Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" 

III/30/2011

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Strategicznego ( uchylona uchwałą
)

III/29/2011

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej ( uchylona uchwałą
)

III/28/2011

W sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu