Herb Buska-Zdroju
Biuletyn Informacji Publicznej w Busku-Zdroju

[Urząd Miasta i Gminyw Busku-Zdroju]

Godziny otwarcia Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Godziny otwarcia urzedu

Po: 8:00 - 16:00
Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Lokalizacja Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Adres

Urząd Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

A A A
Wersja dla niedowidzących
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Kontakt

tel: +48 41 370 52 00
fax: +48 41 370 52 01
e-mail: urzad@umig.busko.pl

Uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Dane teleadresowe

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 10

28-100 Busko-Zdrój

tel: +48 41 370 52 00

fax: +48 41 370 52 01

e-mail: urzad@umig.busko.pl

ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

Wyszukaj uchwały


- -

Uchwały z roku 1991

XXIV - sesja z dnia 1991-12-18
GRUDZIEŃ

XXIV/137/1991

W sprawie zmiany budżetu na 1991r. 

XXIV/136/1991

W sprawie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

XXIV/135/1991

W sprawie określenia trybu zaciągnięcia opinii wyborów o celowości przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. 

XXIV/134/1991

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. 

XXIV/133/1991

W sprawie zasad działania niektórych jednostek organizacyjnych Gminy. ( zmieniona uchwałą
)

XXIV/132/1991

W sprawie opinii o projekcie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplarnianej w Kielcach. 

XXIV/131/1991

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

XXIV/130/1991

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych. 

XXIV/129/1991

W sprawie zmiany budżetu na 1991 rok. 
XXIII - sesja z dnia 1991-11-15
LISTOPAD

XXIII/128/1991

W sprawie opinii o projekcie podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. 

XXIII/127/1991

W sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy na 1991r. 

XXIII/126/1991

W sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Laboratorium badania i atestowania produktów rolnych". 
XXII - sesja z dnia 1991-10-16
PAŹDZIERNIK

XXII/125/1991

W sprawie zmiany budżetu na 1991 rok. 
XXI - sesja z dnia 1991-09-05
WRZESIEŃ

XXI/124/1991

W sprawie zmian w budżecie na 1991 rok. 

XXI/123/1991

W sprawie powołania na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój Komisji Wyborach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991r. 

XXI/122/1991

W sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 27 października 1991r. 

XXI/121/1991

W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

XXI/120/1991

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

XXI/118/1991

W sprawie utworzenia związku międzygminnego /komunalnego/. 

XXI/117/1991

W sprawie przystąpienia Gminy do Związku Gmin Rolniczych i Ekonomicznych. 

XXI/115/1991

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

XXI/114/1991

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 188/8 o powierzchni 1,45 ha położonej we wsi Wełecz. 

XXI/113/1991

W sprawie pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków miejskich i dzielenia wysokości kredytu jaki Zarząd może zaciągnąć na ten cel. 

XXI/112/1991

W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 
XX - sesja z dnia 1991-07-12
LIPIEC

XX/111/1991

W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 1991 r. w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej. 
XIX - sesja z dnia 1991-06-18
CZERWIEC

XIX/110/1991

W sprawie nadania nazwy Alei Parkowej w parku Zdrojowym. 

XIX/109/1991

W sprawie pozyskania środków finansowych na budowę oczyszczalni ścieków miejskich i dzielenia wysokości kredytu jaki Zarząd może zaciągnąć na ten cel. ( uchylona uchwałą
)

XIX/108/1991

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 

XIX/107/1991

W sprawi wniosku o przekazanie na rzecz Gminy Busko-Zdrój majątku Kieleckich Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich w Kielcach – Zakładu w Busku-Zdroju. 

XIX/106/1991

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości gruntowej w dzierżawę. 

XIX/105/1991

W sprawie wniosku o przekazanie na rzecz Gminy Busko-Zdrój majątku Kielecko Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej – Ekspedycja Terenowa w Busku-Zdroju. 

XIX/104/1991

W sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przystąpienia Gminy Busko-Zdrój do Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych. 

XIX/103/1991

W sprawie wniosku o przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości cegielni "Górka" będących dotychczas w zarządzie przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej w Kazimierzy Wielkiej. 

XIX/102/1991

W sprawie nadania imienia Buskiemu Domowi Kultury. 

XIX/101/1991

W sprawie podziału nadwyżki budżetowej na 1990 rok osiągniętej w 1990 roku. 
XVIII - sesja z dnia 1991-05-14
MAJ

XVIII/100/1991

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

XVIII/99/1991

W sprawie uznania za niedozwolone zastosowania nowej formy organizacyjno prawnej dla przedsiębiorstwa, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Busku-Zdroju. Oraz połączenia przeformowanego RPGKiM i Zakładu Remontowo – Budowlanego przy Urzędzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. ( zmieniona uchwałą
)

XVIII/98/1991

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju sławiącego załącznik do Statusu Miasta i gminy uchwalonego przez Radę Miejską w Busku-Zdroju dnia 16 sierpnia 1990 r. ( uchylona uchwałą
)

XVIII/97/1991

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod budownictwo usługowo – handlowe. 

XVIII/96/1991

W sprawie wyrażenia opinii o połączeniu organów wspólnych miasta i gminy Busko-Zdrój. 
XVII - sesja z dnia 1991-04-24
KWIECIEŃ

XVII/95/1991

W sprawie uzupełnienia składu członków kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju. 

XVII/94/1991

W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego p.n. "Łowiska" w Busku-Zdroju. 

XVII/93/1991

W sprawie udzielenia Zarządowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój absolutorium z działalności finansowej Gminy w 1990 roku. 

XVII/92/1991

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i Gminy za 1990 rok. 
XVI - sesja z dnia 1991-04-10
KWIECIEŃ

XVI/91/1991

W sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój, w 1991r. 

XVI/90/1991

W sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. ( uchylona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XVI/89/1991

W sprawie zatwierdzenia rozdziału IX Regulaminu Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XVI/87/1991

W sprawie programu gospodarczego miasta i gminy Busko-Zdrój na 1991 rok. 
XV - sesja z dnia 1991-03-27
MARZEC

XV/86/1991

W sprawie powołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Busku-Zdroju. 

XV/85/1991

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 

XV/84/1991

W sprawi wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej odnośnie rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy i płacy z radym. 

XV/83/1991

W sprawie kierunków współdziałania gminy Busko-Zdrój z gminą Chmielnik, w Zakresie zaopatrzenia w wodę i kanalizacji. 

XV/82/1991

W sprawie opinii o zaliczeniu drogi dojazdowej do drogi gminnej Siesławice – Wełecz Stary do kategorii dróg gminnych. 

XV/81/1991

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, stanowiącego załącznik do Statusu Miasta i Gminy uchwalonego przez rade Miejską w Busku-Zdroju dnia 16 sierpnia 1990 roku. 

XV/80/1991

W sprawi ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XV/79/1991

W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. 

XV/78/1991

W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów określenia zasad poboru oraz terminów płatności. 

XV/77/1991

W sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
XIV - sesja z dnia 1991-02-28
LUTY

XIV/76/1991

W sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

XIV/75/1991

W sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Busko. ( zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, zmieniona uchwałą
, uchylona uchwałą
)

XIV/73/1991

W sprawi wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 
XIII - sesja z dnia 1991-02-08
LUTY

XIII/72/1991

W sprawie wytycznych do opracowania projektu programu gospodarczego na 1991 rok. 

XIII/71/1991

W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Ładu Publicznego. 

XIII/70/1991

W sprawi upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych. 

XIII/69/1991

W sprawie ustalenia wysokości diet dla radych i członków Komisji spoza Rady za udział w posiedzeniach działalności Rady. 

XIII/68/1991

W sprawie przyjęcia regulaminu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. 

XIII/67/1991

W sprawi wyboru Komisji Dyscyplinarnej II instancji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 

XIII/66/1991

W sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej I instancji dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
XII - sesja z dnia 1991-01-25
STYCZEŃ

XII/65/1991

W sprawie przyjęcia projektu umowy pomiędzy 10-cioma gminami i przygotowanie do realizacji sieci wodociągowej z ujęciem wody z rzeki Nida. 

XII/64/1991

W sprawie poszczególna składu Komisji Inwentarzowej dla spisu mienia ogólnonarodowego. 

XII/63/1991

W sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

XII/62/1991

W sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na rok 1991. 

XII/61/1991

W sprawie lokalizacji siedziby Rejonu Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju. 

XII/60/1991

W sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Żłobek Miejski w Busku-Zdroju.