Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej

logo rzadawy fundusz inwestycji lokalnych

teznia

W 2020r. Gmina Busko-Zdrój zakończyła realizację zadania pn.:

„Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju”
w ramach projektu
„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych - Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju” dofinansowanego z Unii Europejskiej.

W ramach ww. zadania wykonano m.in.:

  1. Obiekt pawilonu pijalni uzdrowiskowej z oranżerią wraz z wewnętrznymi instalacjami.
  2. Obiekt tężni solankowej wraz z wewnętrznymi instalacjami.
  3. Obiekt fontanny wraz z wewnętrznymi instalacjami.
  4. Przebudowę istniejących i nowe elementy infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zrealizowanych obiektów budowlanych.
  5. Zagospodarowanie terenu wokół inwestycji.
  6. Oświetlenie.
  7. Drogę dojazdową do budynku pijalni i tężni o charakterze ciągu pieszo-jezdnego, pełniącą również funkcje drogi pożarowej, zakończoną placem manewrowym.

Ww. zadanie współfinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 627 724,00 zł. .

Wykonawcą robót na ww. zadaniu było PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „PERFECT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Cena brutto wykonania robót wyniosła 24 757 693,77 złotych.