Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualności

Sesja Nr III/2023 Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20.03.2023r.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr I/10/2023 w sprawie podjęcia współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju [ pdf ] [ docx ].

Uchwała Nr I/11/2023 w sprawie podjęcia współpracy z Buskim Stowarzyszeniem Futsalu Busko-Zdrój [ pdf ] [ docx ].

Protokół z posiedzenia II sesji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój kadencji 2022- 2024 [ pdf ].

Sesja Nr II/2023 Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 16.01.2023r.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr I/5/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok [ pdf ] [ doc ].

Uchwała Nr I/6/2023 w sprawie podjęcia współpracy z Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ] [ doc ].

Uchwała Nr I/7/2023 w sprawie podjęcia współpracy z Buskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju [ pdf ] [ doc ].

Protokół z posiedzenia I sesji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój kadencji 2022- 2024 [ pdf ].

Pierwsze uchwały Młodzieżowej Rady

Porządek obrad:

Porządek obrad I sesji Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój kadencji 2022-2024 w dniu 22 listopada 2022 r. [ pdf ].

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr I/1/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia głosowania na członków prezydium Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój kadencji 2022-2024 [ pdf ] [ doc ].

Załącznik do Uchwały Nr I/1/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzenia głosowania na członków prezydium Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Regulamin przeprowadzenia głosowania [ pdf ].

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 listopada 2022r. o wynikach głosowania do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwały Nr XLII/554/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2022r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu, a także Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój (z późniejszymi zmianami), Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości informację o zbiorczych wynikach głosowania:

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2022 roku
o kandydatach na radnych Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój I Kadencji

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), uchwały Nr XLII/554/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu, a także Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój (z późniejszymi zmianami), Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości informację o zgłoszonych listach kandydatów na radnych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko – Zdrój zarządzonych na dzień 28 października 2022 roku:

Okręg Wyborczy Nr 1:

  1. Weronika Bańka
  2. Joanna Prasałek
  3. Tomasz Sekułowicz
  4. Oliwier Wiekiera

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 25 października 2022 roku o liczbie osób uprawnionych do głosowania, liczbie mandatów oraz liczbie kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych.

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), uchwały Nr XLII/554/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz nadania jej statutu, a także Zarządzenia Nr 182/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój (z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się, że:

łączna liczba kandydatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój I Kadencji wynosi 16 osób, spośród których obsadzonych zostanie 11 mandatów radnych.

Liczba osób uprawnionych do głosowania, liczba mandatów oraz liczba kandydatów na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych kształtuje się następująco:

Zbiorcza lista kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 28 października 2022r. do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Młodzieżowa Rada Gminy