Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Monitoring

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta Buska-Zdroju, jak również gości przebywających w Busku stosuje się system monitoringu wizyjnego który jest sukcesywnie rozbudowywany. Kamery zostały zlokalizowane w newralgicznych punktach miasta oraz w miejscach występowania szczególnych zagrożeń. Rozbudowa monitoringu obejmuje instalację większej ilości kamer.

Monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje:

 • działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,
 • ułatwiają Policji i innym służbom skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,
 • stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat,
 • pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in., podczas trwania imprez masowych oraz na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Każdego roku wzrasta liczba kamer monitorujących przestrzeń miejską, w której funkcjonuje kilkanaście kamer.

Lokalizacja kamer monitoringu miejskiego:

 1. Teren SkatPark - 13 kamer
 2. Plac Zwycięsta
 3. ul. 1 Maja
 4. ul. Mickiewicza - na wysokości UMiG
 5. ul. Mickiewicza/Waryńskiego
 6. ul. Rzewuskiego - na wysokości szpitala Krystyna
 7. ul. Poprzeczna