Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.14.2021
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 359 pkt. 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.11.02
 • termin składania ofert: 2021.11.10 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.10 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-10 10:22).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-29).

Uchylenie informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf ] (2021-12-06).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-12-16).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.15.2021
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.11.02
 • termin składania ofert: 2021.11.10 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.10 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-10 10:23).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-23).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok – WERSJA NR 2
(aktualizacja 11.10.2021 r.)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku [ pdf ].

Znak sprawy: FK.26.12.2021

Busko-Zdrój, 14.09.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO TEATRU W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNI SENIORZY W BUSKU-ZDROJU”

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

Znak sprawy: FK.26.11.2021

Busko-Zdrój, 14.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO FILHARMONII
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNI SENIORZY W BUSKUZDROJU”

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

 

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia1

Orientacyjna wartość zamówienia netto

(w zł)2

Przewidywany termin wszczęcia postępowania3

Informacje dodatkowe4

Informacja na temat aktualizacji5

1

2

3

4

5

6

7

1. ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1

-

-

-

-

-

-

2. DOSTAWY

1.2.1

-

-

-

-

-

-

3. USŁUGI

1.3.1

Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2022 roku

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

198.000,00

IV kwartał 2021 r.

   

1.3.2

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

216.000,00

IV kwartał 2021 r.

   

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.1.2020.US
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2020.11.17
 • termin składania ofert: 2019.11.25 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ] xads ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.2.2020.PN
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2021 roku
 • data ogłoszenia: 2020.11.17
 • termin składania ofert: 2019.11.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ] xads ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Usługa Przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 351.360 zł IV kwartał 2020r.
2. Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2021 roku Usługa Przetarg nieograniczony 231.990 zł IV kwartał 2020r.

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].