Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

 Informacje o przetargu

 • rodzaj postępowania: usługi społeczne
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi zapewnienia opieki nocnej i dziennej na rzecz osób Bezdomnych Mężczyzn w Noclegowni mieszczącej się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a w ramach realizacji projektu w trybie pozakonkursowym pn. „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2019.01.23
 • termin składania ofert: 2019.01.31 godz. 9:15
 • miejsce składania ofert:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r. [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.7.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w 2019 roku"
 • data ogłoszenia: 2018.12.07
 • termin składania ofert: 2018.12.18 godz. 10:00, 2018.12.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.12.17) - zmiana terminu

Zbiorcze zestawienie ofert [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.8.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2018.12.04
 • termin składania ofert: 2018.12.12 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.5.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Zorganizowanie 2 wycieczek autokarowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej" w ramach realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska"
 • data ogłoszenia: 2018.10.04
 • termin składania ofert: 2018.10.12 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacje o wynikach [pdf]

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.4.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie usług usprawniająco-rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Busko-Zdrój w ramach realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska"
 • data ogłoszenia: 21.09.2018
 • termin składania ofert: 01.10.2018 godz. 1015
 • miejsce składania ofert:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • rodzaj postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: prowadzenie zajęć indywidualnych i warsztatów z psychoterapeutą w ramach realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska"
 • data ogłoszenia: 2018.07.20
 • termin składania ofert: 2018.07.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • rodzaj postępowania: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: prowadzenie zajęć w ramach realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska"
 • data ogłoszenia: 2018.06.22
 • termin składania ofert: 2018.07.02 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.2.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach realizacji projektu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"
 • data ogłoszenia: 2018.03.12
 • termin składania ofert: 2018.03.20 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ] (2018.03.23).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.1.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: prowadzenie zajęć psychologicznych w ramach realizacji projektu „Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"
 • data ogłoszenia: 2018.03.12
 • termin składania ofert: 2018.03.20 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ] (2018.03.23).