Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.1.2020.US
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2020.11.17
 • termin składania ofert: 2019.11.25 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ] xads ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.2.2020.PN
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2021 roku
 • data ogłoszenia: 2020.11.17
 • termin składania ofert: 2019.11.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ] xads ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Usługa Przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 351.360 zł IV kwartał 2020r.
2. Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2021 roku Usługa Przetarg nieograniczony 231.990 zł IV kwartał 2020r.

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacje o zamówieniu

 • numer postępowania: Wniosek Nr 73/2019

 • rodzaj postępowania: ogłoszenie o zamówieniu

 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie warsztatów z zakresu stylu i pielęgnacji urody dla 60 UP w ramach realizacji projektu pn. „Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju”

 • data ogłoszenia: 2019.12.02

 • termin składania ofert: 2019.12.10 godz. 10:00

 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 11 (Sekretariat) lub przesłać pocztą, kurierem – decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu.

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.3.2019.PN
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków dla dzieci w szkołach Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych MGOPS w Busku-Zdroju w 2020 roku
 • data ogłoszenia: 2019.11.18
 • termin składania ofert: 2019.11.26 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.2.2019.US
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2019.11.12
 • termin składania ofert: 2019.11.21 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Zbiorcze zestawienie ofert  [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].

 Informacje o przetargu

 • rodzaj postępowania: usługi społeczne
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługi zapewnienia opieki nocnej i dziennej na rzecz osób Bezdomnych Mężczyzn w Noclegowni mieszczącej się w pomieszczeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a w ramach realizacji projektu w trybie pozakonkursowym pn. „Aktywna integracja szansą na sukces osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością w Gminie Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2019.01.23
 • termin składania ofert: 2019.01.31 godz. 9:15
 • miejsce składania ofert:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r. [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.7.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla uczniów placówek oświatowych Gminy Busko-Zdrój oraz dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w 2019 roku"
 • data ogłoszenia: 2018.12.07
 • termin składania ofert: 2018.12.18 godz. 10:00, 2018.12.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.12.17) - zmiana terminu

Zbiorcze zestawienie ofert [ pdf ].

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.2710.8.PN.2018
 • rodzaj postępowania: Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).
  Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju"
 • data ogłoszenia: 2018.12.04
 • termin składania ofert: 2018.12.12 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju , ul.Kościuszki 2a , Sekretariat pok. 11

Informacja o wynikach [ pdf ].

Informacja o udzieleniu zamówienia [ pdf ].