Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MGOPS

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Wersja nr 1

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.13.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.10.28
 • termin składania ofert: 2022.11.07 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.11.07 godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (04-11-2022)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (08-11-2022)

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-17 09:52)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-15)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022-12-02)

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.12.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2022.10.28
 • termin składania ofert: 2022.11.07 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.11.07 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-11-07 09:32)

Informacja z otwarcia ofert pdf (2022-11-07)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf (2022-11-28)

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2022 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2022 roku [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.14.2021
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi art. 359 pkt. 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.11.02
 • termin składania ofert: 2021.11.10 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.10 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-10 10:22).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-29).

Uchylenie informacji o wyborze najkorzystniejszej ofertypdf ] (2021-12-06).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-12-16).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: FK.26.15.2021
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.11.02
 • termin składania ofert: 2021.11.10 godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: w formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.10 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-10 10:23).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-10).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-23).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok – WERSJA NR 2
(aktualizacja 11.10.2021 r.)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku [ pdf ].

Znak sprawy: FK.26.12.2021

Busko-Zdrój, 14.09.2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO TEATRU W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNI SENIORZY W BUSKU-ZDROJU”

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.

Znak sprawy: FK.26.11.2021

Busko-Zdrój, 14.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZORGANIZOWANIE WYJAZDU DO FILHARMONII
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNI SENIORZY W BUSKUZDROJU”

Mając na względzie postanowienia art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i obowiązki wynikające z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na załączonym druku „oferta cenowa”.