Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Harmonogramy wywozu odpadów...

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2024 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2024 r.
III kwartał – do 15 lipca 2024 r.
IV kwartał – do 15 października 2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa jednorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa wielorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów - sołectwa [ pdf ].

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuje, iż stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie i wynoszą:

23,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
20,00 zł –odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
46,00 zł – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

I kwartał – do 15 stycznia 2023 r.
II kwartał – do 15 kwietnia 2023 r.
III kwartał – do 15 lipca 2023 r.
IV kwartał – do 15 października 2023 r.

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa jednorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa wielorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów - sołectwa [ pdf ].

Busko - Zdrój dn. 07.01.2020 r.

INFORMACJA

Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju informuje, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju: Bank Spółdzielczy w Busku - Zdroju nr: 62 8480 0004 2001 0020 2000 0011.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].