Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - komisje

Busko – Zdrój, dn. 08.06.2021 r.

OA-1.0012.XXXV.2021

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXV Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 24 czerwca 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

14 czerwca 2021 roku, godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

15 czerwca 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

16 czerwca 2021 roku, godz. 13:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

17 czerwca 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

18 czerwca 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 24 maja 2021 r. o godz. 13:00 w przedmiocie rozpatrzenia wniosków. 

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Busko – Zdrój, dn.14.05.2021 r.

OA-1.0012.XXXIV.2021

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 27 maja 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

17 maja 2021 roku, godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

18 maja 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

19 maja 2021 roku, godz. 13:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

20 maja 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

21 maja 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 29 kwietnia 2021 r. o godz. 9:45 w przedmiocie wniosku dotyczącego komunalizacji drogi.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 26 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 w przedmiocie przekazania skargi według właściwości.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Busko – Zdrój, dn.15.04.2021 r.

OA-1.0012.XXXIII.2021 

ZAWIADOMIENIE 

W związku ze zwołaniem XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 29 kwietnia 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

19 kwietnia 2021 roku, godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

20 kwietnia 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

21 kwietnia 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

22 kwietnia 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

23 kwietnia 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 12 kwietnia 2021 r. o godz. 13:30 w przedmiocie dwóch petycji złożonych przez Panią Teresę Garland, oraz 2 wniosków mieszkańców, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji planowane jest na dzień 08 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Busko – Zdrój, dn.12.03.2021 r.

OA-1.0012.XXXII.2021

ZAWIADOMIENIE

W związku ze zwołaniem XXXII Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na dzień 25 marca 2021 roku, przekazuję informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady:

15 marca 2021 roku, godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej

16 marca 2021 roku, godz. 8:00 – posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej

17 marca 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

18 marca 2021 roku, godz. 11:00 – posiedzenie Komisji Oświaty i Infrastruktury Społecznej

19 marca 2021 roku godz. 9:00 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.), posiedzenia Komisji odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

Zawiadomienie

Informuję, że posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej planowane jest na dzień 11 marca 2021 r. o godz. 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie. 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].