Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Urząd Miasta i Gminy

herb

Szanowni Państwo

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju”
i koniecznością zorganizowania tymczasowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuję, że:

 1. W budynku Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27 w Busku-Zdroju (dawna siedziba ARiMR )- wejście od strony ul. Armii Krajowej, urzędują:
 • Burmistrz MiG,
 • Sekretarz MiG,
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA),
  • Biuro Obsługi Interesanta - obsługa mieszkańców z zakresu podatków, odpadów i centralnej ewidencji emisyjności,
  • Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza,
  • Biuro Obsługi Informatycznej;
 • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska (BUŚ),
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych (GKUM)- sprawy związane z zarządzaniem energią, sprawy komunalne, gospodarką wodnościekową oraz gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Wydział Finansowo-Budżetowego (FB)- sprawy związane z naliczeniem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Radca prawny.
 1. W budynku na ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju - II piętro, (Powiatowy Urząd Pracy) urzędują:
 • Zastępca Burmistrza MiG,
 • Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej (OIS),
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych (PKSU),
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego i Rolnictwa (GNWR),
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych (GKUM)- za wyjątkiem spraw związanych z zarządzaniem energią, spraw komunalnych, gospodarki wodnościekowej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 
 • Biuro Obsługi Interesanta.
 1. W budynku „Lotos” Plac Zwycięstwa 11/12 w Busku-Zdroju II piętro, wejście od strony parkingu urzędują:
 • Skarbnik MiG,
 • Wydział Finansowo Budżetowy (FB)- za wyjątkiem spraw związanych z naliczeniem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Kontrola wewnętrzna,
 • Audytor,
 • Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. dostępności.
 1. W budynku MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju - Dział Ciepłownictwa, os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju urzędują:
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Strategicznego Gminy Busko-Zdrój - Główny Specjalista ds. Inwestycji
 • Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (RSID).
 1. W budynku Nr 7 przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju urzęduje:
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 1. W budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, os. Orła Białego 17, wejście od strony południowej urzęduje:
 • Straż Miejska (SM)

Numery telefonu pozostają bez zmian.

umig2018v3

 

ADRES:
al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój


KONTAKT:
Tel.: 413705200, 413783327
Tel. kom. 734197483
E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych
usług przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane

GODZINY OTWARCIA URZĘDU:
Poniedziałek : 8:00-16:00
Wtorek : 7:00-15:00
Środa : 7:00-15:00
Czwartek : 7:00-15:00
Piątek :
7:00-15:00

Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju, ul. Stefana Batorego 1A, 28-100 Busko-Zdrój

Numer konta bankowego Urzędu Miasta i Gminy
w Busku-Zdroju
obowiązujący od 1 lutego 2013 roku:
14 8480 0004 2001 0020 2000 0002

SWIFT CODE: POLUPLPR

NIP podatnika VAT UE:

- UMiG w Busku-Zdroju: PL 6551005568
- Gmina Busko-Zdrój:
PL 6551879646

REGON:

- Gmina Busko-Zdrój: 291009716
- UMiG w Busku-Zdroju: 000523695

WŁADZE GMINY

Sikora Waldemar

Burmistrz Miasta i Gminy

Waldemar Sikora

Maronski Michał

Z-ca Burmistrza

Michał Maroński

 

Burmistrz Miasta i Gminy Busko - Zdrój przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. od 12:00 do 16:00.

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w środy od 11:00 do 15:00,

Sekretarz, Skarbnik, Naczelnicy Wydziałów, Kierownik USC oraz Komendant Straży Miejskiej przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Statut (łc. statutum ‘to, co postawione, zarządzone’) ogół przepisów określających strukturę, obowiązki i sposób działania organizacji, instytucji. Zbiór przepisów regulujących formy zależności org. adm. publicznej oraz podział kompetencji w jej obrębie. Jest opracowywany przez jednostkę podporządkowaną i zatwierdzany przez organ nadzorujący.

Uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju LVII/695/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju XLVII/556/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Rady Miejskiej w Busku-ZdrojuXLII/508/2022  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Rady Miejskiej w Busku-Zdroju XXXII/377/2021 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój określa zakres działania i zadania urzędu, jego  strukturę organizacją, zasady funkcjonowania oraz zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych wydziałów (referatów, stanowisk pracy).

Zarządzenie 280/2022 Burmistrza MiG z dnia 2022-12-30 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju [ pdf ].

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

Schemat organizacyjny urzędu

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza:

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

Instrukcja - zakładanie konta na platformie ePUAP.

Pomoc do systemu ePUAP

Informacja dla nowych użytkowników
Rejestracja w serwisie ePUAP
Wszystkie tematy pomocy
Podręcznik użytkownika
Zobacz też: materiały dla integratorów

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:

 

1. Zalogowanie się i przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB 1.1/2.0 obsługiwana i wykrywana przez MS Windows 7,
- płyta CD-RW z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05):

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- doc, rtf dla MS Word 2000/2003/2007/2010
- xls dla MS Exel 2000/2003/2007/2010
- odt,ods - Open Document Format for Office Applications
- csv comma separated value,
- txt dokument tekstowy,
- gif, tif, bmp, jpg - pliki graficzne,
- pdf wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi,
- zip pliki skompresowane w formacie ZIP.
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4. Dokumenty zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone.

Całość korespondencji wpływającej do Urzędu jest rejestrowana w teleinformatycznym systemie służącemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD), który usprawnia zarządzanie obiegiem korespondencji.

Korespondencję wysyłaną do Urzędu za pośrednictwem operatorów pocztowych prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Aby złożyć dokumenty osobiście zapraszamy: do Biura Obsługi Interesanta (pok. 3, parter)

Dokumenty w postaci elektronicznej mogą być dostarczane do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju:

 1. Poprzez pocztę elektroniczną (email):
  - Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
  - Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5MB.
  - Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):
  - Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju wraz z tym nośnikiem.
  - Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
  - Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju dokumentem w postaci papierowej.
 3. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, znajdującą się na platformie ePUAP - do wyboru podpisanie podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym - dokładny opis w zakładce "Elektroniczna skrzynka podawcza".