Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Aktualizacja strategii

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój przedkładamy do wglądu projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój wraz ze stanowiącym jej załącznik tekstem Strategii.

Dokument ten zostanie przekazany pod obrady Radny Miejskiej w Busku-Zdroju na sesji w dniu 26.06.2007 r.

Do pobrania:
projekt uchwały
projekt Strategii

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju nr XII/150/99 w dniu 22.12.1999 r. Dokument ten, jako efekt pracy dużego zespołu ludzkiego, wyznaczył na drodze debat i dyskusji strategiczne cele rozwoju gminy. 

Za najważniejszy, długofalowy cel rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój uznano:

Rozwój funkcji uzdrowiskowej - zwiększenie zatrudnienia w sferze pozarolniczej, szczególnie na obszarach wiejskich do 2015 roku.

To samo przesłanie niesie przyjęta w strategii misja gminy:

Gmina Busko uzdrowiskiem stoi, dając zdrowie kuracjuszom i bogactwo swoim.

Zarówno cel główny, jak i misja gminy nie straciły swojej aktualności.

Niemniej jednak, z uwagi na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno - gospodarcze na przestrzeni ostatnich lat a także nałożenie na samorząd terytorialny szczebla gminnego nowych obowiązków i kompetencji, konieczna jest weryfikacja celów podrzędnych oraz aktualizacja strategii.

W związku z powyższym przekazujemy projekt aktualizacji strategii do szerokich konsultacji społecznych. Wszystkie uwagi i sugestie zostaną poddane analizie i włączone w proces aktualizacji strategii.

Prosimy o przesyłanie uwag drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub na piśmie - do Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Rozwoju Strategicznego, Projektów i Monitoringu, ul.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Tekst projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój: