Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

Busko-Zdrój, dnia 18.10.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku – Zdroju zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą:
„Zakup i dostawa fabrycznie nowego traktora”

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowego traktora.
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne:

 1. silnik wysokoprężny chłodzony cieczą
 2. moc silnika KM 32-39
 3. pojemność zbiornika paliwa od 35 l do 50 l
 4. układ przeniesienie napędu – przekładnia HST - hydrostatyczna
 5. napęd 4X4
 6. opony specjalistyczne na trawiaste murawy piłkarskie
 7. kabina z ogrzewaniem i wygłuszeniem
 8. lampa ostrzegawcza
 9. amortyzowany fotel kierowcy
 10. przedni TUZ z rozbudowaną hydrauliką – min. 550 kg + funkcja pływająca ,sterowany na Joystika
 11. tylni TUZ udźwig min. 900 kg
 12. zaczep transportowy
 13. niezależny WOM
 14. blokada mechanizmu różnicowego
 15. gwarancja min. 60 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Busko-Zdrój, dn. 30.09.2021 r.

Znak: TG.221.01.2021 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wynajem lokalu znajdującego się na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta 3a w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu o powierzchni 46,3 m2, wraz z wyposażeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zabezpieczenia służby ratowniczej kąpieliska w Radzanowie, gmina Busko-Zdrój.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - kwestionariusz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 4 - obszar kąpieliska [ pdf ].

 

Sygnatura akt: TG.250.01.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Sygnatura akt: TG.221.1.01.2020

OGŁOSZENIE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert na:

„Wynajem 5 m2 powierzchni użytkowej w holu Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ulicy Grotta 3A, z przeznaczeniem na działalność usługową”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ odt ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

Wynajem, dostawa oraz serwis dwóch sztuk (2szt.) wewnętrznych mat wejściowych dla budynku Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oferta [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.16.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie informacyjnej tablicy basenowej składającej się z 2 modułów temperatury wody w basenach, 1 modułu temperatury w hali basenowej oraz zegara cyfrowego”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - wizualizacja [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].