Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logo polska

W dniu 17.08.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 32/RFRD/B/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 1 382 975,99 zł.

Wartość dofinansowania – 933 440,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – III kwartał 2024 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont nawierzchni chodników, jezdni, oraz kanalizacji deszczowej.

logo polska

Nazwa zadania:

„Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową ciągu pieszego w ul. Starkiewicza nr 314147T w Busku - Zdroju”

W dniu 30.10.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 50/RFRD/C/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 2 783 089,09 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 783 078,09 zł.

Wartość dofinansowania – 1 964 438,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2024 r.

logo polska

Nazwa zadania:

„Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153T w Busku Zdroju”

W dniu 17.08.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 31/RFRD/B/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 2 185 895,20 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 185 895,20 zł.
Wartość dofinansowania – 1 219 572,00 zł.

flaga i godlo

Nazwa zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej nr 314145 T, ul. 1-go Maja nr 314144 T oraz ul. Waryńskiego nr 314151T w Busku - Zdroju”

W dniu 30.10.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 51/RFRD/C/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 1 199 539,14 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 199 539,14 zł.
Wartość dofinansowania - 959 631,00 zł.

logo polska

W dniu 07.03.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 36/RFRD/A/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 13 661 621,90 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 13 661 621,90 zł.

Wartość dofinansowania - 11 107 009,67 zł.

logo polska

W dniu 07.03.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 35/RFRD/A/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 8 228 764,86 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 228 764,86 zł.

Wartość dofinansowania - 5 760 135,00 zł.