Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

logo polska

W dniu 16 maja 2024r Gmina Busko-Zdrój zawarła umowę na roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Grotta nr 314148T z ulicami Miodowicza i Wyszyńskiego w Busku-Zdroju”.

Realizacja projektu wiąże się z budową pięciowlotowego ronda oraz z wprowadzeniem ruchu okrężnego, ale także z gruntowną przebudową dalszych odcinków ulicy Grotta. Powstanie tu m.in. kolejny fragment ścieżki rowerowej, obustronne chodniki i nowe zatoki autobusowe. Projekt przewiduje również budowę sieci kanalizacji deszczowej, nowej linii oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej.

Wartość umowy wynosi: 4 910 306,18 złotych z czego ok. 80% stanowi dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 3 900 845 zł.

Wykonawcą inwestycji jest lokalne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „BAZKAM” s.c. Prace budowlane, zgodnie z harmonogramem zadania, potrwają do kwietnia 2025 r.

logo polska

W dniu 04.03.2024 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 61/RFRD/A/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 5 864 114,90 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 5 864 114,90 zł.

Wartość dofinansowania - 4 691 291,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2025 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, jezdnia szerokości 6,00 m, jednostronny chodnik szer. 2,00 m wraz z budową odcinka drogi łączącego ul. Ogrodową z ul. Reymonta. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowanie z DK 73 oraz sieci kolidujące z inwestycją.

logo polska

W dniu 17.08.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 32/RFRD/B/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 1 382 975,99 zł.

Wartość dofinansowania – 933 440,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – III kwartał 2024 r.

W ramach inwestycji zostanie wykonany remont nawierzchni chodników, jezdni, oraz kanalizacji deszczowej.

logo polska

Nazwa zadania:

„Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wraz z budową ciągu pieszego w ul. Starkiewicza nr 314147T w Busku - Zdroju”

W dniu 30.10.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 50/RFRD/C/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 2 783 089,09 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 783 078,09 zł.

Wartość dofinansowania – 1 964 438,00 zł.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – IV kwartał 2024 r.

logo polska

Nazwa zadania:

„Remont ul. Wojska Polskiego nr 314153T w Busku Zdroju”

W dniu 17.08.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 31/RFRD/B/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 2 185 895,20 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 185 895,20 zł.
Wartość dofinansowania – 1 219 572,00 zł.

flaga i godlo

Nazwa zadania:

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej nr 314145 T, ul. 1-go Maja nr 314144 T oraz ul. Waryńskiego nr 314151T w Busku - Zdroju”

W dniu 30.10.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 51/RFRD/C/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 1 199 539,14 zł.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 199 539,14 zł.
Wartość dofinansowania - 959 631,00 zł.

logo polska

W dniu 07.03.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 36/RFRD/A/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 13 661 621,90 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 13 661 621,90 zł.

Wartość dofinansowania - 11 107 009,67 zł.

logo polska

W dniu 07.03.2023 r. Gmina Busko-Zdrój zawarła Umowę nr 35/RFRD/A/2023 o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Wojewodą Świętokrzyskim.

Całkowita wartość zadania – 8 228 764,86 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych – 8 228 764,86 zł.

Wartość dofinansowania - 5 760 135,00 zł.