Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rejestr Instytucji Kultury

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz.189)

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju [ pdf ].

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju pdf ].

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY BUSKO-ZDRÓJ

prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r., poz.189)

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Udostępnianie rejestru instytucji kultury [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 2/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie prowadzenia i udostępniania Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Busko-Zdrój, określenia wzorów wniosków o dokonanie zmian wpisu w rejestrze oraz o wydanie odpisu z księgi rejestrowej, a także wzorów odpisu pełnego i skróconego [ pdf ].

Wniosek o dokonanie zmian wpisu w RIK-wersja edycyjna [ odt ].

Wniosek o wydanie odpisu z RIK- wersja edycyjna [ odt ].