Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne SPZPOZ

Zapytanie ofertowe

 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej (RTG) obowiązującej w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZPOZ Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 2017-06-13
 • termin składania ofert: 2017-06-20 r. o godz.11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • data ogłoszenia: 2016-04-29
 • termin składania ofert: 2016-05-12 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2015-11-12
 • termin składania ofert: 2015-11-20 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Zapytanie ofertowe

 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa stacjonarnego, cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2015-06-09
 • termin składania ofert: 2015-06-17 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Zapytanie ofertowe

 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w ilości 24 000 litrów do Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie wraz z dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności 2 700 litrów.
 • data ogłoszenia: 2015-04-17
 • termin składania ofert: 2015-05-11 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

Zapytanie ofertowe

 • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w ilości 24 000 litrów do Ośrodków Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie wraz z dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności 2 700 litrów.
 • data ogłoszenia: 2015-05-06
 • termin składania ofert: 2015-05-15 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • data ogłoszenia: 2015-04-07
 • termin składania ofert: 2015-04-27 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na dostawę samochodu osobowego typu SUV do Samodzielnego
Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie [pdf]
Załącznik 1 - formularz ofertowy [pdf]
Załącznik 2 - oświadczenie oferenta [pdf]
Załącznik 3 - projekt umowy [pdf]

23.01.2015 - Informacja o wynikach postępowania [pdf]

Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • data ogłoszenia: 2013-04-11
 • termin składania ofert: 2013-05-06 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach w zakresie dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania na gaz propan butan i elektryczną.
 • data ogłoszenia:   2013-03-26
 • termin składania ofert:  2013-04-15 r. o godz.10:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].