Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

loga OSI

17 listopada 2023 r. w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU). W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Sułek - Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Łukasz Strutyński - doradca Związku Miast Polskich, opiekun Partnerstwa w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego; Paweł Walczyszyn - InicjatywaLokalna.pl, Wykonawca Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska oraz członkowie Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora Burmistrz podsumował 2-letnią współpracę na rzecz opracowania Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027, podziękował za dotychczasowe spotkania, cenne doświadczenia i ważne, choć czasem trudne rozmowy nad długofalowym rozwojem obszaru.

Burmistrz podkreślił, że wszyscy Partnerzy wynieśli dla siebie naukę z dotychczasowej współpracy i oczekują, że przyniesie ona oczekiwane efekty w postaci dobrych projektów, pozyskanych środków i wymiernych korzyści dla mieszkańców i gości.

loga OSI

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Wójt Gminy Solec-Zdrój,
Starosta Buski oraz Starosta Kazimierski,

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyłożonym projektem dokumentu oraz składania do niego wniosków, zastrzeżeń i uwag.

loga OSI

Pod koniec stycznia 2023 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie członków Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego oraz Zespołu do spraw przygotowania Strategii OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska tj. przedstawiciele: Gminy Busko-Zdrój, Gminy Solec-Zdrój, Gminy Pińczów, Gminy Kazimierza-Wielka, Powiatu Kazimierskiego, Powiatu Buskiego, jak również Wykonawca Strategii Rozwoju OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska - Paweł Walczyszyn oraz przedstawiciel doradców ze Związku Miast Polskich, opiekujący się Partnerstwem w ramach projektu CWD plus – Grzegorz Szproch.

Burmistrz Michał Maroński wita przybyłych na spotkanie w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przedstawicieli Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, fot. A. Milc, UMiG w Busku-Zdroju

loga OSI

W dniach 6-7 października 2022 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przedsiębiorcy z branży uzdrowiskowej oraz turystycznej, przedstawiciele samorządów Partnerstwa OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, a także jednostek samorządowych oraz organizacji pozarządowych mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach dotyczących „Kreowania marki Świętokrzyskie Uzdrowiska”. Wydarzenie jest kolejnym z cyklu spotkań wokół tematu Partnerstwa Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI). Dzięki udziałowi Partnerstwa OSI w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus realizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundację Fundusz Współpracy oraz Związek Miast Polskich mieliśmy możliwość współorganizowania i uczestnictwa w wyjątkowych warsztatach.

 Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska” Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska” Warsztaty „Kreowanie marki Świętokrzyskie Uzdrowiska”

Warsztaty prowadził Adam Mikołajczyk - ekspert marketingu terytorialnego, brandingu, rozwoju miast i regionów, doradca Związku Miast Polskich, doświadczony trener i konsultant w projektach związanych z budowaniem marki oraz wspierania rozwoju organizacji, instytucji i JST. Współtwórca marek terytorialnych, strategii marketingowych i strategii promocji dla JST w Polsce i za granicą. Współprowadzącymi warsztaty byli doradcy Związku Miast Polskich: Łukasz Strutyński oraz Jacek Woźniak.

loga OSI

RAPORT
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Zakończono konsultacje społeczne dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

Konsultacje miały na celu zapoznanie interesariuszy z projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

  • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
  • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Pod koniec maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF) w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, a także Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Tomasz Janusz.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

Dnia 13 kwietnia br. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe skierowane do mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, stanowiące kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) na lata 2021–2027 w ramach Partnerstwa pomiędzy Gminami Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka i Pińczów oraz Powiatem Buskim i Kazimierskim.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy Pawła Walczyszyna z firmy InicjatywaLokalna.pl - Wykonawcy Strategii. Spotkanie w Busku-Zdroju inauguruje cykl spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach należących do Partnerstwa OSI ŚU.

Burmistrz powitał mieszkańców i zaprezentował dotychczasowy przebieg oraz stan zaawansowania prac nad Strategią OSI ŚU. Przypomniał czym są obszary strategicznej interwencji (osi), czyli tereny, do których adresowana jest polityka rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych, pozytywnych zmian. OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, wskazany już w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ wpisuje się w obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami, które w wyniku interwencji mogą kształtować przewagi konkurencyjne.

Waldemar Sikora podkreślił, że Strategia OSI ŚU będzie dokumentem, który określi długofalowe kierunki rozwoju obszaru uzdrowiskowego oraz narzędziem do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym szczególnie unijnych na realizację wyznaczonych celów. Założone cele stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Kluczowym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Burmistrza projektów strategicznych zwłaszcza tych, których realizacja planowana jest na obszarze Gminy Busko-Zdrój. Zostały one wyłonione spośród pomysłów składanych przez mieszkańców i są spójne z zamierzeniami samorządów OSI ŚU. Są to: