Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

loga OSI

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako Lider Porozumienia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) oraz Lider Porozumienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju (MOF) zaprasza na spotkanie konsultacyjne w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

 • Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027,
 • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2022–2030.

Spotkanie konsultacyjne rozpocznie się dnia 21 czerwca 2022 roku o godz. 12:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego  Spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego

Pod koniec maja 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbyło się spotkanie Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Busko-Zdrój (MOF) w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój oraz Gmina Stopnica, a także Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gminy Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka, Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Tomasz Janusz.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

loga

OBWIESZCZENIE
w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/441/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska, w tym trybu konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu
Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska
na lata 2022–2027

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie
od dnia 20.05.2022 r. do dnia 24.06.2022 r.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Spotkanie z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój w sprawie OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

Dnia 13 kwietnia br. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-warsztatowe skierowane do mieszkańców Gminy Busko-Zdrój, stanowiące kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) na lata 2021–2027 w ramach Partnerstwa pomiędzy Gminami Busko-Zdrój, Solec-Zdrój, Kazimierza Wielka i Pińczów oraz Powiatem Buskim i Kazimierskim.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy Pawła Walczyszyna z firmy InicjatywaLokalna.pl - Wykonawcy Strategii. Spotkanie w Busku-Zdroju inauguruje cykl spotkań z mieszkańcami w poszczególnych gminach należących do Partnerstwa OSI ŚU.

Burmistrz powitał mieszkańców i zaprezentował dotychczasowy przebieg oraz stan zaawansowania prac nad Strategią OSI ŚU. Przypomniał czym są obszary strategicznej interwencji (osi), czyli tereny, do których adresowana jest polityka rozwoju, ukierunkowana na wywołanie określonych, pozytywnych zmian. OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska, wskazany już w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ wpisuje się w obszary wzrostu, wyróżniające się szczególnymi potencjałami, które w wyniku interwencji mogą kształtować przewagi konkurencyjne.

Waldemar Sikora podkreślił, że Strategia OSI ŚU będzie dokumentem, który określi długofalowe kierunki rozwoju obszaru uzdrowiskowego oraz narzędziem do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym szczególnie unijnych na realizację wyznaczonych celów. Założone cele stanowią odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Kluczowym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Burmistrza projektów strategicznych zwłaszcza tych, których realizacja planowana jest na obszarze Gminy Busko-Zdrój. Zostały one wyłonione spośród pomysłów składanych przez mieszkańców i są spójne z zamierzeniami samorządów OSI ŚU. Są to:

loga

Busko-Zdrój, dnia 08 kwietnia 2022r.

Znak: RSID.061.1.57.2021 

OGŁOSZENIE
o powołaniu członków Komitetu Monitorującego
Obszaru Strategicznej Interwencji
Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU)

W związku przeprowadzonym: naborem na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU oraz naborem uzupełniającym na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem OSI ŚU oraz jako Przewodniczący Komitetu Sterującego, informuje o powołaniu członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach naboru w formie pisemnej. Osoby powołane do Komitetu Monitorującego OSI ŚU zostaną poinformowane również o pierwszym posiedzeniu Komitetu.

loga

ZAPROSZENIE

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z pracami nad dokumentem Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2021–2027, Gmina Busko-Zdrój - Lider Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), zaprasza mieszkańców Gminy Busko-Zdrój do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym, które odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2022 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 17:30 w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

loga OSI

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska ogłasza otwarty nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU, który będzie trwał do dnia 25.03.2022 roku włącznie.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu należy dokonywać poprzez dostarczenie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego OSI ŚU (stanowiącego załącznik do ogłoszenia) w ww. terminie w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule e-maila wpisując: „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”;
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór uzupełniający na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”.

W dniu 14 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbyło się spotkanie Partnerów Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU), w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski. Na zaproszenie Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Jacek Sułek.

Projekty Strategiczne OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska Projekty Strategiczne OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska

Zebranych przedstawicieli poszczególnych samorządów powitał Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora. Burmistrz zaprezentował zaawansowanie prac nad Strategią rozwoju OSI ŚU. Powstający dokument określa kierunki długofalowego rozwoju obszaru uzdrowiskowego, poprzez dążenie do osiągnięcia celów strategicznych: „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej obszaru” oraz „Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego”. Strategia umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Waldemar Sikora wskazał na aktywną partycypację społeczną mieszkańców obszaru uzdrowiskowego na poszczególnych etapach powstawania Strategii. Przedstawił również założenia projektów strategicznych, zwłaszcza tych, które Partnerzy zdecydowali przedstawić do Kontraktu Programowego Województwa Świętokrzyskiego. Są to:

 • Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego, służącej prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na trasie SPA VELO;
 • Realizacja Strategii IIT na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej poprzez tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury Szlaku Świętokrzyskich Uzdrowisk;
 • Kompleksowe działania związane z kreowaniem uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku „Świętokrzyskich Uzdrowisk”.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako reprezentant Gminy Busko-Zdrój, będącej Liderem Porozumienia OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU, który będzie trwał do dnia 09.03.2022 roku włącznie.

Zgłoszeń kandydatów na członków Komitetu należy dokonywać poprzez dostarczenie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Monitorującego OSI ŚU (stanowiącego załącznik do ogłoszenia) w ww. terminie w następujący sposób:

 • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”;
 • bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komitetu Monitorującego OSI ŚU”.