Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Majątek

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2018 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Właściwe zarządzanie majątkiem gminy stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Busko-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 27.01.2015 r.

Znak:GNW.6810.7.2015

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na koniec 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]

Wersje archiwalne

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-04-17)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-06-03)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-07)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-22)

Busko-Zdrój, 29.01.2014 r.

Znak:GNMW.6810.6822.3.2014

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na koniec 2013 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2013 r. [ pdf ].

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2012 r. [ pdf ].

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2011 r. [ pdf ].

Zgodnie z treścią art.43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument do pobrania [ pdf ].

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Ogólny stan mienia komunalnego na 10 listopada 2009 r. wynosi: 786 ha 4760 m2

w tym:

476 ha grunty stanowiące własność ( zasób nieruchomości)
61 ha grunty oddane w użytkowanie wieczyste
249 ha grunty pozostające w posiadaniu
8904 m2 grunty w użytkowaniu wieczystym gminy

Stan mienia komunalnego opracowano na podstawie zestawień zbiorczych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Buskiego.  

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o: 74 działki o powierzchni 82797 m2  

w tym:

- w wyniku zakupu gruntu - 26 działek o powierzchni 4428 m2 na własność

w tym:

23 działki o pow. 3353 m2 nabyte w 2009 roku
3 działki o pow.1075 m2 nabyte w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku nabycia prawa 1 działka o powierzchni 4144 m2 użytkowania wieczystego
- w wyniku komunalizacji - 27 działek o powierzchni 64156 m2

w tym:

26 działek o pow. 64023 m2 nabyte w 2009 r.
1 działka o pow. 133 m2 nabyta w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku wykupu - 18 działek o powierzchni 6824 m2 nabyte w 2009 r. /pod drogi z podziału/
- w wyniku darowizny - 2 działki o pow. 3245 m2 nabyte w 2009 r. / pod drogę /