Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Majątek

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2023 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2022 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2021 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2020 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2019 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2018 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Właściwe zarządzanie majątkiem gminy stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Busko-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, 27.01.2015 r.

Znak:GNW.6810.7.2015

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na koniec 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]

Wersje archiwalne

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-04-17)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-06-03)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-07)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-22)