Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Przebudowa infrastruktury sportowej...

logo

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju” współfinansowanego
ze środków UE w ramach RPO WŚ.

Tytuł Projektu:
„Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju”.

Współfinansowanie:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Poprawa warunków kształcenia poprzez przebudowę i modernizację oraz doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Busku-Zdroju.

 Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŚ Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WŚ