Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BSCK

AD.26.2.36.2023

Zaproszenie do składania ofert na organizację strefy gastronomicznej na wyłączność podczas plenerowej imprezy masowej „Dni Buska- Zdroju 2023”

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zaprasza do składania ofert na dzierżawę powierzchni i organizację strefy gastronomicznej na wyłączność podczas plenerowej imprezy masowej „Dni Buska- Zdroju 2023” w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku na terenach zielonych przy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju ogłasza zapytanie ofertowe na wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udostępniona powierzchnia terenów zielonych (ok. 500 m2) przy budynku Buskiego Samorządowego Centrum Kultury przy al. Adama Mickiewicza 22 w celu zorganizowania strefy gastronomicznej, w tym usług gastronomiczno-handlowych zwanego dalej Wykonawcą.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nazwie „Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

Zamawiający: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój

Finansowanie: Środki własne i dofinasowanie na realizacje zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu priorytetowego Infrastruktura Domów Kultury 2022.

Nr BZP: 2022/BZP 00265911/01

Termin składania ofert: 28.07.2022 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.07.2022 godzina 12:00

Informacja o zmianie treści SWZ [ pdf ] (2022-07-29).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022-07-29).

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nazwie „Modernizacja widowni Buskiego Samorządowego Centrum Kultury"

Zamawiający: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój

Finansowanie: Środki własne i dofinansowanie na realizacje zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu priorytetowego Infrastruktura Domów Kultury 2021.

Nr BZP: 2021/BZP00119646/01

Termin składania ofert: 03.08.2021 godzina 10:00 10.08.2021 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 godzina 12:00 10.08.2021 godzina 12:00

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-08-11)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2021-08-26)

Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf ]. (2021-09-09).

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zaprasza do składania ofert na:
ORGANIZACJĘ MOBILNEJ KAWIARNI W DOMU ZDROJOWYM W BUSKU-ZDROJU

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Mobilna kawiarnia o powierzchni użytkowej 2 m na 3 m w budynku Domu Zdrojowego na okres 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy pdf ] [ pdf ] (2021.06.08).
Warunki konkursu pdf ] [ pdf ] (2021.06.08).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Ogłoszenie nr 561489-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury: „Wymiana urządzeń technologii scenicznej Buskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
SIWZ [ pdf ].
Załącznik nr 1: Wzór umowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2: Formularz oferty [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [ zip ].
Załącznik nr 7: Wykaz dostaw [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 8: Wykaz osób [ pdf ] [ doc ].

Zestawienie ofert [ doc ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Znak: BSCK – OA. 26.16.2016

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: BSCK.OA230.212015
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń do projekcji kinowej 3D zgodnych ze standardami DCI o rozdzielczości 4K.
  • data ogłoszenia: 2015-04-29
  • termin składania ofert: 2015-05-14 do godz. 11:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok.304

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Znak: BSCK – OA. 230.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę : plakatów, zaproszeń, biletów, karnetów, katalogów, map i ulotek wg dostarczonych projektów.

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Znak: BSCK-OA.230.07.2015

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na usługę kominiarską.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa czyszczenia i sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków zarządzanych, administrowanych i użytkowanych przez BSCK.

Załączniki:
Zaproszenie [pdf]
Formularz ofertowy [pdf]
Wykaz budynków [pdf]
Projekt umowy[pdf]

Znak: BSCK-OA.230.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na wydruk: plakatów, afiszów, katalogów, folderów, zaproszeń, karnetów, biletów i materiałów promocyjnych wg dostarczonych projektów.

Załączniki:
- zaproszenie [pdf]
- formularz ofertowy [pdf]

 

04.02.2015 - unieważnienie zapytania ofertowego [pdf]