Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BSCK

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nazwie „Zakup i montaż kompletnej aparatury nagłaśniającej do sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury

Zamawiający: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój

Finansowanie: Środki własne i dofinasowanie na realizacje zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu priorytetowego Infrastruktura Domów Kultury 2022.

Nr BZP: 2022/BZP 00265911/01

Termin składania ofert: 28.07.2022 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 28.07.2022 godzina 12:00

Informacja o zmianie treści SWZ [ pdf ] (2022-07-29).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022-07-29).

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój, ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji o nazwie „Modernizacja widowni Buskiego Samorządowego Centrum Kultury"

Zamawiający: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 22 28-100 Busko-Zdrój

Finansowanie: Środki własne i dofinansowanie na realizacje zadania ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu priorytetowego Infrastruktura Domów Kultury 2021.

Nr BZP: 2021/BZP00119646/01

Termin składania ofert: 03.08.2021 godzina 10:00 10.08.2021 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.08.2021 godzina 12:00 10.08.2021 godzina 12:00

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-08-11)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2021-08-26)

Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf ]. (2021-09-09).

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku- Zdroju zaprasza do składania ofert na:
ORGANIZACJĘ MOBILNEJ KAWIARNI W DOMU ZDROJOWYM W BUSKU-ZDROJU

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Mobilna kawiarnia o powierzchni użytkowej 2 m na 3 m w budynku Domu Zdrojowego na okres 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy pdf ] [ pdf ] (2021.06.08).
Warunki konkursu pdf ] [ pdf ] (2021.06.08).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Ogłoszenie nr 561489-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Buskie Samorządowe Centrum Kultury: „Wymiana urządzeń technologii scenicznej Buskiego
Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
SIWZ [ pdf ].
Załącznik nr 1: Wzór umowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2: Formularz oferty [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [ zip ].
Załącznik nr 7: Wykaz dostaw [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 8: Wykaz osób [ pdf ] [ doc ].

Zestawienie ofert [ doc ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Znak: BSCK – OA. 26.16.2016

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro, w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: "Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego".

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: BSCK.OA230.212015
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń do projekcji kinowej 3D zgodnych ze standardami DCI o rozdzielczości 4K.
  • data ogłoszenia: 2015-04-29
  • termin składania ofert: 2015-05-14 do godz. 11:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok.304

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Znak: BSCK – OA. 230.09.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę : plakatów, zaproszeń, biletów, karnetów, katalogów, map i ulotek wg dostarczonych projektów.

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ].
Wzór umowy [ pdf ].

Znak: BSCK-OA.230.07.2015

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do złożenia oferty na usługę kominiarską.

Przedmiotem zamówienia jest: Usługa czyszczenia i sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków zarządzanych, administrowanych i użytkowanych przez BSCK.

Załączniki:
Zaproszenie [pdf]
Formularz ofertowy [pdf]
Wykaz budynków [pdf]
Projekt umowy[pdf]

Znak: BSCK-OA.230.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buskie Samorządowe Centrum Kultury zaprasza do składania ofert cenowych na wydruk: plakatów, afiszów, katalogów, folderów, zaproszeń, karnetów, biletów i materiałów promocyjnych wg dostarczonych projektów.

Załączniki:
- zaproszenie [pdf]
- formularz ofertowy [pdf]

 

04.02.2015 - unieważnienie zapytania ofertowego [pdf]

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: świadczenie usług ochrony fizycznej i mienia podczas imprez organizowanych przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury w roku 2015.

Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. Ofertę należy złożyć w terminie do 21.01.2015 r., godz. 12:00, w siedzibie BSCK pok. Nr 304 lub pocztą elektroniczną na adres -  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
- zaproszenie [pdf]
- formularz ofertowy [pdf]