Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Deklaracja dostępności

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością. Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych, a także podnośniki, wózki, skutery.

„Osoby z niepełnosprawnością potrzebują jeszcze większego dostępu do technologii wspomagających, zwłaszcza zaś do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie uruchomiona dzisiaj wypożyczalnia. Dzięki jej powstaniu osoby z niepełnosprawnością będą miały możliwość wystąpienia o wypożyczenie najnowocześniejszych rozwiązań wspierających i podnoszących niezależność, bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu" -mówi Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pobierz wzór wniosku [ docx ].

Zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. Stan w dniu 01.01.2021 [ pdf ].

Świetlica Baranów [ pdf ].
Świetlica Bilczów [ pdf ].
Świetlica Biniątki [ pdf ].
Świetlica Błoniec [ pdf ].
Świetlica Bronina [ pdf ].
Świetlica Chotelek [ pdf ].
Świetlica Gadawa [ pdf ].
Świetlica Galów [ pdf ].
Świetlica Janina [ pdf ].
Świetlica Kawczyce [ pdf ].
Świetlica Kołaczkowice [ pdf ].
Świetlica Kostki Duże [ pdf ].
Świetlica Kotki [ pdf ].
Świetlica Łagiewniki [ pdf ].
Świetlica Las Winiarski [ pdf ].
Świetlica Mikułowice [ pdf ].
Świetlica Młyny [ pdf ].
Świetlica Nowy Folwark [ pdf ].

Świetlica Oleszki [ pdf ].
Świetlica Olganów [ pdf ].
Świetlica Owczary [ pdf ].
Świetlica Pęczelice [ pdf ].
Świetlica Podgaje [ pdf ].
Świetlica Radzanów [ pdf ].
Świetlica Ruczynów [ pdf ].
Świetlica Skorzów [ pdf ].
Świetlica Skotniki Duże [ pdf ].
Świetlica Skotniki Małe [ pdf ].
Świetlica Wełecz [ pdf ].
Świetlica Widuchowa [ pdf ].
Świetlica Szczaworyż [ pdf ].
Świetlica Zbrodzice [ pdf ].
Świetlica Żerniki Górne [ pdf ].
Świetlica Zwierzyniec [ pdf ].
Wiejski Dom Kultury Szaniec [ pdf ].

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak przy nagraniach wideo informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz dokumentacja wizualna, dokumentacja przetargowa) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Irla-Sztefko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 52 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Miejska
 • Adres: Urząd Miasta i Gminy
  al. Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 370 52 00

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 10
Do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju prowadzą 3 wejścia: od ul. Kopernika (parking wewnętrzny), od ul. Mickiewicza oraz wejście pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Kopernika (strona północna budynku) do którego znajduje się podjazd z poręczą dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Drzwi wejściowe do budynku do których prowadzi podjazd wyposażone są w automatyczny system otwierania drzwi. W automatyczny system otwierania drzwi wyposażone są na każdym piętrze drzwi wejściowe do korytarzy od strony windy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku znajduje się winda. Winda wyposażona jest w przyciski z oznaczeniem w alfabecie Braille`a oraz system głosowy z pełnymi komunikatami głosowymi określającymi kierunek jazdy windy, otwarcie/zamknięcie drzwi, kondygnację na której zatrzymała się winda.
W korytarzu (parter) tuż przy wejściu od strony parkingu samochodowego od ul. Kopernika znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym istnieje możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane w kolorze niebieskim.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodowych znajdujących się przed budynkiem oraz w budynku.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Wersja mobilna serwisu

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiszowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.