Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdania kwartalne

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.1.2024

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 kwietnia 2024 r.


w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za I kwartał 2024 roku [ pdf ].

 

LUTY

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 29 lutego roku 2024 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 29 lutego roku 2024 [ pdf ].

STYCZEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2024 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2024 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.4.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za IV kwartały 2023 roku [ pdf ].

Grudzień

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 [ pdf ].

Listopad

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2023 [ pdf ].

Październik

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2023 [ pdf ].

WRZESIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 [ pdf ].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec III kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału roku 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2023 [ pdf ].

CZERWIEC

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 [ pdf ] [ korekta].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 [ pdf ] [ korekta].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału roku 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2023 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB 3034.2.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za II kwartały 2023 roku [ pdf ].

MAJ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 maja roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 maja roku 2023 [ pdf ].

KWIECIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2023 [ pdf ].

MARZEC

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 [ pdf ].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału roku 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2023 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku [ pdf ].

 

OBWIESZCZENIE NR FB 3034.1.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za I kwartał 2023 roku [ pdf ].

LUTY

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2023 [ pdf ].

STYCZEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2023 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.4.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za IV kwartały 2022 roku [ pdf ].

GRUDZIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 [ pdf ].

LISTOPAD

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2022 [ pdf ].

PAŹDZIERNIK

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2022 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.3.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za III kwartały 2022 roku [ pdf ].

WRZESIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 [ pdf ].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec III kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału roku 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: III kwartał roku 2022 [ pdf ].

SIERPIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 sierpnia roku 2022 [ pdf ].

LIPIEC

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 lipca roku 2022 [ pdf ].

Uchwała Nr 4/2022
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 8 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.3.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za pierwsze półrocze 2022 roku [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.2.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za II kwartały 2022 roku [ pdf ].

CZERWIEC

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 [ pdf ].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 [ pdf ] [ korekta ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału roku 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: II kwartał roku 2022 [ pdf ].

MAJ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 maja roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 maja roku 2022 [ pdf ].

 

KWIECIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 kwietnia roku 2022 [ pdf ].

MARZEC

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 [ pdf ].

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 dotacje KBW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 dotacje ŚUW sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki KBW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-50 wydatki ŚUW sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: I kwartał roku 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec I kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału roku 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku [ pdf ].

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku [ pdf ].

 

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.1.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za I kwartał 2022 roku [ pdf ].

LUTY

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2022 [ pdf ].

STYCZEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia roku 2022 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.3034.8.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 21 stycznia 2022 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Busko – Zdrój za IV kwartały 2021 roku [ pdf ].

GRUDZIEŃ

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 [ pdf ].

LISTOPAD

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2021 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada roku 2021 [ pdf ].

PAŹDZIERNIK

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2021 [ pdf ].

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 października roku 2021 [ pdf ].