Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Koronawirus informacje i zalecenia

Aktualizacja z dnia 08.05.2020 z ZOZ

Dyrektor ZOZ w Busku-Zdroju informuje, że od dnia 11.05.2020 r., przy Oddziale Chorób Zakaźnych w buskim szpitalu uruchomiony zostanie punkt bezpłatnych pobrań materiału w kierunku wykrycia koronawirusa, wyłącznie dla osób objętych kwarantanną.

 1. Punkt pobrań działać będzie przez 7 dni w tygodniu (codziennie od godziny 10:00 do godziny 12:00).
 2. Osoba ubiegająca się o wykonanie testu, ustala telefonicznie godzinę przyjazdu w celu pobrania wymazów. Numer telefonu do Izby Przyjęć: (41) 378 24 01 wew. 335.
 3. Osoba u której ma być zrealizowane badanie przyjeżdża transportem własnym do Izby Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych.
 4. Przed telefonicznym ustaleniem terminu wykonania badania, pacjent musi posiadać decyzję lub inny dokument wydany przez Sanepid, o czasowym zwolnieniu z kwarantanny w celu wykonania badania.
 5. Dokumenty należy podpisywać własnym długopisem.

żródło: szpitalbusko.pl

Komunikat Dyrektora ZOZ w Busku-Zdroju

W związku z zaleceniami Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 maja 2020 r., znak PSZ.VIII.967.61.2020 częściowo wznawia się przyjęcia pacjentów planowych w ZOZ w Busku-Zdroju, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 nadal obowiązują wprowadzone wcześniej zasady bezpieczeństwa tj. telefoniczne ustalenie terminu i godziny wizyty lub przyjęcia do szpitala (nie dotyczy przypadków nagłych), pomiar temperatury przy wejściu do szpitala, wywiad przeprowadzany  z pacjentem, jak również stosowanie środków ochrony osobistej tj. masek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.

Każdorazowo o ilości przyjęć planowych decyduje kierownik komórki organizacyjnej (poradni, oddziału, działu) z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, takich jak zachowanie odpowiedniej odległości, zasad dezynfekcji itp.. Nadal obowiązują teleporady w POZ i NiŚOZ.

UWAGA

W przypadku uzyskania wątpliwego wywiadu epidemiologicznego lub wskazującego na zachorowanie, a także u pacjentów z objawami infekcji, gorączki, kaszlu lub innych objawów zdrowotnych, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu szpitala, kierownik działu/oddziału, lekarz, bądź osoba upoważniona ma prawo odmówić planowego przyjęcia pacjenta, wyznaczając mu inny termin.

Szanowni Państwo!

Na podstawie zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.04.2020 r. wprowadza się dalsze zmiany niektórych zasad bezpieczeństwa mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Busko-Zdrój:

Od dnia 4.05.2020 r.:

 1. dopuszcza się możliwość otwarcia sklepów o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m2, z wyłączeniem przestrzeni rekreacyjnych i spożywania posiłków oraz z limitem odwiedzających, spełniającym zasadę 1 osoby na 15m 2 powierzchni sklepu;
 2. uchyla się zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 3. dopuszcza się możliwość otwarcia hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniem działalności restauracji i przestrzeni rekreacyjnych (baseny, siłownie) na ich terenie;
 4. dopuszcza się możliwość wznowienia działalności bibliotek i muzeów, przy czym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju wznowi swoją działalność zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej www.biblioteka.busko.pl;
 5. dopuszcza się możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej z wyjątkiem gabinetów masażu;
 6. dopuszcza się możliwość otwarcia obiektów infrastruktury sportowej z zastrzeżeniem zachowania zasad ograniczenia liczebności osób, weryfikacji uczestników i systematycznej dezynfekcji urządzeń, przy czym boiska sportowe na terenie gminy Busko-Zdrój, jak również siłownie i place zabaw pozostają nieczynne, do czasu spełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od dnia 6.05.2020 r.:

dopuszcza się wznowienie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach, zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowanymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Władze Gminy Busko-Zdrój, która jest jednym z członków Stawarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP poparły koncepcję "Narodowego Programu Wsparcia Polskich Uzdrowisk" przedstawioną Prezesowi Rady Ministrów 23.04.2020 r.

pełna treść dokumentu

poniżej komunikat Polskiej Agencji Prasowej

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/157824,,koncepcja-narodowego-programu-wsparcia-polskich-uzdrowisk-?fbclid=IwAR2lffEB8a2iKbPoDD9eMxubqHPp8VWLF2I-O3Bi-xIUz1phoUrgKpbEjOA 

Podstawowe wymagania

Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Kolejnym podstawowym wymaganiem jest właściwa higiena rąk. Informacje jak skutecznie myć ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/mycie-r%C4%85k-A4-druk.pdf

Obowiązkowe jest też częste stosowanie środków do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (min. 60%). Informacje jak skutecznie dezynfekować ręce znajdziemy na stronie: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/ulotka-dezynfekcja_ra%cc%a8k.pdf 

Konieczna jest właściwa higiena dróg oddechowych (kasłania, kichania). Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). NIE należy dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W miejscu gdzie produkowana, przechowywana jest żywność, niezbędne jest również częste mycie/dezynfekcja powierzchni roboczych i miejsc często dotykanych takich jak klamki, uchwyty etc.;

Rolnicy, wykonujący prace polowe powinni obserwować swój stan zdrowia i w przypadku wystąpienia symptomów Covid-19 postępować zgodnie z zaleceniami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa
Więcej informacji dotyczących prawidłowych zachowań:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

W nawiązaniu do dużego zainteresowania możliwością prowadzenia handlu na targowisku informujemy, że plac targowy przy ul. Stawowej będzie czynny od dziś we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedzieli w godz. od 6:00 do 12:00.

Wejście główne wyznacza się od ul. Królowej Jadwigi.

Zgodnie z Komunikatem z dnia 20 kwietnia 2020 r. liczba osób przebywających jednocześnie na targowisku równa się wielokrotności czterech osób na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży.

Szanowni Państwo!

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 20.04.2020 r. w sprawie etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 697) wprowadza się zmiany niektórych zasad bezpieczeństwa mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy Busko-Zdrój.

 

 

 

 

W nawiązaniu do dużego zainteresowania możliwością prowadzenia handlu na targowisku informujemy, że plac targowy przy ul. Stawowej będzie czynny w od poniedziałku do soboty od godz. 6:00 do 12:00. Dostępna będzie brama od ul. Królowej Jadwigi.

Handel na targowisku przy ul. Stawowej w Busku – Zdroju w zakresie sprzedaży:

 • artykułów rolniczych i ogrodniczych,
 • artykułów spożywczych,
 • chemii gospodarczej.

Administrator ma prawo regulować liczbę osób przebywających na terenie targowiska.

Podczas pobytu na targowisku wymagane jest stosowanie i przestrzeganie aktualnych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 673) od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, na terenie gminy Busko-Zdrój, nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Obowiązek dotyczy wszystkich osób przebywających w przestrzeni publicznej i miejscach ogólnodostępnych, a w szczególności: na drogach i placach; w budynkach użyteczności publicznej (urzędach, sądach, instytucjach kultury, oświaty, opieki zdrowotnej i społecznej, bankach, dworcach, obiektach sportowych itp.); zakładach pracy; obiektach handlowych lub usługowych; na terenie nieruchomości wspólnych; w środkach transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące wspólnie.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem: