Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wieloletnia prognoza finansowa

Uchwała nr 3/2024
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2024 rok [ pdf ].

 

Uchwała nr 4/2024
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 stycznia 2024 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

 

UCHWAŁA NR LXXI/840/2023
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024 – 2040 [ pdf ].

Uchwała nr 19/2023
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2024 - 2040 [ pdf ].

 

Uchwala nr 18/2023
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 29 listopada 2023 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2024 rok [ pdf ].

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024–2040 [pdf ].

Uchwała nr 3/2023
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 stycznia 2023 roku


w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

UCHWAŁA NR LVI/664/2022
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko -Zdrój na lata 2023-2040 [ pdf ].

Uchwała nr 8/2022
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2023 - 2040 [ pdf ].

Uchwala Nr 6/2022
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 23 listopada 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok [ pdf ].

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023–2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 4/2022
I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 8 września 2022 roku

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022r. [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.301.19.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko – Zdrój za pierwsze półrocze 2022 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 37/2022
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 36/2022
II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 11 lutego 2022 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XLI/484/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko -Zdrój na lata 2022-2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 165/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 163/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2021 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko- Zdrój na lata 2022 - 2040 [ pdf ].

 

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022–2040 [ pdf ].

OBWIESZCZENIE NR FB.301.18.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko – Zdrój za pierwsze półrocze 2021 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 24/2021
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr XXX/335/2020 Rady Miejskiej W Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 [ pdf ]

Uchwała Nr 164/2020 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 165/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021 -2040 [ pdf ].

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021–2040 [ pdf ].

Znak:FB.301.18.2020

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 20 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2020 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 24/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko - Zdrój na 2020 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 23/2020
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 152A/II/2019
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie sprostowania pomyłki zaistniałej w sentencji uchwały Nr 152/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 - 2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 152/II/2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 3 grudnia 2019 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020 - 2040 [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2019 roku [ pdf ].

Uchwala Nr 93/II/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 9/I/2019 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019–2040 [ pdf ]

Uchwała Nr 150/II/2018 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 151/II/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2019 - 2040 [ pdf ].

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ]

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2018 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 94/II/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 12/I/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXVI/490/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 104/II/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2040 Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 171/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

Znak:FB.301.18.2017

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2017 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 2/1/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 19 stycznia 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIV/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko–Zdrój na lata 2017 – 2034 [pdf]

Uchwała Nr 91/II/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2034 Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie 202/2016 z 14.11.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 72/II/2016
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2016 roku [ pdf ].

Znak:FB. 301.20.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2016 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 9/1/2016 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr XIV/168/2015 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2016-2032 [ pdf ].

Uchwała Nr 122/II/2015 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2032 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 166/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Znak:FB. 301.21.2015

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2015 roku [ pdf ].