Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Razem Bezpieczniej

flaga i godlo

RZĄDOWY PROGRAM
OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ
im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024
(edycja 2022 r.)

 

Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój

 

DOFINANSOWANIE: 86 594,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 96 215,86 zł

loga razem bezpieczniej

Dnia 15 grudnia 2022 r. miało miejsce uroczyste spotkanie kończące realizację projektu pod tytułem.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój”, współfinansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.). W spotkaniu udział wzięli uczniowie ośmiu publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój wraz z rodzicami oraz Dyrektorami Szkół. Spotkanie swoją obecnością uświetnili Wojewoda Świętokrzyski - Zbigniew Koniusz oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju - nadkomisarz Artur Pietras. Zebranych powitał Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora.

Uroczyste spotkanie kończące realizację projektu pod tytułem.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” 

Burmistrz podsumował również realizację projektu, w ramach którego:

 • rozbudowano system monitoring w Gminie Busko-Zdrój o 6 kamer w 3 ważnych i uczęszczanych punktach miasta, tj. na skrzyżowaniu Galeria Zielona i ul. Batorego, na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Grotta oraz przy ul. Rokosza;
 • ponad 400 uczniów klas VIII wzięło udział w warsztatach z pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • wszyscy uczniowie publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój mieli okazję wzięcia udziału w pogadankach na temat bezpieczeństwa;
 • zostało rozdanych 2370 sztuk odblasków dla każdego ucznia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia ich widoczności zwłaszcza na drogach;
 • każda ze szkół otrzymała torby medyczne z wyposażeniem, aby uczniowie w razie konieczności mogli z niej skorzystać.
 • wyłonieni zostali laureaci Konkursu „Bezpieczni w przestrzeni publicznej”, którym przyznano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

 BEZPIECZNIEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ BUSKA-ZDROJU BEZPIECZNIEJ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ BUSKA-ZDROJU

W grudniu 2022 r. w ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.) zakończono rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Busku-Zdroju o 6 nowych kamer. Montaż monitoringu zaplanowano w trzech punktach na obszarze miejskim Gminy Busko-Zdrój, uczęszczanych przez mieszkańców i gości.

Jest bezpieczniej:

 • na skrzyżowaniu Galeria Zielona - ul. Batorego, zamontowano 1 kamerę;
 • na skrzyżowaniu ulic Partyzantów – Grotta, zamontowano 4 sztuki kamer: 3 standardowe kamery użytkowe oraz 1 specjalistyczną z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
 • przy ul. Rokosza, zamontowano 1 kamerę.

W grudniu 2022 r. został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny „Bezpieczni w przestrzeni publicznej”, zrealizowany w ramach projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.).

Udział w konkursie był dobrowolny i wzięli w nim udział uczniowie w każdej z 8 publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój. Dla uczniów klas I-III, był to konkurs plastyczny, natomiast dla uczniów IV-VII konkurs plastyczny w formie plakatu. Spośród złożonych prac Komisja powołana w każdej szkole, w skład której wchodzili Dyrektor i Wychowawcy klas uczniów biorących udział w Konkursie wyłoniła Zwycięzców i przyznała nagrody.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju:

 • Fabian Grochowina - I miejsce w klasach I - III;
 • Dawid Sobczyk - I miejsce w klasach IV - VII;
 • Dominika Domagała - Wyróżnienie.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Busku-Zdroju:

 • Izabela Łata - I miejsce w klasach IV - VII;
 • Laura Brużewicz - I miejsce w klasach IV - VII;
 • Maja Stawarz - Wyróżnienie.

Torby medyczne w Buskich Podstawówkach Torby medyczne w Buskich Podstawówkach Torby medyczne w Buskich Podstawówkach

W ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.) każda z 8 publicznych szkół podstawowych w Gminie Busko-Zdrój została zaopatrzona w torby medyczne z bogatym wyposażeniem.

W terminie od 05 do 09 grudnia w każdej ze szkół podstawowych na obszarze Gminy Busko-Zdrój realizowane były warsztaty „Bezpieczni w przestrzeni publicznej” z pierwszej pomocy w ramach projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.). W warsztatach wzięło udział ponad 400 uczniów z klas VIII. Celem warsztatów było zaznajomienie uczniów z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie zdobyli wiedzę z zakresu: użytkowania podstawowego sprzętu medycznego a także efektywnych zasad wzywania pomocy, zachowania się na miejscu zdarzenia, postępowania w przypadku zatrzymania krążenia, postępowania w przypadku urazów części ciała, postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku schorzeń. Warsztaty umożliwiły ćwiczenia praktyczne w tym z wykorzystaniem fantomów. Każda szkoła otrzymała certyfikat przeprowadzenia w niej warsztatów.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Busku-Zdroju

BĄDŹ WIDOCZNY - NOŚ ODBLASKI! BĄDŹ WIDOCZNY - NOŚ ODBLASKI! BĄDŹ WIDOCZNY - NOŚ ODBLASKI!

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. w 112 klasach wszystkich publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Busko-Zdrój Wychowawcy klas przeprowadzili krótkie pogadanki dotyczące zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz prawidłowego zachowania się na drodze. Pogadanki odbyły się w ramach realizacji projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” finansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.). Pogadanki te zostały poprowadzone według Planu skonsultowanego i zaopiniowanego pozytywnie przez Komendę Powiatową Policji w Busku-Zdroju.

loga razem bezpieczniej

Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do realizacji projektu pt. „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój”, współfinansowanego z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022). Na ten cel za pośrednictwem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego udało się pozyskać 89 742,00 zł. Jest to jeden z dziewięciu projektów które otrzymały dofinansowanie na terenie województwa świętokrzyskiego w tej edycji.

Staraniem Burmistrza Waldemara Sikory oraz przy wsparciu i zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli i pracowników publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój, ale również Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju, Komendy Straży Miejskiej w Busku-Zdroju zaplanowano na przełomie od końca października do połowy grudnia 2022 r. szereg działań na rzecz mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, tj. uczniów klas podstawowych.

Projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój" - działania dla uczniów SP z Gminy Busko-Zdrój

razem bezpieczniej

 

Pieniądze na poprawę bezpieczeństwaGmina Busko-Zdrój pozyskała dofinasowanie na realizację we wszystkich gminnych, publicznych szkołach podstawowych projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2022 r.).

Dnia 18 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Arturem Tokarzem podpisali w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Porozumienie dotyczące dofinansowania projektu. Wzięli również udział w konferencji prasowej z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz włodarzy miast i gmin wraz ze skarbnikami jednostek.

– To kolejna edycja programu bardzo dobrze rozumianego i odbieranego, otwartego zarówno dla samorządów, jak i organizacji pozarządowych. Dotychczas do województwa świętokrzyskiego wpłynęło w jego ramach ponad 3 miliony złotych. Program ma na celu podniesienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa – powiedział wojewoda podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim. – Jeżeli rząd przeznaczył w tym roku na „Razem bezpieczniej” 12 milionów, a my bierzemy z tego niemal milion – to świadczy o jednym: potrafimy dobrze składać wnioski i dobrze identyfikować potrzeby – podkreślił Zbigniew Koniusz.