Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Z uwagi na fakt, że na 22 zgłoszone projekty do budżetu obywatelskiego 17 nie spełniło wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój, natomiast 5 uzyskało negatywną ocenę podczas weryfikacji merytorycznej, żaden projekt nie zostaje poddany głosowaniu.

Lista projektów które uzyskały negatywna ocenę podczas weryfikacji merytorycznej budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Lista projektów nie spełniających wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Budżet obywatelski 2020

UCHWAŁA NR XIII/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznychbudżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój [ pdf ].

Zarządzenia Nr 41/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 11.02.2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 38/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 07.02.2020 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok [ pdf ].

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach 17 – 21 września 2018 roku przeprowadzono głosowanie na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Łącznie zostało oddanych 3143 głosów, w tym: 216 drogą tradycyjną i 2927 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 2657

Nieważnych głosów było 486

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 18
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 24
 • głosy oddane przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Busko-Zdrój – 292
 • głosy odrzucone z powodu próby obejścia zabezpieczeń systemu teleinformatycznego służącego do przeprowadzenia głosowania - 152

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 17.09.2018 do 21.09.2018)

Zarządzenie Nr 152/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2019 rok [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic. 30.08.2018r. Grupa mieszkańców
2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa 31.08.2018r. Sołtys i Rada Sołecka Owczar
4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2018r. OSP w Mikułowicach
5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec 31.08.2018r. Grupa mieszkańców
8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach 31.08.2018r. Stowarzyszenie dla szkoły

Busko-Zdrój, dn. 14.09.2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA UWAGI
1. Zmiana systemu grzewczego w świetlicach wiejskich w Skotnikach Małych i Pęczelicach polegająca na wymianie pieców węglowych na kotły opalane gazem płynnym – propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynkach świetlic. 30.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
2. Uspokojenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Boh. Westerplatte z ulicą Armii Krajowej w Busku-Zdroju, polegające na budowie skrzyżowania z wyniesioną powierzchnią 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
3. Budowa chodnika wraz z poszerzeniem drogi nr 889/2 w Owczarach, ul. Świerkowa 31.08.2018r. Sołtys i Rada Sołecka Owczar Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
4. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2018r. OSP w Mikułowicach Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział OA.
5. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Ruczynowie 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
6. Remont przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w Wełczu i utwardzenie placu przy tej świetlicy 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
7. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Galów, Kameduły, Zwierzyniec, Szaniec 31.08.2018r. Grupa mieszkańców Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział GKNŚR.
8. Zagospodarowanie terenu przy społecznej szkole podstawowej w Słabkowicach 31.08.2018r. Stowarzyszenie dla szkoły Wniosek spełnia wymagania formalne.
Wniosek został przekazany do zaopiniowania przez Wydział RSID.
9. Remont ogrodzenie zewnętrznego na terenie ogródków działkowych „Niezapominajka” w Busku-Zdroju 31.08.2018r. PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Niezapominajka” Wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
Brak odpisu z KRS.

Busko-Zdrój, dn. 05.09.2018 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

BUDZET OBYWATELSKI 2019

Zarządzenie Nr 132/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Zarządzenie Nr 134/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2018 rok.

Łącznie zostało oddanych 10732 głosów, w tym: 9385 drogą tradycyjną i 1347 drogą elektroniczną.

Głosów ważnych było 9085
Nieważnych głosów było 1647

Powody unieważnienia głosów to:

 • błędnie wypełnione karty – 615
 • głosy unieważnione z powodu głosowania więcej niż jeden raz – 1032

Wyniki głosowania na poszczególne zadania:

 1. Budowa siłowni zewnętrznej w Skotnikach Dużych – 393 głosy.
 2. Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.
 3. Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
 4. Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Generała Władysława Sikorskiego w Busku-Zdroju – 361 głosów.
 5. Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
 6. Budowa boiska i siłowni zewnętrznej w Młynach – 932 głosy.
 7. Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
 8. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Zbludowicach, ul. Owczarska, ul. Leśna, ul. Świętokrzyska – 686 głosów.
 9. Zakup i montaż defibrylatora AED ratującego życie, ul. Mickiewicza 10, Busko-Zdrój – 51 głosów.
 10. Budowa siłowni zewnętrznej w Słabkowicach – 331 głosów.
 11. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.

W związku z powyższym do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostały zakwalifikowane niżej wymienione projekty:

 1. Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła – 1697 głosów.
 2. Remont, przebudowa wnętrza Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych – 1304 głosy.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Widuchowej – 1292 głosy.
 4. Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju – 1073 głosy.
 5. Budowa sceny letniej w Siesławicach – teren rekreacyjny Karabosy – 965 głosów.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].