Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Busko-Zdrój, 20.11.2023r.

OA.0051.96.23.2023 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój głosowanie na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok. W dniach 11 października do 10 listopada 2023 roku przeprowadzono głosowanie na 12 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 131/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie unieważnienia głosowania internetowego oraz zmiany harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko – Zdrój na 2024 rok [ pdf ].

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

 • poprzez bezpośrednie głosowanie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku – Zdroju ul. Mickiewicza 10 pokój nr 3 w dniach 11.10 – 25.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 7:00 – 15:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
 • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

 • głos oddano na więcej niż 1 projekt
 • głos oddano na innej karcie niż niniejszy wzór
 • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty
 • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL lub dane są nieczytelne bądź błędne
 • karta do głosowania nie została podpisana
 • karta nie posiada pieczęci gminy

ZARZĄDZENIE NR 123/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 9 października 2023 r.

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko – Zdrój na 2024 rok [ pdf ].

Lp. NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania Widuchowa 30.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP w Widuchowej

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki Łagiewniki 31.08.2023r. Sołtys i Rada Sołecka
3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach Owczary 31.08.2023r. Grupa mieszkańców
4. W trosce o bezpieczeństwo- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach Mikułowice 31.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP w Mikułowicach

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach /wymiana pokrycia dachowego,  malowanie ścian oraz doposażenie budynku Zbludowice 31.08.2023r. Grupa mieszkańców
6.

Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych /zakup oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie

 ZPO w Szańcu

Szaniec 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju Busko-Zdrój 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397 Oleszki 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną Skotniki Małe 01.09.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Skotniki Małe

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) wykonanie ogrodzenia od strony północnej i zachodniej, wykonanie altany wraz z utwardzeniem z kostki oraz elementów małej architektury (ławki, stoły) Kotki 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra Krzyżanowskiego„Wilka” w Busku-Zdroju Busko-Zdrój 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie /zakup defibrylatorów do obiektów gminnych Busko-Zdrój 01.09.2023 Grupa mieszkańców

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania 30.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

Ochotnicza Straż Pożarna   w Widuchowej

Osoba do kontaktu:

Marcin Bednarski

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki 31.08.2023r.

Sołtys i Rada Sołecka

Osoba do kontaktu:

Dorota Paluch

3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Mateusz Plisak

4. W trosce o bezpieczeństwo- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2023r.

Organizacja pozarządowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowicach

Osoba do kontaktu:

Bartosz Lasia

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Rafał Paradziej

6. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Załęcki

7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Wioletta Wilk

8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Danuta Prędka

9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej, oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną 01.09.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Skotniki Małe

Osoba do kontaktu:

Dawid Piwowarczyk

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Andrzej Duszyński

11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra  Krzyżanowskiego„Wilka” w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Piotr Patrzałek

12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Tomasz Sekułowicz

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski

Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok [ doc ].

Busko-Zdrój, 31.10.2022r.

OA.0051.153.27.2022 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

W dniach 11-25 października 2022 roku przeprowadzono głosowanie na 10 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

 

Przedmiotem głosowania były projekty:

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej          w Zbludowicach

Zbludowice

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

 

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

 • Poprzez bezpośrednie głosowanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Boczna 7, pokój nr 1 w dniach 11.10 - 25.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 16:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
 • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

 • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
 • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
 • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
 • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
 • karta do głosowania nie została podpisana.