Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI
PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

29.08.2022r

Organizacja pozarządowa:

OSP Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

31.08.2022r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach

Zbludowice

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Powszechnie dostępne zajęcia nurkowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój

25.08.2021r.

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Wszelkich Możliwości z siedzibą w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XXXV/422/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Zagospodarowanie działki przy budynku gminnym (świetlica / remiza OSP) w miejscowości Kotki. Budowa altany, rozpoczęcie realizacji boiska sportowego do gry w kosza i siatkę.

02.09.2022r.

Sołtys i Rada Sołecka

Sołectwa Kotki

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski

OA.0051.153.23.2021

 Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

 

W kategorii projektów dużych:

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość
projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła,  ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

79.830,69

552

2.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju

80.000,00

498

3.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

79.919,11

489

 

 W kategorii projektów małych:

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami

Biniątki

29.999,70

146

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

OA.0051.153.22.2021                                                                       

Busko-Zdrój, 29.10.2021r.

 PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok.

           

W dniach 08-22 października 2021 roku przeprowadzono głosowanie na 8 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Przedmiotem głosowania były projekty:

 

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI
 PROJEKTU

1.

Bo życie jest tylko jedno – zakup defibrylatorów

Teren miasta
Busko-Zdrój

2.

W trosce o bezpieczeństwo – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

3.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Teren szkolny 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
w Busku-Zdroju

4.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami.

Biniątki

5.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła, ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

6.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

7.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego dr. powiatowej nr ewid. dz. 443 w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój (dawna droga wojewódzka nr 973). Zabudowa 12 szt. żerdzi wirowych typu E-10,5m wraz z oprawami typu LED.

Droga gminna
w miejscowości Radzanów

8.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa Zbludowice - Owczary

Droga powiatowa
Zbludowice - Owczary

Głosowanie miało charakter powszechny i odbyło się poprzez głosowanie osobiste w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz poprzez internetowe oddanie głosu na wybrany projekt.

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • Poprzez bezpośrednie głosowanie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 3 w dniach 08.10 - 22.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 17:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
  • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

  • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
  • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
  • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
  • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
  • karta do głosowania nie została podpisana.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI

PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Bo życie jest tylko jedno – zakup defibrylatorów

Teren miasta Busko-Zdrój

26.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”

2.

W trosce o bezpieczeństwo – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

26.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: OSP Mikułowice

3.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Teren szkolny

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

4.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami.

Biniątki

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

5.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła, ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

27.08.2021 r.

Grupa mieszkańców

6.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

7.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego dr. powiatowej nr ewid. dz. 443 w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój (dawna droga wojewódzka nr 973). Zabudowa 12 szt. żerdzi wirowych typu E-10,5m wraz z oprawami typu LED.

Droga gminna w miejscowości Radzanów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

8.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa – Zbludowice Owczary

Droga powiatowa Zbludowice - Owczary

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Wymiana ogrodzenia oraz wyposażenia szatni w budynku strażnicy OSP Widuchowa

25.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: OSP Widuchowa

2.

Zalew Radzanów – relaks i wypoczynek. Zakup rowerków wodnych oraz kajaków na Zalew w Radzanowie

27.08.2021r

Grupa mieszkańców

3.

Rekreacja i edukacja – interaktywna ścieżka edukacyjna na Zalewie Radzanów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych polegająca na wymianie pieców węglowych na kocioł opalany gazem płynnym propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z remontem pomieszczeń kuchni.

26.08.2021r.

Sołtys i Rada Sołecka

Skotniki Małe

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].