Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania 30.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

Ochotnicza Straż Pożarna   w Widuchowej

Osoba do kontaktu:

Marcin Bednarski

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki 31.08.2023r.

Sołtys i Rada Sołecka

Osoba do kontaktu:

Dorota Paluch

3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Mateusz Plisak

4. W trosce o bezpieczeństwo- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2023r.

Organizacja pozarządowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowicach

Osoba do kontaktu:

Bartosz Lasia

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Rafał Paradziej

6. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Załęcki

7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Wioletta Wilk

8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Danuta Prędka

9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej, oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną 01.09.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Skotniki Małe

Osoba do kontaktu:

Dawid Piwowarczyk

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Andrzej Duszyński

11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra  Krzyżanowskiego„Wilka” w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Piotr Patrzałek

12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Tomasz Sekułowicz

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski

Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok [ doc ].

Busko-Zdrój, 31.10.2022r.

OA.0051.153.27.2022 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

W dniach 11-25 października 2022 roku przeprowadzono głosowanie na 10 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

 

Przedmiotem głosowania były projekty:

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej          w Zbludowicach

Zbludowice

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

 

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • Poprzez bezpośrednie głosowanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Boczna 7, pokój nr 1 w dniach 11.10 - 25.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 16:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
  • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

  • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
  • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
  • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
  • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
  • karta do głosowania nie została podpisana.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI
PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

29.08.2022r

Organizacja pozarządowa:

OSP Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

31.08.2022r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach

Zbludowice

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Powszechnie dostępne zajęcia nurkowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój

25.08.2021r.

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Wszelkich Możliwości z siedzibą w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XXXV/422/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Zagospodarowanie działki przy budynku gminnym (świetlica / remiza OSP) w miejscowości Kotki. Budowa altany, rozpoczęcie realizacji boiska sportowego do gry w kosza i siatkę.

02.09.2022r.

Sołtys i Rada Sołecka

Sołectwa Kotki

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski

OA.0051.153.23.2021

 Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok.

 

W kategorii projektów dużych:

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość
projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła,  ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

79.830,69

552

2.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju

80.000,00

498

3.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

79.919,11

489

 

 W kategorii projektów małych:

Lp.

Nazwa projektu

Miejsce realizacji

Wartość projektu (zł)

Ilość
głosów

1.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami

Biniątki

29.999,70

146

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].