Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

W kategorii projektów dużych:

 1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda

W kategorii projektów małych:

 1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku
 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 15 października 2020 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach od 25 września do 8 października 2020 r. przeprowadzono głosowanie na 9 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa.
 2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.
 4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec.
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach.
 6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 7. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku.
 8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach.
 9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach.

budzet obywatelski 2021

 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 25.09.2020 do 08.10.2020)

Zarządzenie Nr 191/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Lista projektów wraz z opisem

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCAOPIS PROJEKTU
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa 27.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Młyny pdf
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Dobrowody pdf
4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 28.08.2020r. Organizacja: OSP w Mikułowicach pdf
6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
7. By sport wybrzmiewał pełna mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Zbrodzice pdf
9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Mikułowice pdf

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów nie spełniających wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój

 

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Remont kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 21.08.2020r. Grupa mieszkańców
2. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Ruczynowie 27.08.2020r. Grupa mieszkańców
3. Doposażenie placu zabaw w Oleszkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
4. Zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
5. Rozbudowa Skateparku przy ulicy Kusocińskiego 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
6. Rozbudowa, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz altany w Biniątkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
7. Zakup 10 kajaków z przyczepą do ich przewożenia oraz 4 sztuk rowerów wodnych na potrzeby Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Modernizacja istniejącego mola poprzez wymianę stolarki drewnianej oraz poprawa boiska do piłki siatkowej 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
8. Remont ogrodzenia w rodzinnym ogrodzie działkowym Niezapominajka w Busku-Zdroju – Sektor B od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Szanieckiej – Dz. Nr 23 28.08.2020r. Organizacja:
Polski Związek Działkowców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ścieżce rowerowej, w ciągu ulicy Langiewicza, poprzez budowę progów zwalniających 28.08.2020 r. Grupa mieszkańców

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Budżet obywatelski 2021

Zarządzenie Nr 191/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XIII/153/2019
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznychbudżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie Nr 167/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 12.08.2020 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok [ doc ].

Zarządzenia Nr 168/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 13.08.2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok [ pdf ].

Z uwagi na fakt, że na 22 zgłoszone projekty do budżetu obywatelskiego 17 nie spełniło wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój, natomiast 5 uzyskało negatywną ocenę podczas weryfikacji merytorycznej, żaden projekt nie zostaje poddany głosowaniu.

Lista projektów które uzyskały negatywna ocenę podczas weryfikacji merytorycznej budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Lista projektów nie spełniających wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].