Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Lp. NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania Widuchowa 30.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP w Widuchowej

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki Łagiewniki 31.08.2023r. Sołtys i Rada Sołecka
3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach Owczary 31.08.2023r. Grupa mieszkańców
4. W trosce o bezpieczeństwo- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach Mikułowice 31.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP w Mikułowicach

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach /wymiana pokrycia dachowego,  malowanie ścian oraz doposażenie budynku Zbludowice 31.08.2023r. Grupa mieszkańców
6.

Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych /zakup oraz montaż urządzeń do ćwiczeń na terenie

 ZPO w Szańcu

Szaniec 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju Busko-Zdrój 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397 Oleszki 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną Skotniki Małe 01.09.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Skotniki Małe

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) wykonanie ogrodzenia od strony północnej i zachodniej, wykonanie altany wraz z utwardzeniem z kostki oraz elementów małej architektury (ławki, stoły) Kotki 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra Krzyżanowskiego„Wilka” w Busku-Zdroju Busko-Zdrój 01.09.2023r. Grupa mieszkańców
12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie /zakup defibrylatorów do obiektów gminnych Busko-Zdrój 01.09.2023 Grupa mieszkańców

ZARZĄDZENIE NR 109/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok [ pdf ].

LP NAZWA PROJEKTU DATA WPŁYWU WNIOSKODAWCA
1. Zwiększenie potencjału bojowego OSP wraz z rozwojem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Widuchowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz umundurowania 30.08.2023r.

Organizacja pozarządowa:

Ochotnicza Straż Pożarna   w Widuchowej

Osoba do kontaktu:

Marcin Bednarski

2. Zadaszenie nad placem mieszczącym się za budynkiem świetlicy, przed altaną plenerową, na którym odbywają się imprezy kulturalne i zabawy dla dzieci organizowane dla mieszkańców wsi Łagiewniki 31.08.2023r.

Sołtys i Rada Sołecka

Osoba do kontaktu:

Dorota Paluch

3. Wymiana bramy garażowej z napędem elektrycznym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Owczarach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Mateusz Plisak

4. W trosce o bezpieczeństwo- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 31.08.2023r.

Organizacja pozarządowa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikułowicach

Osoba do kontaktu:

Bartosz Lasia

5. Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 31.08.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Rafał Paradziej

6. Poprawa warunków do uprawiania sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców.

Osoba do kontaktu:

Grzegorz Załęcki

7. Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej przy bramie wjazdowej do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Wioletta Wilk

8. Remont drogi gminnej w Oleszkach, droga nr 397 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Danuta Prędka

9. Modernizacja systemu ogrzewania Świetlicy Wiejskiej, oraz Strażnicy OSP w Skotnikach Małych. Montaż pompy ciepła powietrze-powietrze, wraz z instalacją fotowoltaiczną 01.09.2023r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Skotniki Małe

Osoba do kontaktu:

Dawid Piwowarczyk

10. Świetlica przyjazna mieszkańcom-zagospodarowanie placu przy budynku OSP (Kotki) 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Andrzej Duszyński

11. Poprawa bezpieczeństwa uczniów i estetyki szkoły poprzez wymianę wykładzin na korytarzach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 im. Płk Aleksandra  Krzyżanowskiego„Wilka” w Busku-Zdroju 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Piotr Patrzałek

12. Buska Młodzież-Razem Ratujemy Życie 01.09.2023r.

Grupa mieszkańców:

Osoba do kontaktu:

Tomasz Sekułowicz

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski

Formularz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok [ doc ].

Busko-Zdrój, 31.10.2022r.

OA.0051.153.27.2022 

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA

przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój
na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok.

W dniach 11-25 października 2022 roku przeprowadzono głosowanie na 10 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

 

Przedmiotem głosowania były projekty:

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej          w Zbludowicach

Zbludowice

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

 

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

  • Poprzez bezpośrednie głosowanie w budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Boczna 7, pokój nr 1 w dniach 11.10 - 25.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 16:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
  • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

  • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
  • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
  • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
  • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
  • karta do głosowania nie została podpisana.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI
PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

W trosce o bezpieczeństwo – zakup aparatów ochrony układu oddechowego oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

29.08.2022r

Organizacja pozarządowa:

OSP Mikułowice

2.

Wymiana ogrodzenia przy budynku strażnicy OSP Widuchowa

Widuchowa

31.08.2022r.

Organizacja pozarządowa:

OSP Widuchowa

3.

Montaż piłkochwytu wokół boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

4.

Remont pomieszczeń w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach

Zbludowice

01.09.2022r.

Grupa mieszkańców

5.

Przebudowa drogi gminnej nr 1001 w Szańcu ul. Zaogrodzie

Szaniec

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

6.

Na ratunek życia – zakup defibrylatorów

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

7.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Owczarach

Owczary

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

8.

Remont drogi gminnej w Oleszkach – droga nr 406

Oleszki

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

9.

Kultura w Plenerze – poprawa funkcjonalności Buskiego Samorządowego Centrum Kultury poprzez zakup wyposażenia ułatwiającego organizację plenerowych wydarzeń kulturalnych

Teren gminy Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

10.

Strefa aktywnego maluszka – doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie nowego Parku Zdrojowego o zestaw zabawowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Busko-Zdrój

Busko-Zdrój

02.09.2022r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Powszechnie dostępne zajęcia nurkowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój

25.08.2021r.

Organizacja pozarządowa:

Fundacja Wszelkich Możliwości z siedzibą w Busku-Zdroju

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XXXV/422/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Zagospodarowanie działki przy budynku gminnym (świetlica / remiza OSP) w miejscowości Kotki. Budowa altany, rozpoczęcie realizacji boiska sportowego do gry w kosza i siatkę.

02.09.2022r.

Sołtys i Rada Sołecka

Sołectwa Kotki

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

budzet obywatelski