Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet obywatelski

Zastanawiasz się nad sposobem głosowania?

Masz do wyboru jedną z dwóch opcji:

 • Poprzez bezpośrednie głosowanie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 3 w dniach 08.10 - 22.10 br. w poniedziałek w godz. 8:00 - 17:00, wtorek - piątek w godz. 7:00 - 17:00 - przez osobiste włożenie karty do głosowania do urny, za okazaniem ważnego dokumentu, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość głosującego
 • Poprzez oddanie głosu na stronie internetowej Urzędu - GŁOSOWANIE INTERNETOWE,

Kiedy twój głos będzie nieważny (głosowanie papierowe):

 • głos oddano na więcej niż 1 projekt,
 • głos oddano na innej karcie niż karta wydana w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju,
 • mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu na projekty,
 • brak na karcie imienia i nazwiska, numeru PESEL, wyboru projektu lub dane są nieczytelne bądź błędne,
 • karta do głosowania nie została podpisana.

Lp.

NAZWA PROJEKTU

MIEJSCE REALIZACJI

PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Bo życie jest tylko jedno – zakup defibrylatorów

Teren miasta Busko-Zdrój

26.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”

2.

W trosce o bezpieczeństwo – Zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach

Mikułowice

26.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: OSP Mikułowice

3.

Rewitalizacja placu szkolnego pomiędzy budynkiem B i C wraz z wyjściem i schodami na plac – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju

Teren szkolny

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

4.

Doposażenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenia. Zakup i montaż altany wraz ze stołem i ławkami.

Biniątki

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

5.

Remont dróg gminnych w Szańcu: ul. Gipsowa, ul. Rajska, ul. Ścisła, ul. Korkowa, dr. nr 1198, dr. nr 1278, dr. nr 1255

Szaniec

27.08.2021 r.

Grupa mieszkańców

6.

Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów

Galów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

7.

Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego dr. powiatowej nr ewid. dz. 443 w miejscowości Radzanów Gmina Busko-Zdrój (dawna droga wojewódzka nr 973). Zabudowa 12 szt. żerdzi wirowych typu E-10,5m wraz z oprawami typu LED.

Droga gminna w miejscowości Radzanów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

8.

Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Piaskowa – Zbludowice Owczary

Droga powiatowa Zbludowice - Owczary

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Wymiana ogrodzenia oraz wyposażenia szatni w budynku strażnicy OSP Widuchowa

25.08.2021r.

Organizacja pozarządowa: OSP Widuchowa

2.

Zalew Radzanów – relaks i wypoczynek. Zakup rowerków wodnych oraz kajaków na Zalew w Radzanowie

27.08.2021r

Grupa mieszkańców

3.

Rekreacja i edukacja – interaktywna ścieżka edukacyjna na Zalewie Radzanów

27.08.2021r.

Grupa mieszkańców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lp.

NAZWA PROJEKTU

DATA WPŁYWU

WNIOSKODAWCA

1.

Zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych polegająca na wymianie pieców węglowych na kocioł opalany gazem płynnym propan oraz montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z remontem pomieszczeń kuchni.

26.08.2021r.

Sołtys i Rada Sołecka

Skotniki Małe

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Budżet obywatelski 2022

 

Zarządzenie Nr 188/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 5 października 2021 roku 

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 171/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 6 września 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. oceny projektów oraz zatwierdzenia projektów wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 159/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

w sprawie powołania komisji ds. analizy formalnej zgłoszonych projektów oraz przeprowadzenia, ustalenia i ogłoszenia wyników głosowania na zgłoszone projekty poddane głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 153/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 13 sierpnia 2021 roku

w sprawie określenia harmonogramu czynności oraz wysokości kwoty wydatków Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXV/422/2021
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój [ pdf ].

W kategorii projektów dużych:

 1. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda

W kategorii projektów małych:

 1. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój
 2. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku
 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 15 października 2020 r.

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWANIA
na projekty zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok przeprowadzonego na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

W dniach od 25 września do 8 października 2020 r. przeprowadzono głosowanie na 9 projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Przedmiotem głosowania były projekty:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa.
 2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny.
 3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda.
 4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec.
 5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach.
 6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 7. By sport wybrzmiewał pełną mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku.
 8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach.
 9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach.

budzet obywatelski 2021

 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 25.09.2020 do 08.10.2020)

Zarządzenie Nr 191/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Lista projektów wraz z opisem

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCAOPIS PROJEKTU
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa 27.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Młyny pdf
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Dobrowody pdf
4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 28.08.2020r. Organizacja: OSP w Mikułowicach pdf
6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
7. By sport wybrzmiewał pełna mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku 28.08.2020r. Grupa mieszkańców pdf
8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Zbrodzice pdf
9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Mikułowice pdf

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów nie spełniających wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój

 

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Remont kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 21.08.2020r. Grupa mieszkańców
2. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Ruczynowie 27.08.2020r. Grupa mieszkańców
3. Doposażenie placu zabaw w Oleszkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
4. Zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
5. Rozbudowa Skateparku przy ulicy Kusocińskiego 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
6. Rozbudowa, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz altany w Biniątkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
7. Zakup 10 kajaków z przyczepą do ich przewożenia oraz 4 sztuk rowerów wodnych na potrzeby Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Modernizacja istniejącego mola poprzez wymianę stolarki drewnianej oraz poprawa boiska do piłki siatkowej 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
8. Remont ogrodzenia w rodzinnym ogrodzie działkowym Niezapominajka w Busku-Zdroju – Sektor B od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Szanieckiej – Dz. Nr 23 28.08.2020r. Organizacja:
Polski Związek Działkowców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].