Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Strategia 2015-2025

W 2020 roku został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w oparciu o przyjęte w dokumencie tym wskaźniki w odniesieniu do poszczególnych celów.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów objęto okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. Efektem pracy jest Raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za lata 2015-2025.

Załącznik nr 1: Raport z monitoringu realizacji Strategii za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Załącznik nr 2: Szczegółowe zestawienie wartości wskaźników monitoringu za okres 2015 - 2019 r.

W roku 2018 został przeprowadzony monitoring Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025, w oparciu o przyjęte w tym dokumencie wskaźniki – w odniesieniu do poszczególnych celów Strategii.

Monitoringiem, którego zadaniem było zbadanie i ocena sposobu oraz efektywności dążenia do osiągnięcia założonych celów, objęto okres od 1-01-2015 do 31-12-2017 r.

W załączeniu: Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój za lata 2015-2017.

UCHWAŁA NR XXII/300/2016
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015 – 2025 [ pdf ].

UCHWAŁA NR III/25/2014
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 [ pdf ].

Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój
ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych
Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko – Zdrój na lata 2015-2025

Konsultacje społeczne prowadzone będą od dnia 24 września do dnia 14 października 2014 roku. Projekt Strategii udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój w zakładce Strategie i Programy Gminy (Strategia 2015-2025).

W ramach konsultacji społecznych 3 października 2014 roku odbędą się warsztaty, na które zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można:

 1. pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Busko – Zdrój (pokój nr 3 na parterze Magistratu) ul. Mickiewicza 10,
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule e-maila „konsultacje społeczne – Projekt Strategii",
 3. przesłać pocztą na adres:
  Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (RSID)
  Urząd Miasta i Gminy Busko – Zdrój
  ul. Mickiewicza 10
  28-100 Busko – Zdrój
  z dopiskiem „konsultacje społeczne – Projekt Strategii".

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 14 października 2014 roku włącznie. Uwagi i wnioski przesłane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (RSID) pod numerem telefonu 41 370 52 23.

Pliki do pobrania
1. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko – Zdrój na lata 2015 – 2025 (Projekt 1.0).
2. Formularz Zgłaszania Uwag.
3. Prezentacja strategii.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Busko – Zdrój

Ogłoszenie

Busko przystąpiło do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025"

Gmina Busko-Zdrój przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025", dokumentu w którym określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ to ona będzie stanowiła formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zadania zaplanowane w ramach tego scenariusza przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Istotą prac nad dokumentem jest określenie kierunków rozwoju Gminy oraz celów zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności, a także przygotowanie zarysów zadań do realizacji, umożliwiających osiągnięcie zakładanych celów.

Dlatego też, Urząd Miasta i Gminy, zwraca się z apelem o aktywne wzięcie udziału w pracach nad dokumentem i wypełnienie kwestionariuszy przygotowanych specjalnie ankiet.

W formie papierowej kwestionariusze dostępne wkrótce będą w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 3 na parterze magistratu oraz w Centrum Informacji Turystycznej, hol BSCK, al. Mickiewicza 22.

ANKIETA UWARUNKOWAŃ, POTRZEB I KIERUNKÓW ROZWOJU
MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ [ docx ].

Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój
- kierowana do kuracjuszy i turystów Uzdrowisk w Busku - Zdroju [ docx ].

FISZKA PROJEKTOWA [ docx ].