Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sesje - projekty uchwał

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVIII/707/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVIII/708/2023).

W sprawie nadania nazwy "Fiołkowa" ulicy w Busku-Zdroju (druk nr LVIII/709/2023).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok" (druk nr LVIII/710/2023).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr LVIII/711/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVII/690/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVII/691/2023).

W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (druk nr LVII/692/2023).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LVII/693/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LVII/694/2023).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LVII/695/2023).

W sprawie określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych gminnych parkingów w Busku-Zdroju zlokalizowanych poza pasem dróg publicznych (druk nr LVII/696/2023).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LVI/673/2022).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVI/674/2022).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVI/675/2022).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/676/2022).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/677/2022).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/678/2022).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju na 2023 rok (druk nr LVI/679/2022).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LV/671/2022).

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury (druk nr LV/672/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr LIV/651/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LIV/652/2022).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2023 rok (druk nr LIV/653/2022).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr LIV/654/2022).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr LIV/655/2022).

W sprawie opłaty targowej (druk nr LIV/656/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr LIV/657/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr LIII/645/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LIII/646/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LIII/647/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LIII/648/2022).

W sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr LIII/649/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec-Zdrój, Powiatem Buskim, Gminą Kazimierza Wielka, Powiatem Kazimierskim, Gminą Pińczów a Gminą Wiślica (druk nr LIII/650/2022).

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29 sierpnia 2022 r. (druk nr LII/640/2022).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr LII/641/2022).

W sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 7 września 2022 r. (druk nr LII/642/2022).

W sprawie przekazania wniosku według właściwości (druk nr LII/643/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LII/644/2022).

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr LI/623/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr LI/624/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr LI/625/2022).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/501/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Buska Karta Seniora (druk nr LI/626/2022).

W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/574/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Kawczyce (druk nr L/611/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/583/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne (druk nr L/612/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/584/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice (druk nr L/613/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/585/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec (druk nr L/614/2022), 

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/586/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój (druk nr L/615/2022),

W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/587/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki (druk nr L/616/2022),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLIX/590/2022).

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/95/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach oświatowych, dla których gmina Busko-Zdrój jest organem prowadzącym (druk nr XLIX/591/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie gminy Busko-Zdrój w miejscowości Żerniki Górne (druk nr XLIX/592/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Zbludowice (druk nr XLIX/593/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Szaniec (druk nr XLIX/594/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Busko-Zdrój (druk nr XLIX/595/2022).

W sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Palonki (druk nr XLIX/596/2022).