Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rządowy Fundusz Polski Ład

polski lad

W dniu 16.01.2023r. Gmina Busko-Zdrój uzyskała z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesę dofinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Busku-Zdroju” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Nr Edycja 2/2021/17/PolskiLad.

Kwota Promesy wynosi 7.089.000,00zł , co stanowi 85,00% ostatecznej wartości inwestycji.

Inwestycja została podzielona na 2 części:

  • Część 1 - Przebudowa i termomodernizacja obiektu gminnego na ul. ppłk. Srogiego w Busku- Zdroju z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole nr 1. Budynek zostanie wyremontowany, poddany termomodernizacji, wymieniona zostanie stolarka, instalacje wewnętrzne, zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna oraz zakupione zostanie niezbędne wyposażenie.
  • Część 2 - Rozbudowa, nadbudowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W budynku wykonane zostaną i wyposażone dodatkowe sale do zajęć edukacyjnych, ruchowo-korekcyjnych z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz windą osobową.

polski lad

Gmina Busko-Zdrój w dniu 1 grudnia bieżącego roku podpisała umowę na realizację kolejnej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych pn. ,,Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju”.

Realizacja zadania podzielona została na trzy główne etapy, pierwszy z nich dotyczy budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej w ul. Rokosza i Wypoczynkowej w tym budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego. Drugi etap inwestycji dotyczy przede wszystkim robót drogowych tj. rozbudowy ulicy Rokosza na odcinku o długości 582 m od ul. Wypoczynkowej do ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju, przebudowy ul. Rokosza na odcinku o długości 371 m. od ul. Lipowej do ul. Wypoczynkowej a następnie rozbudowy ul. Wypoczynkowej na odcinku o długości 255,50m od ul. Rokosza do ul. Solankowej w Busku-Zdroju.

polski lad

W dniu 04.10.2022r. Gmina Busko-Zdrój zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/183/PolskiLad na realizację Inwestycji, polegającej na Poprawie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju obejmująca również montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach zadania planuje się wykonanie docieplenia budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie instalacji klimatyzacji.

Kwota Promesy wynosi 3.116.700,00 PLN