Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Raport o stanie gminy

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju raport o stanie Gminy Busko-Zdrój. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Busku-Zdroju rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Busko-Zdrój za 2022 rok rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą zabierać głos.

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju raport o stanie Gminy Busko-Zdrój. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Busku-Zdroju rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Busko-Zdrój za 2021 rok rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Busko-Zdrój, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Busko-Zdrój.

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju raport o stanie Gminy Busko-Zdrój. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Busku-Zdroju rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Busko-Zdrój za 2020 rok rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Busko-Zdrój, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Busko-Zdrój.

Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do debaty [ pdf ] [ docx ].

Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój za 2020 roku [ pdf ].

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju raport o stanie Gminy Busko-Zdrój. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Busku-Zdroju rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Busko-Zdrój w 2019 roku rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Busko-Zdrój, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Busko-Zdrój.

Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do debaty [ pdf ] [ docx ].

Raport o stanie Gminy Busko - Zdrój w 2019 roku [ pdf ].

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Busku-Zdroju raport o stanie Gminy Busko-Zdrój. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska w Busku-Zdroju rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport o stanie Gminy Busko-Zdrój w 2018 roku rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój mogą zabierać głos.

Mieszkaniec Gminy Busko-Zdrój, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób zamieszkujących Gminę Busko-Zdrój.

Zgłoszenie zgodnie z załączonym wzorem składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy Gminy Busko-Zdrój są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju zgłoszenia, a liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do debaty [ pdf ] [ docx ].

Raport o stanie gminy Busko - Zdrój w 2018 roku [ pdf ].