Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne MPGK

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1/DO/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa w ciągu sezonu grzewczego 2009/2010 do kotłowni na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój węgla i miału opałowego.
 • data ogłoszenia: 2009.09.16
 • termin składania ofert:  2009.09.25 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: JRP/1/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Kontrakt TA1A Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój” w ramach Funduszu Spójności pn. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu.
 • data ogłoszenia: 2009.07.29
 • termin składania ofert:  2009.09.09 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: JRP/2/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Kontrakt I Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój" w ramach Funduszu Spójności pn. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w gminie Busko-Zdrój - etap I, II i III
 • data ogłoszenia: 2009.07.18
 • termin składania ofert:  2009.09.02 do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: ZP- 1/DK/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony powyżej 206 000 EURO
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla MPGK  Sp. z o.o. w  Busku - Zdroju w wysokości 10 000 000,00 zł.
 • data ogłoszenia: 06.05.2009
 • termin składania ofert:  22.06.2009r   do godziny 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego – sekretariat pok. 24

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1//2/TW/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Ustawy Pzp.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu zamawiającego w ciągu roku 2009.
 • data ogłoszenia: 2009-04-27
 • termin składania ofert:  2009-05-07 do  godziny 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1//TW/09
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Ustawy Pzp.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wodomierzy do magazynu zamawiającego w ciągu roku 2009.
 • data ogłoszenia: 2009-03-25
 • termin składania ofert:  2009-04-06  godzina 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1/TS
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu śmieciarki.
 • data ogłoszenia: 2009-02-10
 • termin składania ofert:  2009-02-19  godzina 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 3//TS/08
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Ustawy Pzp.
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa, olei i smarów.
 • data ogłoszenia: 2008-12-12
 • termin składania ofert:  2008-12-22  godzina 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 2/TE
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dostawa samochodu asenizacyjnego.
 • data ogłoszenia: 2008-10-24
 • termin składania ofert:  2008-11-03  godzina 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00
 
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: 1/TE
 • rodzaj postępowania: przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: dostawa samochodu asenizacyjnego.
 • data ogłoszenia: 2008-09-30
 • termin składania ofert:  2008-10-14  godzina 10:00
 • miejsce składania ofert:  w siedzibie zamawiającego pok. 24 (sekretariat) w godz. od 7:00 do 15:00

Unieważnienie postępowania [ pdf ].