Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zagospodarowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR XXII/281/2020
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXII/392/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej [ pdf ].

UCHWAŁA Nr VIII/98/2007
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 11.09.2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr VII/64/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26.06.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek i Radzanów [ pdf ].

UCHWAŁA Nr VII/64/2007
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 26.06.2007 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój oraz części wsi Zbludowice, Siesławice, Mikułowice, Chotelek i Radzanów [ pdf ] (69,2MB).

Rysunek planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – obszar przy obwodnicy [ pdf ] (68,6MB).

UCHWAŁA Nr XXVII/298/2009
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 26.03.2009 roku

w sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Busko-Zdrój [ pdf ].

Strefa A i B 1-5000 [ zip ] (50,8 MB).

Strefa A-B-C 1-25000 [ zip ] (35,2 MB).

Strefa A-1 5000 [ zip ] (331,0 MB).

Uchwała nr XXV/263/2005
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Z dnia 04.03.2005

W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Busko-Zdrój dla obszarów sołectw Radzanów, Siesławice, Zbludowice oraz części miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr IX/122/1999
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
Z dnia 30.09.1999

W sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Busko-Zdrój" [ pdf ].

Jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Jednolity rysunek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Katalog sołectw [ pdf ].

Tekst studium gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Tekst studium miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA Nr XII/162/2008
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 31.01.2008 roku

Zmieniająca Uchwałę Nr X/123/2007 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój w rejonie ulic Waryńskiego. Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego [ pdf ].

UCHWAŁA Nr X/123/2007
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 29.11.2007 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w rejonie ulic Waryńskiego, Witosa, Bohaterów Warszawy, Młyńskiej i Kusocińskiego [ pdf ].

Rysunek planu: obszar na północ od ul. Waryńskiego [ pdf ].

UCHWAŁA Nr XX/240/2008
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 30.10.2008 roku

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój [ pdf ].

Rysunek planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój - plansza infrastruktury technicznej [ pdf ].

Rysunek planu: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru miasta Busko-Zdrój - plansza podstawowa [ pdf ].

UCHWAŁA Nr XXXVI/365/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 31.03.2006 roku

W sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectwa Młyny, gmina Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA Nr XXXVI/375/2006
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 13. 06. 2006 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część gruntów wsi Łagiewniki i Bronina [ pdf ].

Rysunek planu: obszar wsi Łagiewniki i Bronina [ pdf ].

UCHWAŁA Nr XXI/219/2004
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU - ZDROJU
z dnia 26. 10. 2004 roku

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój, w obszarze ograniczonym ulicami Langiewicza, Polną, Sienkiewicza, osiedlem Piłsudskiego i ulicą Dmowskiego [ pdf ].

Rysunek planu: obszar na południe od ul. Langiewicza [ pdf ].