Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzanie kryzysowe

ZARZĄDZENIE NR 618
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada
w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się trzeci stopień alarmowy CRP (3.stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2023 r., od godz. 00.00, do dnia 29.02 2024 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

ZARZĄDZENIE NR 617
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 listopada

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 grudnia 2023 r., od godz. 00.00, do dnia 29.02 2024 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Czym jest Legionella?

UWAGA !!!
WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW
STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM
dla sołectwa: Bilczów, Budzyń, Dobrowoda

Na obszarze strefy zakażenia wszystkim posiadaczom ptaków nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;
  2. karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
  3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
  4. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa;
  5. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  6. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
  7. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  8. powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju o każdym przypadku znacznej liczby nagłych padnięć u drobiu i dzikich ptaków;

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM OKRESEM ZIMOWYM APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY NA DACHACH OBIEKTÓW ŚNIEG.

Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak sobie sprawy z tego, że gruba warstwa zalegającego na dachu śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może być przyczyną wielu tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu (1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.

Ulotka informująca

Niekorzystna sytuacja epizootyczna odnośnie HPAI występuje obecnie na terytorium Europy w krajach tj. Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Hiszpania i Węgry. Ponadto w 2022r. HPAI wystąpił również w innych krajach np. Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Austria.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, która wywoływana jest wirusem influenzy typu A. Wśród drobiu najbardziej podatne na zakażenie są indyki, kaczki i kury, natomiast z ptaków dzikich najczęściej chorują ptaki wodne (kaczki, gęsi, łabędzie) i to właśnie one stanowią główny rezerwuar wirusa i są przenosicielami choroby. Przebieg choroby może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM OKRESEM ZIMOWYM APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY NA DACHACH OBIEKTÓW ŚNIEG.

Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak sobie sprawy z tego, że gruba warstwa zalegającego na dachu śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może być przyczyną wielu tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu (1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.

Ulotki i punkty wydawania jodku potasu na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

ULOTKI

Informacja dla mieszkańców w razie podania potasu jodu: Jodek Potasu TZF, 65mg i Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg

P-06121-193-22

ZARZĄDZENIE NR 193
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 31 lipca 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].