Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzanie kryzysowe

Czym jest Legionella?

UWAGA !!!
WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW
STREFA OBJĘTA ZAKAŻENIEM
dla sołectwa: Bilczów, Budzyń, Dobrowoda

Na obszarze strefy zakażenia wszystkim posiadaczom ptaków nakazuje się:

  1. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;
  2. karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
  3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
  4. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa;
  5. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  6. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
  7. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
  8. powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju o każdym przypadku znacznej liczby nagłych padnięć u drobiu i dzikich ptaków;

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM OKRESEM ZIMOWYM APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY NA DACHACH OBIEKTÓW ŚNIEG.

Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak sobie sprawy z tego, że gruba warstwa zalegającego na dachu śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może być przyczyną wielu tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu (1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.

Ulotka informująca

Niekorzystna sytuacja epizootyczna odnośnie HPAI występuje obecnie na terytorium Europy w krajach tj. Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Hiszpania i Węgry. Ponadto w 2022r. HPAI wystąpił również w innych krajach np. Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Austria.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, która wywoływana jest wirusem influenzy typu A. Wśród drobiu najbardziej podatne na zakażenie są indyki, kaczki i kury, natomiast z ptaków dzikich najczęściej chorują ptaki wodne (kaczki, gęsi, łabędzie) i to właśnie one stanowią główny rezerwuar wirusa i są przenosicielami choroby. Przebieg choroby może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCYM OKRESEM ZIMOWYM APELUJEMY DO MIESZKAŃCÓW O ZWRACANIE UWAGI NA ZAGROŻENIA POWODOWANE PRZEZ ZALEGAJĄCY NA DACHACH OBIEKTÓW ŚNIEG.

Śnieg na dachu w okresie zimowym to zjawisko tak powszechne, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi. Nie zdajemy jednak sobie sprawy z tego, że gruba warstwa zalegającego na dachu śniegu stanowi duże obciążenie dla jego konstrukcji nośnej i może być przyczyną wielu tragedii, szczególnie, gdy pozostaje nieusunięty z dużych i płaskich powierzchni. Dlatego też właściciele, administratorzy i zarządcy obiektów zobowiązani są ustawowo przez prawo budowlane do usuwania zalegającego śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku. Niewywiązywanie się z tego obowiązku może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy budowlanej w obiekcie. Ponieważ mokry śnieg jest cięższy od białego puchu (1 metr sześcienny takiego puchu waży do 200 kg, natomiast śniegu mokrego 700 – 800 kg, a lodu ok. 900 kg), szczególnie w okresie odwilży staje się on bardziej niebezpieczny.

Ulotki i punkty wydawania jodku potasu na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

ULOTKI

Informacja dla mieszkańców w razie podania potasu jodu: Jodek Potasu TZF, 65mg i Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg

P-06121-193-22

ZARZĄDZENIE NR 193
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 31 lipca 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

P-06121-192-22

ZARZĄDZENIE NR 192
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 31 lipca 2022 r., do godz. 23.59.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
MATEUSZ MORAWIECKI

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informuje się mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, że w związku z Zarządzeniem Nr 48/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2022 roku, w dniu 9 maja 2022 r. od godz. 8:00 odbędzie się „ĆWICZENIE RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza”.

W trakcie ćwiczenia uruchomione zostaną syreny alarmowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz w jednostkach OSP na terenie gminy i za ich pośrednictwem nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).

  • sygnał: „Ogłoszenie alarmu” (modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut),
  • sygnał: „Odwołanie alarmu” (ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut).

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

/-/ Waldemar Sikora