Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Porozumienie Ponadlokalne "Na Szlaku"

loga na szlaku

Podsumowanie konsultacji społecznych projektów dokumentów: Diagnoza Strategiczna dla Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 oraz Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 [ pdf ].

loga na szlaku

We wtorek 21 marca 2023 r. w auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Diagnozy oraz Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030, skierowane do mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych Gminy Busko-Zdrój oraz Radnych Rady Miejskiej.

Gmina Busko-Zdrój jest partnerem Porozumienia zawartego w 2021 r. o nazwie „Na Szlaku”, które obejmuje Gminy: Chmielnik, Busko-Zdrój, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy. Partnerstwo wymienionych Gmin to wspólna inicjatywa samorządów z terenu 3 powiatów: buskiego, kieleckiego i staszowskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, przejawiająca się chęcią integracji działań mających na celu zapewnienie temu obszarowi konkurencyjności i dynamicznego rozwoju dzięki zacieśnieniu współpracy samorządowej.

Spotkanie stanowiło element konsultacji nad opracowywanymi dla Porozumienia dokumentami strategicznymi tj.

 • Diagnozy strategicznej;
 • Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030.

Organizatorem spotkania był Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój - Waldemar Sikora przy współpracy z Wykonawcą Strategii - Rafałem Graczkowskim. Spotkanie w Busku-Zdroju jest kolejnym etapem z cyklu spotkań / konsultacji w gminach należących do Porozumienia.

loga na szlaku

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, jako partner Porozumienia „Na Szlaku” obejmującego Gminy: Chmielnik, Busko-Zdrój, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy

zaprasza

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Radnych Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz wszystkich zainteresowanych interesariuszy na spotkanie konsultacyjne w związku z konsultacjami społecznymi projektów dokumentów:

 • Diagnoza strategiczna dla Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030
 • Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030

loga na szlaku

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów dokumentów:
Diagnoza Strategiczna dla Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 oraz Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. z 2022 r. poz. 1079, 1846.), w związku z Uchwałą nr XXXV/418/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030” zmienionej uchwałą NR XLI/492/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Diagnozy Strategicznej dla Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 oraz
projektu Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030

Konsultacje społeczne maja na celu zapoznanie interesariuszy z dokumentami, poznanie opinii w sprawie prezentowanej Diagnozy i Strategii oraz zebranie uwag i propozycji w zakresie zapisów dokumentów.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w terminie od dnia 16.03.2023r. do dnia 20.04.2023r.

Projekt Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 podlega obowiązkowo konsultacjom:

 1. z mieszkańcami obszaru,
 2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
 3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
 4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
  Dodatkowo włącza się w proces konsultacji społecznych następujące podmioty:
 5. Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”;
 6. Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”;
 7. Powiat Buski

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3 – 7 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Nabór fiszek projektowych w ramach opracowywanej 
Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”

Szanowni Państwo,

W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Porozumienie „Na Szlaku” do sporządzenia „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na tym obszarze, sprzyjających jego rozwojowi w perspektywie do 2030 roku.

Wypełnioną fiszkę projektową (wg załącznika) można składać do dnia 31.07.2022r. w następujących formach:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – Strategia Ponadlokalna „Na Szlaku”.
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Adama Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, z dopiskiem „Fiszka projektowa – Strategia Ponadlokalna „Na Szlaku”.
 3. bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu.

Spotkanie informacyjno – warsztatowe

 z członkami Rady Porozumienia „Na Szlaku”

W dniu 7 lipca 2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik odbyło się kolejne już spotkanie informacyjno–warsztatowe, gdzie na roboczo omawiano zagadnienia dotyczące kluczowych projektów planowanych do realizacji w ramach „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Przedstawiciele 7 gmin partnerskich (Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy) dyskutowali m.in. o możliwości realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych. Podczas spotkania omawiano możliwe zadania wpisujące się w trzy cele strategiczne:

 1. Wsparcie przedsiębiorców i tworzenie warunków do powstawania atrakcyjnych miejsc pracy
 2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do życia dla mieszkańców
 3. Obszar gmin „Na Szlaku” odpornym na zmiany klimatu

 Spotkanie informacyjno –warsztatowe z członkami Rady Porozumienia „Na Szlaku”  Spotkanie informacyjno –warsztatowe z członkami Rady Porozumienia „Na Szlaku”

Wszyscy zebrani wyrazili swoją opinię dla planowanych zamierzeń i zapewnili, że ich realizacja przyczyni się nie tyko do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy atrakcyjności obszaru ale również będzie miała wpływ na ożywienie gospodarcze regionu.

Podkreślili ważną rolę planowania strategicznego, posiadania planów i wizji rozwoju.

Kolejnym etapem prac nad Strategią Ponadlokalną będzie zbieranie fiszek pomysłów wśród mieszkańców partnerskich gmin, które będą miały szansę realizacji w przyszłości.

 

Dnia 16 grudnia 2021 r. w Domu Zdrojowym w Busku-Zdroju odbyło się robocze spotkanie Członków Porozumienia „Na Szlaku” z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - Andrzejem Bętkowskim. Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele poszczególnych gmin partnerskich. Gminę Busko-Zdrój reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński, Pełnomocnik Burmistrza ds. inwestycji Tomasz Mierzwa, Gminę Chmielnik: Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Małgorzata Przeździk, Gminę Gnojno: Wójt Gminy Gnojno Zbigniew Janik, Gminę Pierzchnica: Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Gminę Raków: Wójt Gminy Raków Damian Szpak, Gminę Szydłów: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Gminę Tuczępy: Wójt Gminy Tuczępy Jacek Wilk.

Spotkanie członków Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku" w Domu Zdrojowym w Busku-Zdroju Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na potkaniu członków Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku" Rozmowy nad strategią działania Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku"

Dnia 01.06.2021 r w Chmielniku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę sześciu gmin na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Gminę Busko-Zdrój na spotkaniu reprezentował Burmistrz Waldemar Sikora.

Przedstawiciele gmin zadeklarowali podjęcie działań dotyczących rozpoczęcia prac nad powstawaniem strategii ponadlokalnej, uzgodniono harmonogram prac. Dokument strategiczny zostanie opracowany w modelu partycypacyjnym i będzie podlegał konsultacjom, w tym z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a zwłaszcza z mieszkańcami poszczególnych gmin. Gotowa strategia rozwoju ponadlokalnego zostanie przedłożona do przyjęcia przez rady gmin.

Dnia 27 września 2021 r. w sali widowiskowej Chmielnickiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych oraz gminnych, przedstawiciele instytucji, urzędów oraz zaproszeni goście.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika

Ważnym punktem uroczystej sesji było podpisanie, na mocy podjętych Uchwał porozumienia o współpracy pomiędzy gminami: Chmielnik, Busko-Zdrój, Szydłów, Pierzchnica, Gnojno i Raków. Założenia porozumienia o symbolicznej nazwie „Na szlaku”, przedstawiła zastępca burmistrza Chmielnika, Małgorzata Przeździk. Celem porozumienia jest propagowanie partnerskiego modelu współpracy gmin, opracowanie i wdrożenie strategii ponadlokalnej z perspektywą do 2030 roku, podniesienie jakości administracji publicznej w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wspólne działania obejmą m.in. poprawę infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej, rewitalizację, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, czy stworzenie wspólnego obszaru turystycznego.

W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Tuczępy przystąpiła do Porozumienia Ponadlokalnego „Na Szlaku” podjętego na rzecz opracowania i wdrażania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 r.

Celem porozumienia jest propagowanie partnerskiego modelu współpracy gmin, opracowanie oraz wdrożenie strategii ponadlokalnej z perspektywą do 2030 roku, podniesienie jakości administracji publicznej w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wspólne działania obejmą m.in. poprawę infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej, rewitalizację, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, czy stworzenie wspólnego obszaru turystycznego.