Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Porozumienie Ponadlokalne "Na Szlaku"

Dnia 16 grudnia 2021 r. w Domu Zdrojowym w Busku-Zdroju odbyło się robocze spotkanie Członków Porozumienia „Na Szlaku” z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego - Andrzejem Bętkowskim. Wśród obecnych na spotkaniu znaleźli się przedstawiciele poszczególnych gmin partnerskich. Gminę Busko-Zdrój reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński, Pełnomocnik Burmistrza ds. inwestycji Tomasz Mierzwa, Gminę Chmielnik: Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Paweł Wójcik oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik Małgorzata Przeździk, Gminę Gnojno: Wójt Gminy Gnojno Zbigniew Janik, Gminę Pierzchnica: Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Gminę Raków: Wójt Gminy Raków Damian Szpak, Gminę Szydłów: Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, Gminę Tuczępy: Wójt Gminy Tuczępy Jacek Wilk.

Spotkanie członków Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku" w Domu Zdrojowym w Busku-Zdroju Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na potkaniu członków Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku" Rozmowy nad strategią działania Porozumienia Ponadlokalnego "Na Szlaku"

Dnia 01.06.2021 r w Chmielniku odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę sześciu gmin na rzecz opracowania i wdrażania „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”. Gminę Busko-Zdrój na spotkaniu reprezentował Burmistrz Waldemar Sikora.

Przedstawiciele gmin zadeklarowali podjęcie działań dotyczących rozpoczęcia prac nad powstawaniem strategii ponadlokalnej, uzgodniono harmonogram prac. Dokument strategiczny zostanie opracowany w modelu partycypacyjnym i będzie podlegał konsultacjom, w tym z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a zwłaszcza z mieszkańcami poszczególnych gmin. Gotowa strategia rozwoju ponadlokalnego zostanie przedłożona do przyjęcia przez rady gmin.

Dnia 27 września 2021 r. w sali widowiskowej Chmielnickiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta XXXIV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatowych oraz gminnych, przedstawiciele instytucji, urzędów oraz zaproszeni goście.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 470. rocznicy lokacji Chmielnika

Ważnym punktem uroczystej sesji było podpisanie, na mocy podjętych Uchwał porozumienia o współpracy pomiędzy gminami: Chmielnik, Busko-Zdrój, Szydłów, Pierzchnica, Gnojno i Raków. Założenia porozumienia o symbolicznej nazwie „Na szlaku”, przedstawiła zastępca burmistrza Chmielnika, Małgorzata Przeździk. Celem porozumienia jest propagowanie partnerskiego modelu współpracy gmin, opracowanie i wdrożenie strategii ponadlokalnej z perspektywą do 2030 roku, podniesienie jakości administracji publicznej w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wspólne działania obejmą m.in. poprawę infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej, rewitalizację, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, czy stworzenie wspólnego obszaru turystycznego.

W dniu 17 listopada 2021 roku Gmina Tuczępy przystąpiła do Porozumienia Ponadlokalnego „Na Szlaku” podjętego na rzecz opracowania i wdrażania Strategii Ponadlokalnej dla Gmin Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 r.

Celem porozumienia jest propagowanie partnerskiego modelu współpracy gmin, opracowanie oraz wdrożenie strategii ponadlokalnej z perspektywą do 2030 roku, podniesienie jakości administracji publicznej w zakresie realizacji projektów partnerskich. Wspólne działania obejmą m.in. poprawę infrastruktury edukacyjnej, rekreacyjnej, rewitalizację, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, czy stworzenie wspólnego obszaru turystycznego.